Meny

Norges beste omveier:

Rundt Byneset til Trondheim

Broen er et av Trondheims mest karakteristiske kjennetegn. Broen med de utskårne portalene slik den står i dag, ble bygget i 1861 av Stadsingeniør Carl Adolf Dahl. Foto: Willy Haraldsen
Broen er et av Trondheims mest karakteristiske kjennetegn. Broen med de utskårne portalene slik den står i dag, ble bygget i 1861 av Stadsingeniør Carl Adolf Dahl. Foto: Willy Haraldsen

Veien langs Byneset via Trondheim til Stjørdal er full av historie. Her er heksebrenning og middelalderkirker, vi besøker Nidarosdomen og Lykkens portal. Fra Hommelvik følger vi kyststien med bademuligheter og fiske.

Den gamle hovedferdselsåren var fjorden. Det er ingen dum ide å kjøre så nær den som mulig om du skal til Trondheim. Utgangspunktet for turen er rundkjøringen på Klett. Her møtes E6 og E39, men vi skal fortsette mot nord langs FV707.

(Saken fortsetter under)

Veifakta: Omveien følger FV707 fra Klett. Den tar til venstre på Hangerslettvegen og følger FV831 til Rye. Videre FV707 til Flakk og FV715 til Trondheim. Nord for Trondheim følger turforslaget FV950/Malvikvegen til FV24, FV705 og E6 ved Hell. Strekningen er ca. 103 km og kjøretiden 2 time og 18 minutter ifølge NAF Ruteplanlegger.

«Bygda var alt sunket hen i en lyseblå skumring, og da klokka på Lindgård ringte arbeidsfolkene heim til kvelds, bølget det som en solfaldssang bort over fjord og fjeller.»

Det var nok en annen bygd Johan Bojer hadde i tankene da han skrev «Den siste viking», men i vårt hode var det åkrene på Byneset som bølget seg i solfaldssangen. Vi har selvfølgelig ikke foretatt noen oppmåling, men vi får en følelse av at vi passerer flere dekar med dyrket mark i løpet av noen få kilometer enn det vi har sett gjennom hele Gudbrandsdalen og fjellbygdene i Trøndelag.

Ganske snart får vi Leinstrand kirke på venstre side. Den stod ferdig i 1673, tre år etter at en av de siste heksebrenningene i Norge fant sted.

(Saken fortsetter under)

Lisbet Nypan var fra
Leinstrand, og en av de siste som ble brent på bålet for hekseri i
Norge. Kirka stod ferdig tre år etter at hun ble henrettet.
Lisbet Nypan var fra Leinstrand, og en av de siste som ble brent på bålet for hekseri i Norge. Kirka stod ferdig tre år etter at hun ble henrettet.

Lisbet Nypan og mannen Ole var fra Leinstrand. Hun var kjent for å kunne helbrede folk mot betaling, og mange mente at hun hadde gjort dem friske. Men folk var også redd for at hun kunne kaste sykdommer på dem, og etterhvert ble hun dømt for heksekunster og brent på bålet, mens mannen hennes ble halshugget. Det er usikkert akkurat hvor hun ble henrettet, men kanskje ble kirka bygd som en bot for denne ugjerningen.

Les også: Norges beste omveier: Villmarksveien gjennom Østfold

Litt lenger fram, ved skiltet til Fjøsvollan, er avkjøringen til gården Moe med gårdsbutikk med ølbryggeri.

Sundet gård ligger ca. fem kilometer fra Klett. Gården er opprinnelig fra 1100-tallet og har vært gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva Gaula. Her er det muligheter for overnatting, og vertskapet serverer gjerne tradisjonskost til alle måltider. Sundet gård har Olavsrosa.

(Saken fortsetter under)

Sundet Gård fra
1100-tallet drev gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva
Gaula. Foto: Sundet Gård
Sundet Gård fra 1100-tallet drev gjestgiveri og skysstasjon med ferjing over elva Gaula. Foto: Sundet Gård

Her ferdes vi i et område med et rikt fugle- og planteliv. Her er naturstier og gode parkeringsmuligheter ved fugletittertårnet mot utløpet av elva Gaula. Gaulosen er en av de veldig få uberørte, store elveutløpene i Nord-Europa og et viktig hvile- og beiteområde for fugler.

Ved Spongdal svinger vår omveg inn på Hangerslettvegen. Vi skal følge FV831 rundt Byneset til Rye, og underveis skal vi stoppe ved Byneset kirke.

(Saken fortsetter under)

Byneset kirke ble viet
til helgenen St.Mikael og ble innviet ca. 1180. Foto: Per Roger
Lauritzen
Byneset kirke ble viet til helgenen St.Mikael og ble innviet ca. 1180. Foto: Per Roger Lauritzen

Dette er en gammel steinkirke, også kalt St. Michaelskirken på Stein. Denne ble innviet ca. 1180.

Ved Rye er vi tilbake på FV707 som vi følger til Flakk. Ved Flakk ligger fergeleiet med ferge over Trondheimsfjorden til Fosen, og veien skifter til Trondheim og er skiltet med RV715. På vei mot byen passerer vi tettstedet Trolla. Tidligere var dette et industristed, og Trolla Bruk var viktig for stedet. Bruket ble grunnlagt i 1840 og nedlagt i 1988.

Trondhjem – Nidaros – Trondheim

Trøndernes hovedstad har også vært Norges hovedstad, og i perioder har byen hatt navnet Nidaros, sist i en kort periode rundt 1930. Før denne navnendringen hadde navnet vært Trondhjem.

At byen skulle hete Nidaros, var imidlertid ikke flertallets ønske, så etter en opprivende navnestrid ble saken tatt opp på ny i Stortinget. Resultatet ble en ny lov av 6. mars 1931 med virkning fra samme dag. Stortinget hadde ombestemt seg. Byen skulle hete Trondheim.

(Saken fortsetter under)

Her i den godt bevarte
trehusbebyggelsen i Trondheim, bodde håndverkere, småkjøpmenn og
arbeidsfolk. På 60-tallet var det planer om å rive hele området,
men omfattende protester førte fram, og bydelen ble reddet. Foto:
CH – Visitnorway.com
Her i den godt bevarte trehusbebyggelsen i Trondheim, bodde håndverkere, småkjøpmenn og arbeidsfolk. På 60-tallet var det planer om å rive hele området, men omfattende protester førte fram, og bydelen ble reddet. Foto: CH – Visitnorway.com

Vi skal ikke ramse opp alle attraksjoner Trondheim har å by på, og vi skal heller ikke lage en rute gjennom byen. Denne blir i stor grad bestemt av de steder du velger å besøke. Vi vil imidlertid anbefale at du besøker Sverresborg på veien inn mot byen og Ringve Museum på veien ut av byen.

Skulle du velge å legge turen om Sverresborg, må du følge veiskilting mot Byåsen og Sverresborg.

Sverresborg ligger rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg. Den viser hvordan trønderne bodde, levde og arbeidet på 17- og 1800-tallet i Trøndelag. Haltdalen stavkirke (1170) er en av attraksjonene. På Sverresborg finnes mange tilbud for barn og voksne.

Vertshuset Tavern fra 1739 er ett av Trøndelag Folkemuseums spisesteder. Stedet har en helt spesiell atmosfære som må oppleves. Her kan en få servert tradisjonell, norsk mat som klubb og fiskekaker. Det er gangavstand til de fleste attraksjoner i Trondheim sentrum. Vår anbefaling er derfor at du parkerer bilen og nyter dagen. Unntaket er Tyholttårnet. Et godt alternativ er å besøke dette på veien mot Ringve Museum.

(Saken fortsetter under)

Både TV-tårnet på Tyholt
(t.v.) og minnesmerket over Olav Tryggvason på torget i Trondheim,
markerer seg i terrenget. Tyholttårnet er 124 meter høyt, og 74
meter over bakken finner du en roterende restaurant. Foto:
Wikimedia og Willy Haraldsen
Både TV-tårnet på Tyholt (t.v.) og minnesmerket over Olav Tryggvason på torget i Trondheim, markerer seg i terrenget. Tyholttårnet er 124 meter høyt, og 74 meter over bakken finner du en roterende restaurant. Foto: Wikimedia og Willy Haraldsen

Gatelangs i Trondheim

I hjertet av Trondheim ligger Norges nasjonalhelligdom, Nidarosdomen. Allerede i 1070 startet man å bygge Kristkirken i Nidaros som den ble kalt i middelalderen. Kirken ble reist over Olav den helliges grav og har vært et viktig besøksmål for mennesker fra fjern og nær i århundrer.

(Saken fortsetter under)

Nidarosdomen er Nordens
største middelalderbygning og en av Norges største severdigheter.
Foto: Per Roger Lauritzen
Nidarosdomen er Nordens største middelalderbygning og en av Norges største severdigheter. Foto: Per Roger Lauritzen

Nidarosdomen er Nordens største middelalderbygning, 101 m lang, 50 m bred, og er gotikkens store minnesmerke i Nord-Europa. En smal trapp med 172 trinn fører opp til tårnet. Vel oppe kan du nyte en flott utsikt over byen. Nidarosdomen er som en stor skattkiste full av vakre kunstverk.

Erkebispegården ligger vegg i vegg med Nidarosdomen. Den ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet. Den er Nordens eldste verdslige bygning og et av de best bevarte anlegg av sitt slag i Europa. Erkebispegården var erkebiskopens bolig frem til reformasjonen i 1537. Museet i Erkebispegården viser originalskulpturer fra Nidarosdomen og funn fra arkeologiske utgravninger.

Munkegata starter ved Nidarosdomen, og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ligger i Munkegata 5. De historiske samlingene viser møbler, sølv, glass og kunsthåndverk fra 1500-tallet til i dag. Klassikere fra hele Europa og 1900-tallets kunsthåndverk og design er spesielt vektlagt. Her vises også arbeider av tre kvinnelige kunstnere: Hannah Ryggens og Synnøve Anker Aurdals billedtepper og Benny Motzfeldts glasskunst. En helt spesiell Japan-avdeling og skiftende utstillinger med ulike tema har museet også.

(Saken fortsetter under)

Nidelva renner gjennom
Trondheim, og på begge sider ligger de fargerike pakkhusene. De
eldste bevarte bryggene er hovedsakelig fra 1700-tallet og ligger
mellom Gamle bybro og Bakke bru. Foto: Colourbox
Nidelva renner gjennom Trondheim, og på begge sider ligger de fargerike pakkhusene. De eldste bevarte bryggene er hovedsakelig fra 1700-tallet og ligger mellom Gamle bybro og Bakke bru. Foto: Colourbox

Tett mellom severdighetene

Rusler vi videre, kommer vi til Torvet. Torvet er det sentrale torget i Trondheim og er et resultat av Johan Caspar de Cicignons byplan fra 1681. I 1921 ble det reist en statue over byens grunnlegger Olav Tryggvason. Olav Tryggvason-monumentet var laget av Wilhelm Rasmussen. I 1930 ble det laget et solur på bakken rundt statuen der søyle-skyggen utgjør langviseren i uret.

Når vi så kan fortelle at Stiftsgården ligger i Munkegata 23, og at Ravnkloa, der båten til Munkholmen (se ramme) starter, ligger nederst i Munkegata, forstår du at her ligger mange attraksjonene tett samlet.

Stiftsgården ble bygd i årene 1774-1778 som bolig for enkefrue og kammerherrinne Cecilie Christine Schøller. Stiftsgården blir regnet som Nordens største trepalé med sine ca. 140 rom på tilsammen 4000 kvadratmeter. I dag er dette Kongens og Dronningens offisielle residens i Trondheim. Stiftsgården er åpen for omvisning, men med forbehold om kongelig besøk. Besøkene skjer bare i følge med omviser.

(Saken fortsetter under)

Gamle Bybro fører deg
til idylliske Bakklandet. Foto: CH - Visitnorway.com
Gamle Bybro fører deg til idylliske Bakklandet. Foto: CH - Visitnorway.com

Gamle Bybro er ved Kjøpmannsgata, og heller ikke hit er det stor avstand. Gamle Bybro er et av Trondheims karakteristiske kjennetegn. Broen går over Nidelva fra Kjøpmannsgata til Bakklandet. Broen kalles gjerne «Lykkens Portal», et kjælenavn fra Oskar Hoddøs vals «Nidelven stille og vakker du er». Eldste bru på stedet ble reist i 1685. Nåværende bru stammer fra 1861. Fra Gamle Bybro er veien kort til Kristiansten festning.

Festningen ble anlagt i 1682–1684 etter ordre fra kong Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag. Fra Kristiansten har du flott utsikt over byen og fjorden.

Fortsetter du nedover Kjøpmannsgate mot havna, kommer du til Trondhjems Sjøfartsmuseum. Museet ble grunnlagt i 1920 og har siden 1971 holdt til i det gamle slaveriet på Brattøra (Brattørvakta). Utstillingene egner seg for liten og stor. I første etasje finner du en utstilling om dampskipstid, og i andre etasje er temaet seilskutetid og Trondheim som sjøfartsby.

Fra stasjonsområdet er det gangbru over jernbanesporene til Brattørkaia. Her ligger Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk.

Brattørbrua og ny gangbru tar deg over til Solsiden hvor Pirbadet ligger. Det er et større bade- og velværeanlegg. Her finnes ulike basseng for alle aldre og funksjonsnivåer samt stupetårn, sklier med lyd- og lyseffekter, bølgebasseng, strømningskanal og klatrevegg.

Ringve Museum har adresse Lade allé 60, det enkleste er nok å velge Pirbrua/RV706. I rundkjøringen fortsetter du rett frem til RV706. Ta avkjøringen mot Bromstadvegen, og i rundkjøringen tar du 3. avkjøring ut på Bromstadvegen. Følg denne til Lade allé.

I redusert fart langs gamle E6

Etter Ringve tar du samme vei tilbake til FV706. Denne går over i FV950 i rundkjøringen ved ny E6. FV950 er den gamle E6. Veien går langs kysten og er et mer interessant alternativ enn dagens E6 som stort sett går i tuneller.

Det første stedet du kommer til er Ranheim. Tilgangen på rennende vann var en medvirkende årsak til at Ranheim Papirfabrikk AS (som i dag er en del av Petersongruppen) ble anlagt her i 1884.

En kilometer etter at du har krysset grensen til Malvik kommune vil du se en rød, gammel låve. Ta til venstre her, og Milde Mathildes låve ligger rett foran deg. Låven er nok mest for reisefølgets kvinnelige representanter, men skal du ikke pynte på utseendet eller fornye hjemmet, kan du alltids mette magen.

På godværsdager er det mange bademuligheter på denne strekningen. Vi vil anbefale Midtstrandtangen som ligger like etter Malvik. Stedet er et meget populært og godt tilrettelagt friluftsområde. Her kan du gå tur, sole deg, leke og bade. Strandcafèen Pæra er åpen i sommersesongen.

Ved Hommelvik kan du ta en kulturhistorisk avstikker til Mostadmark Jernverk. Jernverket var i drift fra 1657 til1872 og er et av de mest bevaringsverdige i Norge. Her finnes blant annet landets eldste masovn fra 1600-tallet. For å komme hit må du følge Selbuvegen/FV963.

Johan Nygaardsvold Muséum ligger i Johan Nygaardsvolds gate i Hommelvik sentrum. Historien om Johan Nygaardsvold er historien om husmannsgutten fra Hommelvik som ble statsminister i Norge, og det er en enkel og annerledes statsministerbolig som er gjort om til museum. En biografisk utstilling tegner et nært og personlig portrett av mennesket bak politikeren.

(Saken fortsetter under)

Johan Nygaardsvold
Muséum i Hommelvik sentrum. Foto: Malvik kommune
Johan Nygaardsvold Muséum i Hommelvik sentrum. Foto: Malvik kommune

På jernbaneområdet i Hommelvik sentrum finner du et rødt, sjarmerende bygg. Bygget var opprinnelig et pakkhus oppsatt i 1880, men det har siden 1995 huset Cafe Rampa. Tømmervegger og bjelker fra 1800-tallet ble tatt vare på. Nostalgien og atmosfæren likedan.

Det siste tettstedet langs denne omvegen er Muruvik. Her ligger et fint friluftsområde med gode bademuligheter.

Fra jernbanelinje til friluftsområde

Etter hvert som den gamle jernbanestrekningen frigis som følge av bygging av dobbeltsporet jernbane, vil nye deler av kyststien kunne realiseres.

(Saken fortsetter under)

Malvikstien følger den
gamle jernbanetraseen, her på en steinmur mot fjorden. Nærheten til
sjøen gir høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie.
Foto: Malvik kommune
Malvikstien følger den gamle jernbanetraseen, her på en steinmur mot fjorden. Nærheten til sjøen gir høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie. Foto: Malvik kommune

Malvikstien som er området mellom Nygården og Flatholmen, er en delstrekning av den regionale kyststien mellom Stjørdal og Trondheim. Flatholman fikk i 2015 status som statlig sikret friluftsområde, og svarberglandskapet er et svært populært og høyt skattet friluftsområde som brukes hele året. Flatholman benyttes til blant annet badeliv, fisking, rekreasjon og fuglekikking, og friluftsområdet er et fint turmål for dem som går Malvikstien langs sjøen fra Hommelvik.

På Flatholman finnes fortsatt spor etter aktivitet knyttet til havneanlegget til Meraker Meraker Brug og Carbidfabrik ble grunnlagt i 1898, og fra 1928 til 1981 var smelteverket eid av Union Carbide Corporation. Fra 1981 og frem til juni 2006 var smelteverket en del av Elkem. De siste 15 årene ble det kun produsert mikro-silika, et tilsetningsstoff til blant annet betong, tannkrem og leppestifter.

Sluttproduktene fra verket ble i stor grad transportert med Meråkerbanen til havna ved Muruvik.

Her finner du benker, søppelkasser, hundeposestasjon og toalett. For å sikre trygghet og trivsel for alle, er det båndtvang hele året på Flatholman. Flatholmskjæret er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Unngå forstyrrelser og vis hensyn til hekkende sjøfugl i perioden 15. april til 15. juli.

Munkholmen

Den vesle øya ligger ut for Trondheim. I vikingtiden var dette Trondheims rettersted, og Håkon Jarl og trellen Karks hoder ble satt på staker her i år 995. Det første klosteret ble trolig grunnlagt av Kong Knut den mektige så tidlig som i 1028. Munkholmen ble i 1658 gjort om til festning og fengsel og senere også tollstasjon. I dag er Munkholmen et populært utfartssted med badeplass og restaurant.

(Saken fortsetter under)

Historien, badeplassen
og restauranten trekker folk til Munkholmen. Foto: CH
Visitnorway.com
Historien, badeplassen og restauranten trekker folk til Munkholmen. Foto: CH Visitnorway.com

Ringve Bymuseum

Ringve Museum har adresse Lade allé 60. Det enkleste er nok å velge Pirbrua/RV706.
I rundkjøringen fortsetter du rett frem til RV706. Ta avkjøringen mot Bromstadvegen, og i rundkjøringen tar du 3. avkjøring ut på Bromstadvegen. Følg denne til Lade allé.
Ringve Museum er et nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter med samlinger fra hele verden. Museet ligger på Ringve Gård. Dette var Tordenskiolds barndomshjem. I Ringve Botaniske Hage kan du finne 2000 ulike planter.

(Saken fortsetter under)

Tordenskiolds
barndomshjem er i dag et nasjonalt museum for musikk og
musikkinstrumenter. Foto: Ringve Museum
Tordenskiolds barndomshjem er i dag et nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter. Foto: Ringve Museum

Vil du vite mer:
Denne omveien er presentert i NAF veibok på side 353 og 355. Her finner du også mer informasjon om kommunene Trondheim og Malvik. Kart nr. 83 og 84.
Ruteplanleggeren på naf.no gir deg også detaljer om interessante punkt langs ruta.

Nyttige nettsider:

Saken er hentet fra boka Norges beste omveier. Les mer om boka her

Les også:

Langs Panoramaveien i Nordfjord

Tøffere enn Trollstigen

Frosta og Stiklestad viser vår historiske forankring

Saken er opprinnelig publisert på Motor.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:39 Jemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30 Angivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20 Real Madrid avviste Ødegaard-salg15:19 To jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08 Thon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50 Kypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07 Ber om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43 Benitez ferdig som Newcastle-manager13:40 Kvinne gjenglemt på fly13:39 Ett år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37 Ebola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21 Dansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01 EU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44 Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42 Hurtigruteskip fikk motorstans12:39 OUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39 Svenskene stadig mer positive til OL12:07 Vestlig taushet etter Mursis død12:06 FN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54 Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51 – Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40 Drastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34 Trusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06 Vil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05 Hunt kaller Johnson feig10:47 Tre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18 Nav-brukere stort sett fornøyde10:17 Kvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16 Gutt døde etter badeulykke09:58 – Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57 Taliban truer afghanske medier09:38 Ingrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37 Pompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32 Forsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12 Lege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10 Iran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56 Danske Bank sparker toppsjef08:43 Tung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42 Norge tredje dyrest i Europa08:19 Bruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18 Argentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40 Tillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39 Liverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00 Nordmenn kutter i feriebudsjettet06:53 Sverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45 Få amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36 Hjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13 24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12 Skjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00 Kjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00 EY-undersøkelse: Tempoet i det grønne skiftet går for sakte05:50 Dette skjer i dag05:33 24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30 Dette skjedde i natt05:12 Australia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26 Minst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17 Mexico har styrket grensekontrollen sørover04:12 – Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35 Mann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo02:51 Frankrike slet seg til kvartfinale02:48 Donald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning02:29 Frp faller kraftig på meningsmåling i Agder01:53 Tysk kullprodusent vil rettsforfølge klimaaktivister01:42 Kristiansand kan utrede varmere badestrender med spillvarme00:50 Bolig i Nesbyen overtent – beboere hoppet ut av vinduene00:30 Venstre avviser samarbeid med bompengelisten i Oslo23:30 Netanyahu vil «vurdere» USAs fredsplan22:57 Messi og Argentina videre i Copa America22:33 Flammende feiring hele sankthanshelgen22:18 Fra trenerkritikk til matchvinner-status for Branns Koomson22:15 Houthi-opprørere angrep flyplass i Saudi-Arabia21:57 Militær hacking kan lamme samfunnet21:57 Økning i antall eiendomsmeglere som har brutt god meglerskikk21:57 USA beredt på å forhandle med Iran21:52 Nesna-ordfører truer med å ta 130 millioner kroner ut av Nord universitet21:51 Koomson ble helten for Brann21:50 Mislykket kuppforsøk i Etiopia - forsvarssjef drept21:44 Norge møter England i VM-kvartfinalen, kamerunsk sinne etter VAR-avgjørelser21:24 Glimt hedret avdøde Arild Berg med seier21:17 Tung avslutning på proffdebuten for Hovland20:45 Smell for Erdogan i Istanbuls omvalg20:38 Abbas har ingen tro på Kushners plan20:38 Erdogan gratulerer opposisjonskandidat i Istanbul20:37 Fjerde strake uavgjorte mellom Ranheim og Mjøndalen i Trondheim20:37 Savnet turgåer funnet etter leteaksjon i Askvoll20:27 Stabæk tok sesongens første bortepoeng: – Endelig, vi trengte den20:17 Ny hjemmeseier til Odd, Fagermo avventer gullsnakk20:02 Syklist til sykehus etter kollisjon med bil i Larvik20:02 Årets første tap for Aalesund19:59 Boli ble helten for Stabæk19:56 Hjemmeseier for Strømmen over Kongsvinger19:54 Bodø/Glimt seiret i målfest19:54 Wangberg ødela for gamleklubben Rosenborg19:53 Wangberg ble helten for Tromsø19:53 Haugsdal-dobbel for Nest-Sotra19:52 KFUM med hjemmeseier over HamKam19:52 Uavgjort for Ranheim og Mjøndalen19:52 Haugen scoret hattrick for Sogndal19:51 Kachi scoret to for Sandnes Ulf19:51 Fandi senket Aalesund
Siste nytt
15:39NorgeJemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30VerdenAngivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20SportReal Madrid avviste Ødegaard-salg15:19VerdenTo jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08MotorThon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50VerdenKypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07NorgeBer om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43SportBenitez ferdig som Newcastle-manager13:40ReiseKvinne gjenglemt på fly13:39VerdenEtt år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37Helse og livsstilEbola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21VerdenDansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01Helse og livsstilEU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44MotorBilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42NorgeHurtigruteskip fikk motorstans12:39NorgeOUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39SportSvenskene stadig mer positive til OL12:07VerdenVestlig taushet etter Mursis død12:06VerdenFN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54PengerForsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51Penger– Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40VerdenDrastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34PolitikkTrusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06PengerVil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05PolitikkHunt kaller Johnson feig10:47NorgeTre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18PengerNav-brukere stort sett fornøyde10:17NorgeKvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16NorgeGutt døde etter badeulykke09:58Norge– Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57VerdenTaliban truer afghanske medier09:38SportIngrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37VerdenPompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32NorgeForsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12NorgeLege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10VerdenIran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56PengerDanske Bank sparker toppsjef08:43SportTung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42PengerNorge tredje dyrest i Europa08:19NorgeBruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18SportArgentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40NorgeTillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39SportLiverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00PengerNordmenn kutter i feriebudsjettet06:53SportSverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45VerdenFå amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36SportHjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13Verden24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12NorgeSkjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00SportKjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00NorgeEY-undersøkelse: Tempoet i det grønne skiftet går for sakte05:50NorgeDette skjer i dag05:33Norge24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30NorgeDette skjedde i natt05:12VerdenAustralia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26VerdenMinst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17VerdenMexico har styrket grensekontrollen sørover04:12Motor– Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35NorgeMann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo02:51SportFrankrike slet seg til kvartfinale02:48VerdenDonald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning02:29PolitikkFrp faller kraftig på meningsmåling i Agder01:53VerdenTysk kullprodusent vil rettsforfølge klimaaktivister01:42NorgeKristiansand kan utrede varmere badestrender med spillvarme00:50NorgeBolig i Nesbyen overtent – beboere hoppet ut av vinduene00:30NorgeVenstre avviser samarbeid med bompengelisten i Oslo23:30VerdenNetanyahu vil «vurdere» USAs fredsplan22:57SportMessi og Argentina videre i Copa America22:33NorgeFlammende feiring hele sankthanshelgen22:18SportFra trenerkritikk til matchvinner-status for Branns Koomson22:15VerdenHouthi-opprørere angrep flyplass i Saudi-Arabia21:57VerdenMilitær hacking kan lamme samfunnet21:57NorgeØkning i antall eiendomsmeglere som har brutt god meglerskikk21:57VerdenUSA beredt på å forhandle med Iran21:52NorgeNesna-ordfører truer med å ta 130 millioner kroner ut av Nord universitet21:51SportKoomson ble helten for Brann21:50VerdenMislykket kuppforsøk i Etiopia - forsvarssjef drept21:44SportNorge møter England i VM-kvartfinalen, kamerunsk sinne etter VAR-avgjørelser21:24SportGlimt hedret avdøde Arild Berg med seier21:17SportTung avslutning på proffdebuten for Hovland20:45VerdenSmell for Erdogan i Istanbuls omvalg20:38VerdenAbbas har ingen tro på Kushners plan20:38VerdenErdogan gratulerer opposisjonskandidat i Istanbul20:37SportFjerde strake uavgjorte mellom Ranheim og Mjøndalen i Trondheim20:37NorgeSavnet turgåer funnet etter leteaksjon i Askvoll20:27SportStabæk tok sesongens første bortepoeng: – Endelig, vi trengte den20:17SportNy hjemmeseier til Odd, Fagermo avventer gullsnakk20:02NorgeSyklist til sykehus etter kollisjon med bil i Larvik20:02SportÅrets første tap for Aalesund19:59SportBoli ble helten for Stabæk19:56SportHjemmeseier for Strømmen over Kongsvinger19:54SportBodø/Glimt seiret i målfest19:54SportWangberg ødela for gamleklubben Rosenborg19:53SportWangberg ble helten for Tromsø19:53SportHaugsdal-dobbel for Nest-Sotra19:52SportKFUM med hjemmeseier over HamKam19:52SportUavgjort for Ranheim og Mjøndalen19:52SportHaugen scoret hattrick for Sogndal19:51SportKachi scoret to for Sandnes Ulf19:51SportFandi senket Aalesund
Populært