Vy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen

Vy skal fortsette å kjøre tog på Bergensbanen og Vossebanen. Mandag vant de den tøffe anbudsrunden mot to andre aktører.

Dette er tredje runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Konkurransen om anbudet har vært hard, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse.

– Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og det vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger, og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier Slotsvik.

Staten får 2,2 milliarder kroner

Staten vil i avtaleperioden på maksimalt elleve år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

Avtalen løper i ni år, fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet til å forlenge med inntil to år.

– Vy Tog har ambisiøse planer for togstrekningene som inngår i trafikkpakken og har levert planer som både økonomisk og gjennomføringsmessig fremstår som gode og realistiske. Dette vil de reisende merke, sier Slotsvik.

Vy lover blant annet flere avganger på alle strekningene i trafikkpakken og et bedre nattogtilbud.

Konkurransen sto mellom Vy, Tide/Arriva og SJ Norge, hvor Vy altså trakk det lengste strået.

Togkonkurransen på Bergensbanen og Vossebanen:

Jernbanedirektoratet la trafikken på Bergensbanen og Vossebanen ut på anbud under det som har fått navnet Trafikkpakke 3. Vy vant anbudet.

* 9. desember vant Vy kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen.

* Trafikkpakke 3 omfatter fjerntogstrekningen Oslo S – Bergen, regiontogstrekningen Bergen – Voss – Myrdal og lokaltogstrekningen Bergen – Arna.

* Strekningene hadde 2,9 millioner passasjerer i 2017.

* I konkurransen har direktoratet vektet kvaliteten på tilbudet 60 prosent og kostnaden 40 prosent.

* Togene som skal kjøres, er de samme som brukes på strekningen i dag.

* Oppstart for trafikkpakken er 13. desember 2020.

Kilde: Jernbanedirektoratet

Bonus på 20 millioner til Vy

I pakken som nå er tildelt, ligger fjerntogstrekningen mellom Oslo S og Bergen, regiontoget Bergen – Voss – Myrdal og lokaltoget mellom Bergen og Arna. Flåmsbana ligger ikke inne i pakken. Oppstarten er satt til 13. desember 2020.

I 2017 hadde strekningene som ligger inne i kontrakten, 2,9 millioner passasjerer. Bergensbanen er den fjernstrekningen i landet som har størst trafikk.

I gjeldende direktekjøpsavtale med Vygruppen betaler staten i 2019 cirka 201 millioner kroner for kjøp av persontogtjenester på Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna, samt Fjerntog Oslo S-Bergen (nattog). Fjerntog Oslo S-Bergen (dagtog) er ikke en del av det offentlige kjøpet.

Vy Tog vil kunne motta en oppstartsbonus på inntil 20 millioner kroner og en årlig bonus på inntil 16 millioner kroner.

Nord-Norge-banen: 7 av 10 nordmenn ønsker tog helt til Finnmark

– En gledens dag

Konserndirektør Arne Fosen sier det er en gledens dag, etter at det ble klart at selskapet stakk av med en kontrakt på inntil elleve år for Bergensbanen.

– Det er en gledens dag for Vy i dag. Det er sånn at etter to andreplasser er det tredje gang som gjelder. Vi har brukt tilbakemeldinger vi har fått i de foregående rundene konstruktivt, og har gått hjem og forbedret både tilbud og pris, og har nå endelig kommet til topps, sier Fosen.

Konserndirektøren gleder seg ekstra over at Vy kom best ut både på pris og kvalitet, og sier de vil komme tilbake til tilbudet de har laget så snart karensperioden er over.

– Med Vy fortsatt i førersetet blir det blant annet flere avganger på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen, og på Vossebanen mellom Bergen, Voss og Myrdal, tilpasset sesong og årstider.

Fosen forteller at de tar sikte på å skape et tilbud som utnytter potensialet i Bergensbanen og vil ha fokus både på turister, ferierende og de som bor langs strekningen.

– Det er få strekninger på denne kloden som er en så flott naturopplevelse. Vi gleder oss til å utvikle det videre, sa Fosen og rettet samtidig en stor takk til dem som hver dag jobber for at toget skal gå.

Aktuelt: Nå kan norske tog få to etasjer

Fakta om jernbanereformen:

* Høyre-Frp-regjeringen varslet en jernbanereform etter valget i 2013.

* Fra 2017 ble Jernbaneverket delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvar for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes.

* NSB ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog og Entur har ansvar for å selge billetter.

* NSB, nå Vy, sitter kun igjen med ansvar for å kjøre tog og busser og deltar i konkurranser med andre selskaper om ulike togstrekninger.

* Britiske Go Ahead vant i oktober i fjor anbudet om å drive Sørlandsbanen fram til 2027. Selskapet kaller tilbudet Sørtoget og tar over driften 15. desember.

* Svenske SJ vant i juni anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Avtalen varer ut 2030.

* Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av virksomhetsoverdragelsen.

Personvernpolicy