Meny

Norges beste omveier: Langs Randsfjorden

KUNST OG ARBEIDSLIV: Kistefos-museet på Jevnaker byr på både industri- og kraftverkshistorie og moderne kunst. Kvinnetorso er laget av Fernando Botero. Så langt er 30 kunstnere representert i skulpturparken. Foto: Per Roger Lauritzen
KUNST OG ARBEIDSLIV: Kistefos-museet på Jevnaker byr på både industri- og kraftverkshistorie og moderne kunst. Kvinnetorso er laget av Fernando Botero. Så langt er 30 kunstnere representert i skulpturparken. Foto: Per Roger Lauritzen

Randsfjorden er Norges fjerde største innsjø. Langs fjorden kan vi både oppleve kunst og arbeiderkultur, helleristningsfelt og gravhauger.

Navnet på fjorden kommer av norrønt rǫnd, ‘rand, kant, stripe’, og sikter til sjøens langstrakte form. Den er faktisk Norges nest lengste med sine vel 75 km og har et flateinnhold på 138 kvadratkilometer.

I nordenden mottar Randsfjorden elvene Etna og Dokka. I sørenden har Randsfjorden avløp til Tyrifjorden gjennom Randselva. Fra Jevnaker til Dokka strekker innsjøen seg gjennom hele fire kommuner – Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, alle i Oppland. En tur langs Randsfjorden er derfor en fin måte å oppleve disse kommunene på. De som skal mellom Oslo-Området og øvre deler av Valdres har også her et meget godt alternativ.

(Saken fortsetter under)

Veifakta: Denne ruta følger FV241 fra E16 ved Norderhov i Ringerike til Jevnaker. Etter en kort strekning sammen med E16 fortsetter vår rute etter FV24 gjennom Gran til Brandbu. Derfra følges FV34 gjennom Søndre Land til FV33 og videre på denne gjennom Nordre Land og Etnedal til Skåri og møte med E16 igjen i Nord Aurdal. Strekningen er ca. 148 km og kjøretiden er 2 timer og 16 minutter ifølge NAF Ruteplanlegger. I tillegg kommer mulige avstikkere vi har foreslått.

Denne omveien begynner der omveien rundt Hole (side 58 i boka Norges beste omveier) slutter på Norderhov. Vi svinger av fra E16 etter å ha passert en imponerende frukthage og følger FV241 over til Jevnaker. Etter bare en kilometers kjøring kan du parkere bilen for første gang langs denne omveien og følge stien opp til Stavhella ovenfor Tandberg gårdene. Der ligger det et stort gravfelt fra yngre jernalder. Det har hele 25 gravhauger. I 1851, i Skandinavismens store dager, ble det arrangert studenterstevne her, og salmedikteren Nicolai S. Grundtvig holdt en glødende tale om enighet i Norden.

(Saken fortsetter under)

NORGES NEST LENGSTE: 75 kilometers lengde gjør Randsfjorden til Norges nest lengste innsjø og et flott turmål. Den strekker seg fra Jevnaker i sør til Dokka i nord. Foto: Per Roger Lauritzen
NORGES NEST LENGSTE: 75 kilometers lengde gjør Randsfjorden til Norges nest lengste innsjø og et flott turmål. Den strekker seg fra Jevnaker i sør til Dokka i nord. Foto: Per Roger Lauritzen

Tettstedet Klekken huskes best fra omfattende kamper mellom norske og tyske styrker 15.–16.april 1940. Da ble blant annet 44 gårder og 133 bygninger totalskadet i området. Også Klækken Hotell ble ødelagt. Det ble gjenreist i 1941 og etter hvert overtatt av okkupantene for å brukes av Lebensborn-prosjektet. I en periode var 35 mødre og 60 barn innkvartert her.

Ved hotellet er det minnesmerke over Pål Putten, som i 1716 varslet om de svenske troppenes angrep. Det er det også av skolemannen Engebret Moe Færden, eier av hotellet. I området er det også flere gravhauger. Klækken Hotell har også en kunstsamling, og en utendørs skulpturpark. Begge er det verdt å se nærmere på.

Det er også Haug kirke fra 1100–1150, som ligger like i nærheten. Den har døpefont av kleberstein. Fra Klekken er det også avkjøring med bomvei til Ringkollen og Øyangen i det flotte turområdet Krokskogen.

Gjennom Jevnaker

Like før du forlater Ringerike kommune er det avkjøring ned til Kistefos-museet som ligger akkurat over grensen til Jevnaker. Museet ble grunnlagt i 1996 og er Skandinavias eneste tresliperimuseum. Det fungerer i dag som et kombinert industri- og kunstmuseum. Her opplever man den stilleflytende Randselva og den til tider buldrende fossen.

(Saken fortsetter under)

ARBEIDERHISTORIE: Kistefos-museet byr på opplevelser enten du liker industri- og kraftverkshistorie eller moderne kunst. Den historiske samlingen består blant annet av bygninger og maskiner og forteller om dem som hadde sin arbeidsplass og bodde her. Foto: Per Roger Lauritzen
ARBEIDERHISTORIE: Kistefos-museet byr på opplevelser enten du liker industri- og kraftverkshistorie eller moderne kunst. Den historiske samlingen består blant annet av bygninger og maskiner og forteller om dem som hadde sin arbeidsplass og bodde her. Foto: Per Roger Lauritzen

På museet presenteres norsk og internasjonal kunst gjennom årlige utstillinger i Nybruket. Området rundt bygningene smykkes også av en lang rekke skulpturer av kjente samtidskunstnere.

Inntil 1955 tilvirket Kistefos Træsliberi tremasse til norsk og europeisk papirindustri. På 1900-tallet var det over 70 tremassefabrikker i Norge, men i dag ligger det eneste bevarte anlegget ved Kistefos-Museet. Da driften stanset, ble mesteparten av maskiner, inventar og utstyr igjen i fabrikken. Både de særpregede teglsteinsbygningene utført i forenklet nygotikk, produksjonsutstyret og de vakre omgivelsene er tilgjengelige for publikum.

Hadeland Glassverk på Jevnaker er også et industrielt kulturminne mange besøker. Her produserer pryd- og bruksglass, krystall og finere gaveartikler. Glassverket har en gammel, særpreget bebyggelse med glasshytte som er åpen for publikum. Her kan du også prøve deg som glassblåser. Hadeland Glassverk har også Nordens største glassmuseum. Kunstgalleriet, Lys- og tinnstøperiet, Barnas Hus og Juleverkstedet er også populært å besøke. Det er også Porselenshuset og Honninghuset. I sistnevnte kan du få en «selvblåst» krukke fylt med honning, og lære om bienes liv.

Fra Jevnaker følger denne omveien E16 et par kilometer før du svinger av langs Randsfjorden på FV240 og passerer Øvre Vang Gård. Der kan du blant annet kjøpe den gode rakefisken de produserer. Før du kjører ut av Jevnaker kommune bør du også ta deg tid til å se nærmere på den fine gamle steinhvelvsbrua i Sløvika.

Godt med avstikkere i Gran

I Gran kommune er det også en rekke gode grunner til stopp og avstikkere langs denne omveien. Det begynner med den moderne Grymyr kirke. Gamlekirken fra 1892 brant i 1999, og den nye ble innviet i 2003. Den har særpreget utsmykning fra Hadeland Glassverk.

Tingelstad kirke, litt lenger fremme langs FV240 er en klassisk steinkirke fra 1865, men er også verdt en stopp. Klokkerlåven, like ved kirken, er et unikt kulturminne fra 1866 med bygningsdeler fra den tidligere Grinaker stavkirke. Fra kirken er det også flott å kjøre videre østover til Tingelstad gamle kirke som ligger staselig til oppe på en haug med god utsikt over området. Tingelstad gamle kirke er fra 1220 og er bygget i stein. Den har vakkert renessanseinteriør og et krusifiks fra 1250. På toppen av kirketårnet står en særpreget vindfløy eller værhane. Den er så spesiell at det bare er en kopi, originalen tas vare på i Historisk museum.

Like ved den gamle kirken ligger Hadeland Folkemuseum. Det har 28 gamle bygninger og flere utstillinger. Her er også dokumentasjonssenter for Hadeland, og mange arrangementer i løpet av året. Ved museet ligger også Halvdanshaugen. Fra museet starter også en natur- og kultursti som passerer en rekke steder av interesse i området, blant annet Molstadkvern mølle, to kilometer nord for Brandbu. Det er en bygdemølle som var i drift til 1960-tallet, med to kverner, drevet av hvert sitt vannhjul.

Pilegrimsleden fører også forbi Tingsaker gamle kirke og Hadeland Folkemuseum. Den slynger seg fra gård til gård i et rikt og variert kulturlandskap. Følger du den, kommer du også til Granavollen. Det er også en fin avstikker, se ramme.

Steinmonumenter fra ulike epoker

Etter Tingelstad kirke passerer FV240 avkjøringen til den 2000 år gamle steinsettingen på Bilden. På grunnlag av utgravninger av andre steinsettinger antar man at den er en grav. Steinsettinger består av bautasteiner i ulike geometriske former. Fordi den er sirkulær, kalles steinsettingen på Bilden en steinring. På folkemunne kalles de også tingsettinger eller dommerringer. Noen steinsettinger kan i tillegg også ha tjent som tingplasser eller kultsteder.

De husflidsinteresserte har også litt å velge i langs FV240. Veien passerer både Grinaker Gård hvor det er vevsenter og utsalg, og Hadeland Sølvsmie med det samme.

I tettstedet Brandbu er det også mulig å bruke litt penger. Stedet er handels- og servicested for dette området. Her ligger også Tegneseriemuseet i Norge, i det gamle avishuset Hadelandsgården. Det er landets eneste offentlige museum med faste tegneserieutstillinger. I museet finnes visstnok over 200 000 objekter.

Fra Brandbu følger omveien vår FV34 videre, og i Røykenvika er du igjen tilbake til bredden av Randsfjorden. Her står en helt annen type steinmonument enn på Bilden. Skulpturen «The Gran boathouse» av Rachel Whiteread viser et «omvendt båthus» med innsiden ut. Ganske effektfullt, og en del av skulpturstopp.no.

(Saken fortsetter under)

SKULPTURSTOPP: Det «omvendte» båthuset i Røykenvika er et særpreget kunstverk i betong. Foto: Per Roger Lauritzen
SKULPTURSTOPP: Det «omvendte» båthuset i Røykenvika er et særpreget kunstverk i betong. Foto: Per Roger Lauritzen

I Randsfjorden utenfor Røykenvika skal visstnok småkongen Halvdan Svarte, far til kong Harald Hårfagre, ha druknet. Liket ble fordelt på fire gravhauger i området han hersket over. En del er i Halvdanshaugen ved Hadeland Folkemuseum. Like nord for Røykenvika er det avkjøring til Nes kirke. Her ligger det også en fornem gammel gård med hovedbygning fra 1600-tallet og gårdbutikken Hemlaga. Den selger lokalprodusert mat.

Et helt annet form for steinmonument utgjøres forresten av Brandbukampen. Den 522 meter høye åsen nordøst for Røykenvik er et gammelt vulkanrør som strekker seg opp gjennom kambro-silurberget. Lavabergarten i røret er hardere enn skiferen, derfor er kampen blitt stående igjen. Vulkanen er en av mange i et belte som går fra Ytre Oslofjord til Hadeland. Noe utbrudd trenger vi forresten ikke å frykte – det siste var i permtiden for ca. 200 millioner år siden.

Fullt så gammel er ikke hendingene ved Eidsand, lenger nord. Her er det en fin badeplass, og Kongøya rett utenfor er etter lokal tradisjon kong Olav Tryggvasons fødested.

Les også: Vinneren av Årets veimat 2016 ligger i Valdres

Helt nord i Gran kommune ligger Horn, Her er Horn gård hvor det var trefninger i 1940. Her er det også en sidevei til Hornskleiva, et gammelt restaurert veianlegg. Her er det ikke minst et fergested. Randsfjordferga, mellom Horn og Tangen på vestsiden, har i over 40 år fraktet biler og passasjerer mellom øst og vestsiden av Randsfjorden. Vi som skal videre langs FV34 tar heller ferga en annen gang og fortsetter nordover og inn i Søndre Land kommune.

(Saken fortsetter under)

OPPLEV OMRÅDET FRA FJORDEN: Randsfjorden byr også på store muligheter for dem som vil padle, som her i Jevnaker. Foto: Per Roger Lauritzen
OPPLEV OMRÅDET FRA FJORDEN: Randsfjorden byr også på store muligheter for dem som vil padle, som her i Jevnaker. Foto: Per Roger Lauritzen

Flotte kirker i Søndre Land

Du bør ikke være veldig religiøs for å ha interesse av å besøke norske kirker. De er ofte monumentale bygg med fremtredende plassering som det er vel verd å kikke nærmere på. Når kommunene blir utfordret på hva som er deres viktigste kulturminner havner ofte kirker øverst på lista. Så også i Søndre Land kommune. Her er det Fluberg kirke som har den æren. Den ligger i nordenden av Randsfjorden og er absolutt verdt en liten avstikker fra FV34.

Før du kommer dit er det imidlertid minst et par andre kirker du bør stoppe ved. Den første er Enger kirke oppført 1875. Den ligger staselig til ved bredden av Randsfjorden. Vil du utforske den fra sjøsiden er det et fint sted å sette utpå med kajakk eller kano like ved kirken.

Kommunenes tusenårssteder er også gjerne steder du som besøkende bør svinge innom. I Søndre Land er det Fallselva. Der er det blant annet anlagt en kultursti som bringer deg innom flere industri- og kulturhistoriske minner. Fra Fall går også FV114 mot Raufoss forbi Trevatn hvor Fallselva kommer fra. Trevatn er også et flott område å besøke for de av oss som er interessert i friluftsliv, enten det er i skogen eller på innsjøen.

Hov i Land er senter i kommunen. Her ligger det naturlig nok også en kirke. Hov kirke er fra 1781, og er en korskirke som byr på frodig treskurd i interiøret. Den er også verdt et besøk.

Ved Rødnes er det avkjøring til Flubergbrua over Randsfjorden. På begge sider av brua strekker det seg et stort fuglefredningsområde det kan være lurt å stoppe opp ved dersom du har med deg kikkert.

De kirkeinteresserte bør, som nevnt, fortsette langs FV34 og svinge innom Fluberg kirke. Den er fra 1703 og er en korskirke med Frederik IVs monogram hugget inn. Den har også en staselig altertavle fra 1752.

Nordre Land

I landsbyen Dokka, kommunesenter i Nordre Land kommune ligger Lands Museum. Museet er en del av Randsfjordmuseene og ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Museet er i dag også kompetansesenter for kultur- og naturhistorie, aktivt med bygningsvern og internasjonalt våtmarksarbeid.

(Saken fortsetter under)

DEL AV RANDSFJORDMUSEENE: Lands Museum i Dokka ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Foto: Per Roger Lauritzen
DEL AV RANDSFJORDMUSEENE: Lands Museum i Dokka ble etablert 1927 for å dokumentere og bevare historien til Nordre og Søndre Land kommuner. Foto: Per Roger Lauritzen

På området der museet ligger fins det over 30 historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen til 1900-tallet. I den staselige hovedbygningen fra storgården Thomle er det veggmalerier av Peder Aadnes (1739–92), en av Norges fremste rokokkomalere.

I Dokka er Storgata rehabilitert som miljøgate med flere hus i sveitserstil, serveringssteder og forretninger. Her finner du også det flotte «Fløtermonumentet» laget av Erik Tandberg fra Fluberg.

(Saken fortsetter under)

TIL MINNE OM FLØTERNE: I Dokka sentrum hører «Fløtermonumentet» til blant de tingene du bør se på. Kunstneren Erik Tandberg har også laget «Tømmerhoggeren» som står utenfor Rådhuset. Foto: Per Roger Lauritzen
TIL MINNE OM FLØTERNE: I Dokka sentrum hører «Fløtermonumentet» til blant de tingene du bør se på. Kunstneren Erik Tandberg har også laget «Tømmerhoggeren» som står utenfor Rådhuset. Foto: Per Roger Lauritzen

Langs FV33 videre vestover fra Dokka er det også flere steder du bør stoppe. Det første er etter fire kilometer. Der ligger Ankaltrud gård hvor det drives gårdsturisme i en nyrestaurert, gammel slektsgård.

Det neste er Nordsinni Kirke. Den ble ført opp et stykke unna i 1758, men flyttet til nåværende plassering i 1898. Inne er midthimling, gallerifelter og inventar dekorert av bygdekunstneren Peder Aadnes sist på 1700-tallet, mens en gammel altertavle og prekestol er skåret av Lars Pinnerud.

Utsmykningene ved Møllerstufossen i Etna er av en helt annen type. Her er det snakk om et rikt helleristningsfelt. Møllerstufossen Helleristningsfelt ble oppdaget i 1961, og antas hugget for mellom 6000 og 8000 år siden. Feltet består av totalt 14 figurer, og er av typen veideristninger – ristninger med motiver preget av vilt. Figurene er tydelig merket, og området er tilrettelagt med plattformer for publikum. Det er også raste- og badeplass i forbindelse med feltet.

Etnedal og Nord Aurdal

Det norske flagget som er malt høyt oppe i fjellveggen på Madslangrudberget ønsker velkommen til Etnedal. Dette bergflagget er det eldste i Norge. Det ble malt i 1897, etter sigende på initiativ fra en engelsk dame i forbindelse med et dobbeltbryllup i bygda. Flagget er malt opp igjen flere ganger. I dag er det også et populært klatrefelt ved Bergflagget, med vel 100 ruter av forskjellig vanskelighetsgrad.

Før du kommer så langt kan det imidlertid være en god ide å ta en ekstra sving opp i Etnedalen langs FV251. Den passerer først Lunde bru, bygd 1827-29. Det er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet og motiv for kommunevåpenet i Etnedal. Under krigshandlingene i april 1940 prøvde norske styrker å sprenge brua, som bare fikk små skader. Sigurd Lybecks kjente figurer fra «Bustenskjold» er plassert ved brua.

(Saken fortsetter under)

FORSØKT SPRENGT: Lunde bru ble bygd fra 1827 til 1829 og er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet. Under krigen forsøkte man å sprenge brua uten hell. Foto: Per Roger Lauritzen
FORSØKT SPRENGT: Lunde bru ble bygd fra 1827 til 1829 og er Norges eldste natursteinsbru som er i bruk langs veinettet. Under krigen forsøkte man å sprenge brua uten hell. Foto: Per Roger Lauritzen

Du bør også svinge innom Bruflat, sentrum i kommunen. Derfra er det muligheter for en interessant natur- og kulturhistorisk vandring langs den gamle kongeveien. Bruflat kirke fra 1774 er også verdt en stopp. Den har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen.

(Saken fortsetter under)

KORSKIRKE I TØMMER: Bruflat kirke fra 1774 har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen. Foto: Per Roger Lauritzen
KORSKIRKE I TØMMER: Bruflat kirke fra 1774 har utskåret inventar og kirkeklokken er fra middelalderen. Foto: Per Roger Lauritzen

Etter Tonsåsen Opptreningssenter passerer FV33 innsjøen Øyangen som bør innby padlere til en stopp før veien går inn i Nord Aurdal kommune.

Like etter kommunegrensa er det fint å stoppe vest for Tonsvatn. Det er veiens høyeste punkt ca. 760 moh. Herfra er det flott utsikt over Aurdal, Slidre, Hemsedalsfjellene i vest og Jotunheimen i nordvest.

På Bjørgo bør de jernbaneinteresserte stoppe opp. Det er endepunktet for Nye Valdresbanen som driver dresin- og turisttogtrafikk fra Eina til Bjørgo. Den gamle Valdresbanen ble åpnet i 1906 og strakk seg 109 km mellom Eina og Fagernes. Banen var i ordinær drift til 1988. I dag er skinnegangen fra Bjørgo til Fagernes fjernet, men det står et lokomotiv på stasjonsområdet på Fagernes.

Noen kilometer videre møter FV33 E16 nedenfor gården Skore og det er ikke langt igjen til Fagernes.

Granavollen

Allerede i førkristen tid var Granavollen sentrum og møtested for Hada-riket, som omfattet store deler av Østlandet nord for Oslo. Senere ble det et kjent kirkested med to middelalderkirker fra 1100-tallet – Søsterkirkene. Den største, Nicolaikirken, brukes som sognekirke. Den har prekestol fra 1728, restaurert altertavle fra 1625, gammel døpefont og glassmalerier av kunstneren Frøydis Haavardsholm. Den minste, Mariakirken, er trolig den eldste. Den har også vakre glassmalerier.

På kirkegården er det en runestein fra 1100-tallet med denne innskriften: «Sønner av Aun reiste denne sten over Aufi, sin bror. Gud signe Aufis sjel».

På kirkegården ligger også Åsmund Olavsson Vinje begravet. Han døde på prestegården like ved under et besøk i 1870. Gravstedet har en byste som billedhoggeren Brynjulf Bergslien har laget.

(Saken fortsetter under)

SØSTERKIRKENE: Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner, og derfor måtte de ha hver sin kirke, men i Middelalderen var det ikke uvanlig å bygge kirker tett ved hverandre. Foto: Per Roger Lauritzen
SØSTERKIRKENE: Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner, og derfor måtte de ha hver sin kirke, men i Middelalderen var det ikke uvanlig å bygge kirker tett ved hverandre. Foto: Per Roger Lauritzen

Granavollen var et sentralt, veihistorisk knutepunkt langs Den bergenske hovedvei. Stedet var også lenge et naturlig hvilested for pilegrimer på vei til Nidaros. Steinhuset ved Gran prestegård er den eneste profane steinbygningen fra middelalderen, ca. 1200, som er bevart på bygdene i Norge. Gran prestegårdshage, rett ved Steinhuset, ble anlagt på slutten av 1700-tallet.

Granavolden Gjæstgiveri har Olavsrosa og er også et flott sted å besøke. Her ligger også den fredede Gregersstua fra 1657. Stua har navn etter bestefar til gjestgiver Gregers Jensen. Han fikk kongelig privilegium til gjestgiveri i 1716 som takk for hjelpen ved slaget på Bjørgeseter.

Granavollen har også flere fornminner. Ved Gamme, 3 km sørvest for kirken, er det 24 hauger fra jernalderen. Ved den lille gården Bergsrud er det gangsti til bygdeborg fra jernalderen på Sølvsberget, ca. 2,5 km vest for Granavollen.

(Saken fortsetter under)

GRAN PRESTEGÅRDSHAGE: Dette er en klassisk renessansepreget hage, og den ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Det er trolig den eneste prestegården i Norge med gravsted i hagen. Foto: Per Roger Lauritzen
GRAN PRESTEGÅRDSHAGE: Dette er en klassisk renessansepreget hage, og den ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Det er trolig den eneste prestegården i Norge med gravsted i hagen. Foto: Per Roger Lauritzen

Vil du vite mer: Denne omveien er presentert i detalj i siste utgave av NAF Veibok: Se gjennomgang av de forskjellige kommunene: Tekst s. 128, 106, 108, 112, 113, 114 og 100. Kart 36, 46 og 45. NAF Ruteplanleggeren på naf.no gir deg også detaljer om interessante punkter langs ruta.

Nyttige nettsider:

Les også:

Rundt Byneset til Trondheim

Frosta og Stiklestad viser vår historiske forankring

Tøffere enn Trollstigen

Saken er opprinnelig publisert på Motor.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:09 Hovland ut av seierskampen i Columbus20:52 Balotelli vender hjem20:51 Start klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40 KrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35 Denne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31 Effektive Molde tilbake på tabelltopp20:29 Ndidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23 Norske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19 Branns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13 Nysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10 Wangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00 Friskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59 Nilsen ble helten for Fredrikstad19:58 Håbestad ble Jerv-helt på overtid19:57 Adra ble matchvinner for Oppsal19:54 Kvik Halden og Moss delte poengene19:53 Dragsnes senket Brann19:53 Vålerenga senket av Velde19:53 Tredje strake seier for Molde19:52 Raufoss seiret i målfest19:51 Start seiret hjemme mot Tromsdalen19:51 Wangberg berget poeng for Tromsø19:51 Poengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49 Nest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47 Erna Solberg: – Skissen er god19:38 Maanum matchvinner med drømmemål19:34 Shell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31 AIK buet av banen etter hjemmetap19:20 IS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09 – Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06 VG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44 De Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17 Barn skadd i båtulykke i Nordland18:09 Kollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04 Fløya vant i målfest18:01 Walnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58 Hoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56 Kjelsås fortsatte seiersrekken17:51 Hjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47 Politiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46 Fikseth Fossem ble helten for Medkila17:34 Folk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24 Lundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18 Trump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08 Folkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03 Sørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01 Redningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57 Johnsen sikret poeng for Mjølner16:57 Nytt tap for Arendal16:51 Vatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48 Uavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36 Nazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36 Full bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23 Engen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13 Grøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09 Gir opp millioner for ordførerdrøm14:46 Restaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41 20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40 Gibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24 Trolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51 Spania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30 Norges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18 Norwegian legger ned langrute fra Norge13:10 IS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33 Tre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22 Jensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04 Nytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23 Fem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20 Støre: – Vi styrer mot en krise09:54 Sekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26 Trønder kåret til årets sykkeltalent09:19 Elden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07 Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12 Savnet person i Kristiansand funnet i live08:00 Minst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41 Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38 Tre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52 Bryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40 Savnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26 Dette skjer i dag05:58 Forening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32 Dette skjedde i natt05:25 Over 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03 Hans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35 50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05 Ni omkom i hotellbrann i Ukraina04:04 – Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39 Bompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43 Djokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40 Mulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48 Abid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46 Flere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58 Fremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45 Hund drepte flere sauer i Sandnes00:24 Mann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57 Durasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34 Boksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23 Golf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08 Carlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52 Berge og Genk vant stort
Siste nytt
21:09SportHovland ut av seierskampen i Columbus20:52SportBalotelli vender hjem20:51SportStart klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40PolitikkKrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35VerdenDenne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31SportEffektive Molde tilbake på tabelltopp20:29SportNdidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23NorgeNorske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19SportBranns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13SportNysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10SportWangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00SportFriskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59SportNilsen ble helten for Fredrikstad19:58SportHåbestad ble Jerv-helt på overtid19:57SportAdra ble matchvinner for Oppsal19:54SportKvik Halden og Moss delte poengene19:53SportDragsnes senket Brann19:53SportVålerenga senket av Velde19:53SportTredje strake seier for Molde19:52SportRaufoss seiret i målfest19:51SportStart seiret hjemme mot Tromsdalen19:51SportWangberg berget poeng for Tromsø19:51SportPoengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49SportNest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47PolitikkErna Solberg: – Skissen er god19:38SportMaanum matchvinner med drømmemål19:34VerdenShell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31SportAIK buet av banen etter hjemmetap19:20VerdenIS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09Politikk– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06PolitikkVG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44SportDe Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17NorgeBarn skadd i båtulykke i Nordland18:09SportKollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04SportFløya vant i målfest18:01SportWalnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58SportHoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56SportKjelsås fortsatte seiersrekken17:51SportHjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47NorgePolitiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46SportFikseth Fossem ble helten for Medkila17:34NorgeFolk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24SportLundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18VerdenTrump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08VerdenFolkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03SportSørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01VerdenRedningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57SportJohnsen sikret poeng for Mjølner16:57SportNytt tap for Arendal16:51SportVatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48SportUavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36VerdenNazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36PolitikkFull bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23SportEngen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13SportGrøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09PengerGir opp millioner for ordførerdrøm14:46VerdenRestaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41Sport20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40VerdenGibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24NorgeTrolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51VerdenSpania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30NorgeNorges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18ReiseNorwegian legger ned langrute fra Norge13:10VerdenIS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33VerdenTre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22PolitikkJensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04NorgeNytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23NorgeFem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20PolitikkStøre: – Vi styrer mot en krise09:54MotorSekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26SportTrønder kåret til årets sykkeltalent09:19NyheterElden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07PengerFacebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12NorgeSavnet person i Kristiansand funnet i live08:00VerdenMinst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41ReiseWiderøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38VerdenTre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52VerdenBryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40NorgeSavnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26NorgeDette skjer i dag05:58NorgeForening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32NorgeDette skjedde i natt05:25VerdenOver 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03PengerHans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35Verden50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05VerdenNi omkom i hotellbrann i Ukraina04:04Verden– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39NorgeBompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43SportDjokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40NorgeMulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48NorgeAbid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46VerdenFlere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58VerdenFremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45NorgeHund drepte flere sauer i Sandnes00:24NorgeMann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57SportDurasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34SportBoksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23SportGolf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08SportCarlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52SportBerge og Genk vant stort
Populært