Norges beste omveier: Langs Randsfjorden

KUNST OG ARBEIDSLIV: Kistefos-museet på Jevnaker byr på både industri- og kraftverkshistorie og moderne kunst. Kvinnetorso er laget av Fernando Botero. Så langt er 30 kunstnere representert i skulpturparken. Foto: Per Roger Lauritzen
KUNST OG ARBEIDSLIV: Kistefos-museet på Jevnaker byr på både industri- og kraftverkshistorie og moderne kunst. Kvinnetorso er laget av Fernando Botero. Så langt er 30 kunstnere representert i skulpturparken. Foto: Per Roger Lauritzen

Randsfjorden er Norges fjerde største innsjø. Langs fjorden kan vi både oppleve kunst og arbeiderkultur, helleristningsfelt og gravhauger.

Navnet på fjorden kommer av norrønt rǫnd, ‘rand, kant, stripe’, og sikter til sjøens langstrakte form. Den er faktisk Norges nest lengste med sine vel 75 km og har et flateinnhold på 138 kvadratkilometer.

I nordenden mottar Randsfjorden elvene Etna og Dokka. I sørenden har Randsfjorden avløp til Tyrifjorden gjennom Randselva. Fra Jevnaker til Dokka strekker innsjøen seg gjennom hele fire kommuner – Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, alle i Oppland. En tur langs Randsfjorden er derfor en fin måte å oppleve disse kommunene på. De som skal mellom Oslo-Området og øvre deler av Valdres har også her et meget godt alternativ.

(Saken fortsetter under)

Veifakta: Denne ruta følger FV241 fra E16 ved Norderhov i Ringerike til Jevnaker. Etter en kort strekning sammen med E16 fortsetter vår rute etter FV24 gjennom Gran til Brandbu. Derfra følges FV34 gjennom Søndre Land til FV33 og videre på denne gjennom Nordre Land og Etnedal til Skåri og møte med E16 igjen i Nord Aurdal. Strekningen er ca. 148 km og kjøretiden er 2 timer og 16 minutter ifølge NAF Ruteplanlegger. I tillegg kommer mulige avstikkere vi har foreslått.

Denne omveien begynner der omveien rundt Hole (side 58 i boka Norges beste omveier) slutter på Norderhov. Vi svinger av fra E16 etter å ha passert en imponerende frukthage og følger FV241 over til Jevnaker. Etter bare en kilometers kjøring kan du parkere bilen for første gang langs denne omveien og følge stien opp til Stavhella ovenfor Tandberg gårdene. Der ligger det et stort gravfelt fra yngre jernalder. Det har hele 25 gravhauger. I 1851, i Skandinavismens store dager, ble det arrangert studenterstevne her, og salmedikteren Nicolai S. Grundtvig holdt en glødende tale om enighet i Norden.

(Saken fortsetter under)

NORGES NEST LENGSTE: 75 kilometers lengde gjør Randsfjorden til Norges nest lengste innsjø og et flott turmål. Den strekker seg fra Jevnaker i sør til Dokka i nord. Foto: Per Roger Lauritzen
NORGES NEST LENGSTE: 75 kilometers lengde gjør Randsfjorden til Norges nest lengste innsjø og et flott turmål. Den strekker seg fra Jevnaker i sør til Dokka i nord. Foto: Per Roger Lauritzen

Tettstedet Klekken huskes best fra omfattende kamper mellom norske og tyske styrker 15.–16.april 1940. Da ble blant annet 44 gårder og 133 bygninger totalskadet i området. Også Klækken Hotell ble ødelagt. Det ble gjenreist i 1941 og etter hvert overtatt av okkupantene for å brukes av Lebensborn-prosjektet. I en periode var 35 mødre og 60 barn innkvartert her.

Ved hotellet er det minnesmerke over Pål Putten, som i 1716 varslet om de svenske troppenes angrep. Det er det også av skolemannen Engebret Moe Færden, eier av hotellet. I området er det også flere gravhauger. Klækken Hotell har også en kunstsamling, og en utendørs skulpturpark. Begge er det verdt å se nærmere på.

Det er også Haug kirke fra 1100–1150, som ligger like i nærheten. Den har døpefont av kleberstein. Fra Klekken er det også avkjøring med bomvei til Ringkollen og Øyangen i det flotte turområdet Krokskogen.

Gjennom Jevnaker

Like før du forlater Ringerike kommune er det avkjøring ned til Kistefos-museet som ligger akkurat over grensen til Jevnaker. Museet ble grunnlagt i 1996 og er Skandinavias eneste tresliperimuseum. Det fungerer i dag som et kombinert industri- og kunstmuseum. Her opplever man den stilleflytende Randselva og den til tider buldrende fossen.

(Saken fortsetter under)

ARBEIDERHISTORIE: Kistefos-museet byr på opplevelser enten du liker industri- og kraftverkshistorie eller moderne kunst. Den historiske samlingen består blant annet av bygninger og maskiner og forteller om dem som hadde sin arbeidsplass og bodde her. Foto: Per Roger Lauritzen
ARBEIDERHISTORIE: Kistefos-museet byr på opplevelser enten du liker industri- og kraftverkshistorie eller moderne kunst. Den historiske samlingen består blant annet av bygninger og maskiner og forteller om dem som hadde sin arbeidsplass og bodde her. Foto: Per Roger Lauritzen

På museet presenteres norsk og internasjonal kunst gjennom årlige utstillinger i Nybruket. Området rundt bygningene smykkes også av en lang rekke skulpturer av kjente samtidskunstnere.

Inntil 1955 tilvirket Kistefos Træsliberi tremasse til norsk og europeisk papirindustri. På 1900-tallet var det over 70 tremassefabrikker i Norge, men i dag ligger det eneste bevarte anlegget ved Kistefos-Museet. Da driften stanset, ble mesteparten av maskiner, inventar og utstyr igjen i fabrikken. Både de særpregede teglsteinsbygningene utført i forenklet nygotikk, produksjonsutstyret og de vakre omgivelsene er tilgjengelige for publikum.

Hadeland Glassverk på Jevnaker er også et industrielt kulturminne mange besøker. Her produserer pryd- og bruksglass, krystall og finere gaveartikler. Glassverket har en gammel, særpreget bebyggelse med glasshytte som er åpen for publikum. Her kan du også prøve deg som glassblåser. Hadeland Glassverk har også Nordens største glassmuseum. Kunstgalleriet, Lys- og tinnstøperiet, Barnas Hus og Juleverkstedet er også populært å besøke. Det er også Porselenshuset og Honninghuset. I sistnevnte kan du få en «selvblåst» krukke fylt med honning, og lære om bienes liv.

Fra Jevnaker følger denne omveien E16 et par kilometer før du svinger av langs Randsfjorden på FV240 og passerer Øvre Vang Gård. Der kan du blant annet kjøpe den gode rakefisken de produserer. Før du kjører ut av Jevnaker kommune bør du også ta deg tid til å se nærmere på den fine gamle steinhvelvsbrua i Sløvika.

Godt med avstikkere i Gran

I Gran kommune er det også en rekke gode grunner til stopp og avstikkere langs denne omveien. Det begynner med den moderne Grymyr kirke. Gamlekirken fra 1892 brant i 1999, og den nye ble innviet i 2003. Den har særpreget utsmykning fra Hadeland Glassverk.

Tingelstad kirke, litt lenger fremme langs FV240 er en klassisk steinkirke fra 1865, men er også verdt en stopp. Klokkerlåven, like ved kirken, er et unikt kulturminne fra 1866 med bygningsdeler fra den tidligere Grinaker stavkirke. Fra kirken er det også flott å kjøre videre østover til Tingelstad gamle kirke som ligger staselig til oppe på en haug med god utsikt over området. Tingelstad gamle kirke er fra 1220 og er bygget i stein. Den har vakkert renessanseinteriør og et krusifiks fra 1250. På toppen av kirketårnet står en særpreget vindfløy eller værhane. Den er så spesiell at det bare er en kopi, originalen tas vare på i Historisk museum.

Like ved den gamle kirken ligger Hadeland Folkemuseum. Det har 28 gamle bygninger og flere utstillinger. Her er også dokumentasjonssenter for Hadeland, og mange arrangementer i løpet av året. Ved museet ligger også Halvdanshaugen. Fra museet starter også en natur- og kultursti som passerer en rekke steder av interesse i området, blant annet Molstadkvern mølle, to kilometer nord for Brandbu. Det er en bygdemølle som var i drift til 1960-tallet, med to kverner, drevet av hvert sitt vannhjul.

Pilegrimsleden fører også forbi Tingsaker gamle kirke og Hadeland Folkemuseum. Den slynger seg fra gård til gård i et rikt og variert kulturlandskap. Følger du den, kommer du også til Granavollen. Det er også en fin avstikker, se ramme.

Steinmonumenter fra ulike epoker

Etter Tingelstad kirke passerer FV240 avkjøringen til den 2000 år gamle steinsettingen på Bilden. På grunnlag av utgravninger av andre steinsettinger antar man at den er en grav. Steinsettinger består av bautasteiner i ulike geometriske former. Fordi den er sirkulær, kalles steinsettingen på Bilden en steinring. På folkemunne kalles de også tingsettinger eller dommerringer. Noen steinsettinger kan i tillegg også ha tjent som tingplasser eller kultsteder.

De husflidsinteresserte har også litt å velge i langs FV240. Veien passerer både Grinaker Gård hvor det er vevsenter og utsalg, og Hadeland Sølvsmie med det samme.

I tettstedet Brandbu er det også mulig å bruke litt penger. Stedet er handels- og servicested for dette området. Her ligger også Tegneseriemuseet i Norge, i det gamle avishuset Hadelandsgården. Det er landets eneste offentlige museum med faste tegneserieutstillinger. I museet finnes visstnok over 200 000 objekter.

Fra Brandbu følger omveien vår FV34 videre, og i Røykenvika er du igjen tilbake til bredden av Randsfjorden. Her står en helt annen type steinmonument enn på Bilden. Skulpturen «The Gran boathouse» av Rachel Whiteread viser et «omvendt båthus» med innsiden ut. Ganske effektfullt, og en del av skulpturstopp.no.

(Saken fortsetter under)

SKULPTURSTOPP: Det «omvendte» båthuset i Røykenvika er et særpreget kunstverk i betong. Foto: Per Roger Lauritzen
SKULPTURSTOPP: Det «omvendte» båthuset i Røykenvika er et særpreget kunstverk i betong. Foto: Per Roger Lauritzen

I Randsfjorden utenfor Røykenvika skal visstnok småkongen Halvdan Svarte, far til kong Harald Hårfagre, ha druknet. Liket ble fordelt på fire gravhauger i området han hersket over. En del er i Halvdanshaugen ved Hadeland Folkemuseum. Like nord for Røykenvika er det avkjøring til Nes kirke. Her ligger det også en fornem gammel gård med hovedbygning fra 1600-tallet og gårdbutikken Hemlaga. Den selger lokalprodusert mat.

Et helt annet form for steinmonument utgjøres forresten av Brandbukampen. Den 522 meter høye åsen nordøst for Røykenvik er et gammelt vulkanrør som strekker seg opp gjennom kambro-silurberget. Lavabergarten i røret er hardere enn skiferen, derfor er kampen blitt stående igjen. Vulkanen er en av mange i et belte som går fra Ytre Oslofjord til Hadeland. Noe utbrudd trenger vi forresten ikke å frykte – det siste var i permtiden for ca. 200 millioner år siden.

Fullt så gammel er ikke hendingene ved Eidsand, lenger nord. Her er det en fin badeplass, og Kongøya rett utenfor er etter lokal tradisjon kong Olav Tryggvasons fødested.

Les også: Vinneren av Årets veimat 2016 ligger i Valdres

Helt nord i Gran kommune ligger Horn, Her er Horn gård hvor det var trefninger i 1940. Her er det også en sidevei til Hornskleiva, et gammelt restaurert veianlegg. Her er det ikke minst et fergested. Randsfjordferga, mellom Horn og Tangen på vestsiden, har i over 40 år fraktet biler og passasjerer mellom øst og vestsiden av Randsfjorden. Vi som skal videre langs FV34 tar heller ferga en annen gang og fortsetter nordover og inn i Søndre Land kommune.

(Saken fortsetter under)

OPPLEV OMRÅDET FRA FJORDEN: Randsfjorden byr også på store muligheter for dem som vil padle, som her i Jevnaker. Foto: Per Roger Lauritzen
OPPLEV OMRÅDET FRA FJORDEN: Randsfjorden byr også på store muligheter for dem som vil padle, som her i Jevnaker. Foto: Per Roger Lauritzen

Flotte kirker i Søndre Land

Du bør ikke være veldig religiøs for å ha interesse av å besøke norske kirker. De er ofte monumentale bygg med fremtredende plassering som det er vel verd å kikke nærmere på. Når kommunene blir utfordret på hva som er deres viktigste kulturminner havner ofte kirker øverst på lista. Så også i Søndre Land kommune. Her er det Fluberg kirke som har den æren. Den ligger i nordenden av Randsfjorden og er absolutt verdt en liten avstikker fra FV34.

Før du kommer dit er det imidlertid minst et par andre kirker du bør stoppe ved. Den første er Enger kirke oppført 1875. Den ligger staselig til ved bredden av Randsfjorden. Vil du utforske den fra sjøsiden er det et fint sted å sette utpå med kajakk eller kano like ved kirken.

Kommunenes tusenårssteder er også gjerne steder du som besøkende bør svinge innom. I Søndre Land er det Fallselva. Der er det blant annet anlagt en kultursti som bringer deg innom flere industri- og kulturhistoriske minner. Fra Fall går også FV114 mot Raufoss forbi Trevatn hvor Fallselva kommer fra. Trevatn er også et flott område å besøke for de av oss som er interessert i friluftsliv, enten det er i skogen eller på innsjøen.

Hov i Land er senter i kommunen. Her ligger det naturlig nok også en kirke. Hov kirke er fra 1781, og er en korskirke som byr på frodig treskurd i interiøret. Den er også verdt et besøk.

Ved Rødnes er det avkjøring til Flubergbrua over Randsfjorden. På begge sider av brua strekker det seg et stort fuglefredningsområde det kan være lurt å stoppe opp ved dersom du har med deg kikkert.

De kirkeinteresserte bør, som nevnt, fortsette langs FV34 og svinge innom Fluberg kirke. Den er fra 1703 og er en korskirke med Frederik IVs monogram hugget inn. Den har også en staselig altertavle fra 1752.

Nordre Land

I landsbyen Dokka, kommunesenter i Nordre Land kommune ligger Lands Museum. Museet er en del av Randsfjordmuseene og ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Museet er i dag også kompetansesenter for kultur- og naturhistorie, aktivt med bygningsvern og internasjonalt våtmarksarbeid.

(Saken fortsetter under)

DEL AV RANDSFJORDMUSEENE: Lands Museum i Dokka ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Foto: Per Roger Lauritzen
DEL AV RANDSFJORDMUSEENE: Lands Museum i Dokka ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Foto: Per Roger Lauritzen

På området der museet ligger fins det over 30 historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen til 1900-tallet. I den staselige hovedbygningen fra storgården Thomle er det veggmalerier av Peder Aadnes (1739–92), en av Norges fremste rokokkomalere.

I Dokka er Storgata rehabilitert som miljøgate med flere hus i sveitserstil, serveringssteder og forretninger. Her finner du også det flotte «Fløtermonumentet» laget av Erik Tandberg fra Fluberg.

(Saken fortsetter under)

TIL MINNE OM FLØTERNE: I Dokka sentrum hører «Fløtermonumentet» til blant de tingene du bør se på. Kunstneren Erik Tandberg har også laget «Tømmerhoggeren» som står utenfor Rådhuset. Foto: Per Roger Lauritzen
TIL MINNE OM FLØTERNE: I Dokka sentrum hører «Fløtermonumentet» til blant de tingene du bør se på. Kunstneren Erik Tandberg har også laget «Tømmerhoggeren» som står utenfor Rådhuset. Foto: Per Roger Lauritzen

Langs FV33 videre vestover fra Dokka er det også flere steder du bør stoppe. Det første er etter fire kilometer. Der ligger Ankaltrud gård hvor det drives gårdsturisme i en nyrestaurert, gammel slektsgård.

Det neste er Nordsinni Kirke. Den ble ført opp et stykke unna i 1758, men flyttet til nåværende plassering i 1898. Inne er midthimling, gallerifelter og inventar dekorert av bygdekunstneren Peder Aadnes sist på 1700-tallet, mens en gammel altertavle og prekestol er skåret av Lars Pinnerud.

Utsmykningene ved Møllerstufossen i Etna er av en helt annen type. Her er det snakk om et rikt helleristningsfelt. Møllerstufossen Helleristningsfelt ble oppdaget i 1961, og antas hugget for mellom 6000 og 8000 år siden. Feltet består av totalt 14 figurer, og er av typen veideristninger – ristninger med motiver preget av vilt. Figurene er tydelig merket, og området er tilrettelagt med plattformer for publikum. Det er også raste- og badeplass i forbindelse med feltet.

Etnedal og Nord Aurdal

Det norske flagget som er malt høyt oppe i fjellveggen på Madslangrudberget ønsker velkommen til Etnedal. Dette bergflagget er det eldste i Norge. Det ble malt i 1897, etter sigende på initiativ fra en engelsk dame i forbindelse med et dobbeltbryllup i bygda. Flagget er malt opp igjen flere ganger. I dag er det også et populært klatrefelt ved Bergflagget, med vel 100 ruter av forskjellig vanskelighetsgrad.

Før du kommer så langt kan det imidlertid være en god ide å ta en ekstra sving opp i Etnedalen langs FV251. Den passerer først Lunde bru, bygd 1827-29. Det er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet og motiv for kommunevåpenet i Etnedal. Under krigshandlingene i april 1940 prøvde norske styrker å sprenge brua, som bare fikk små skader. Sigurd Lybecks kjente figurer fra «Bustenskjold» er plassert ved brua.

(Saken fortsetter under)

FORSØKT SPRENGT: Lunde bru ble bygd fra 1827 til 1829 og er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet. Under krigen forsøkte man å sprenge brua uten hell. Foto: Per Roger Lauritzen
FORSØKT SPRENGT: Lunde bru ble bygd fra 1827 til 1829 og er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet. Under krigen forsøkte man å sprenge brua uten hell. Foto: Per Roger Lauritzen

Du bør også svinge innom Bruflat, sentrum i kommunen. Derfra er det muligheter for en interessant natur- og kulturhistorisk vandring langs den gamle kongeveien. Bruflat kirke fra 1774 er også verdt en stopp. Den har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen.

(Saken fortsetter under)

KORSKIRKE I TØMMER: Bruflat kirke fra 1774 har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen. Foto: Per Roger Lauritzen
KORSKIRKE I TØMMER: Bruflat kirke fra 1774 har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen. Foto: Per Roger Lauritzen

Etter Tonsåsen Opptreningssenter passerer FV33 innsjøen Øyangen som bør innby padlere til en stopp før veien går inn i Nord Aurdal kommune.

Like etter kommunegrensa er det fint å stoppe vest for Tonsvatn. Det er veiens høyeste punkt ca. 760 moh. Herfra er det flott utsikt over Aurdal, Slidre, Hemsedalsfjellene i vest og Jotunheimen i nordvest.

På Bjørgo bør de jernbaneinteresserte stoppe opp. Det er endepunktet for Nye Valdresbanen som driver dresin- og turisttogtrafikk fra Eina til Bjørgo. Den gamle Valdresbanen ble åpnet i 1906 og strakk seg 109 km mellom Eina og Fagernes. Banen var i ordinær drift til 1988. I dag er skinnegangen fra Bjørgo til Fagernes fjernet, men det står et lokomotiv på stasjonsområdet på Fagernes.

Noen kilometer videre møter FV33 E16 nedenfor gården Skore og det er ikke langt igjen til Fagernes.

Granavollen

Allerede i førkristen tid var Granavollen sentrum og møtested for Hada-riket, som omfattet store deler av Østlandet nord for Oslo. Senere ble det et kjent kirkested med to middelalderkirker fra 1100-tallet – Søsterkirkene. Den største, Nicolaikirken, brukes som sognekirke. Den har prekestol fra 1728, restaurert altertavle fra 1625, gammel døpefont og glassmalerier av kunstneren Frøydis Haavardsholm. Den minste, Mariakirken, er trolig den eldste. Den har også vakre glassmalerier.

På kirkegården er det en runestein fra 1100-tallet med denne innskriften: «Sønner av Aun reiste denne sten over Aufi, sin bror. Gud signe Aufis sjel».

På kirkegården ligger også Åsmund Olavsson Vinje begravet. Han døde på prestegården like ved under et besøk i 1870. Gravstedet har en byste som billedhoggeren Brynjulf Bergslien har laget.

(Saken fortsetter under)

SØSTERKIRKENE: Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner, og derfor måtte de ha hver sin kirke, men i Middelalderen var det ikke uvanlig å bygge kirker tett ved hverandre. Foto: Per Roger Lauritzen
SØSTERKIRKENE: Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner, og derfor måtte de ha hver sin kirke, men i Middelalderen var det ikke uvanlig å bygge kirker tett ved hverandre. Foto: Per Roger Lauritzen

Granavollen var et sentralt, veihistorisk knutepunkt langs Den bergenske hovedvei. Stedet var også lenge et naturlig hvilested for pilegrimer på vei til Nidaros. Steinhuset ved Gran prestegård er den eneste profane steinbygningen fra middelalderen, ca. 1200, som er bevart på bygdene i Norge. Gran prestegårdshage, rett ved Steinhuset, ble anlagt på slutten av 1700-tallet.

Granavolden Gjæstgiveri har Olavsrosa og er også et flott sted å besøke. Her ligger også den fredede Gregersstua fra 1657. Stua har navn etter bestefar til gjestgiver Gregers Jensen. Han fikk kongelig privilegium til gjestgiveri i 1716 som takk for hjelpen ved slaget på Bjørgeseter.

Granavollen har også flere fornminner. Ved Gamme, 3 km sørvest for kirken, er det 24 hauger fra jernalderen. Ved den lille gården Bergsrud er det gangsti til bygdeborg fra jernalderen på Sølvsberget, ca. 2,5 km vest for Granavollen.

(Saken fortsetter under)

GRAN PRESTEGÅRDSHAGE: Dette er en klassisk renessansepreget hage, og den ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Det er trolig den eneste prestegården i Norge med gravsted i hagen. Foto: Per Roger Lauritzen
GRAN PRESTEGÅRDSHAGE: Dette er en klassisk renessansepreget hage, og den ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Det er trolig den eneste prestegården i Norge med gravsted i hagen. Foto: Per Roger Lauritzen

Vil du vite mer: Denne omveien er presentert i detalj i siste utgave av NAF Veibok: Se gjennomgang av de forskjellige kommunene: Tekst s. 128, 106, 108, 112, 113, 114 og 100. Kart 36, 46 og 45. NAF Ruteplanleggeren på naf.no gir deg også detaljer om interessante punkter langs ruta.

Nyttige nettsider:

Les også:

Rundt Byneset til Trondheim

Frosta og Stiklestad viser vår historiske forankring

Tøffere enn Trollstigen

Saken er opprinnelig publisert på Motor.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Store protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum
Siste nytt
17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenStore protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum
Populært