Milliardgaranti fra staten skal redde flyselskapene

Video: Seks partier har kommet til enighet om en pakke som skal redde norsk luftfart. 

Seks partier på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for luftfarten. – Dårlig idé, mener MDG.

– Vi må støtte de selskapene som er levedyktige. Dette er en kombinasjon av hjelp og krav vi må stille for å få garantien, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pakken for luftfarten ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak.

Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

Stiller krav

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal organisere ordningen. Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

– Vi har lagt en pakke hvor Norwegian kan få ganske umiddelbar tilførsel av kapital. Men vi stiller også noen vilkår for å kunne få ta del i denne garantistillelsen fra staten, sier Nybø.

Hun understreker at staten ikke låner ut penger til selskapene, men via GIEK stiller garanti til en bank. Hvis banken låner ut penger til et selskap, garanterer GIEK for 90 prosent av det som blir lånt ut.

– Det betyr at det er 10 prosent igjen som banken må stå for selv og ta risikoen for. Det gjør det enklere for en bank å stille med penger, sier Nybø.

MDG: – Kan være penger ut av vinduet

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arild Hermstad er nasjonal talsperson for Miljøpartiet de grønne. Han er kritisk til den statlige lånegarantien til flybransjen.

– Jeg synes det er en dårlig idé. Problemet med særlig Norwegian er at man ikke vet hvor mye penger man risikerer å tape på dette, sier Hermstad til ABC Nyheter.

Han påpeker at selskapet har vært nær å gå konkurs den siste tiden, og har en svak økonomi.

– De driver marginalt, og er nødt til å komme opp på samme nivå som før, eller i nærheten av det, for å ha en lønnsom drift.

Det tror ikke Hermstad er realistisk at kommer til å skje, på grunn av flere konsekvenser corona-krisen gir.

– Folks privatøkonomi vil være usikker i lang tid framover. Det kan gjøre at mange reiser mindre. Samtidig kan erfaringene med coronaviruset gjøre at flere blir mer skeptiske til å reise på grunn av smitterisiko. Videre kan næringsdrivende nå bli mer vant til å bruke digitale verktøy til møteaktivitet og lignende. Det kan føre til en nedgang i de inntektsbringende businessreisene.

Hvis alt dette skjer, tror Hermstad Norwegian kommer til å trenge mer hjelp enn en lånegaranti på tre milliarder for å holde seg flytende.

– Dette er potensielt penger ut av vinduet. Det er mange milliarder kroner, og jeg ser ingen grunn til at vi skal kaste vekk våre skattepenger på dette. Vi må ta vare på kortbanenettet i Norge, og det skal være tilgang på flyruter i Norge. Men Norwegian er i hovedsak et lavprisselskap som flyr globalt og som ikke har en bærekraftig forretningsplan. Det bør vi ikke bruke norske skattepenger på.

Hareide: – Vi vet ikke om det er nok

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke garantere at hjelpepakken til flybransjen er det som skal til.

– Jeg kan ikke gi noen garantier for selskapene, sier Hareide til NTB.

Han er ikke sikker på at de 6 milliarder kronene staten nå stiller med i garanti, er nok til å holde flyselskapene i Norge i lufta.

– Det vet vi ikke. Men vi ønsker å gi et betydelig bidrag til å sikre luftfarten.

Hareide understreker at også aksjonærene og kreditorene må trå til. Det gjelder spesielt for Norwegian, som i utgangspunktet ikke tilfredsstiller de sunnhetskravene regjeringen har satt for å gi hjelp.

– Dersom kreditorene og aksjonærene er villige til å stille opp, så vil det kunne gi Norwegian en sunnere og bedre struktur. De har vært ærlige om sine utfordringer. Derfor mener jeg det er en veldig god tilnærming som ligger i denne enigheten. Vi gir ikke penger uten å stille krav om at kreditorer og aksjonærer også bidrar, sier Hareide.

Han viser til at Norwegian i dag har en lavere egenkapital enn det kravet regjeringen stiller.

– Vi ønsker at Norwegian skal bli et solid firma som lever videre, men da må de ha en bedre helhet for sitt selskap. Det utfordrer vi de på.

Norwegian i særstilling

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst åtte prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før coronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Fremfor alt har Norwegian slitt med å håndtere krisen. Det skyldes blant annet at selskapet allerede før virusutbruddet var tungt forgjeldet.

For Norwegian blir det nå stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner, opplyser Næringsdepartementet.

Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

– Det er en forskjell på SAS og Widerøe på den ene siden og Norwegian på den andre?

– Norwegian har en annen økonomisk situasjon. Dette hadde de også før coronautbruddet, sier Nybø til NTB.

Tiltakspakken for luftfarten er en veldig god start. Men det stilles tøffe krav til Norwegian, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Det er en pakke på det nivået som er rimelig å forvente. Det er tøffe krav, det er det ikke tvil om. Selskapet må selv vurdere hvordan de skal håndtere det. Det krever en omstilling i Noregian, mener han.

SE VIDEO: Titusener av arbeidstakere sendes hjem.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært