Den britisk regjeringen går for utvidelse av Heathrow

Den britiske regjeringen har vedtatt at Heathrow lufthavn utenfor London skal utvides med en tredje rullebane.

Spørsmålet om en økning i flytrafikken sørvest i England har vært en het potet i britisk politikk i mange år, skriver BBC.

Blant motstanderne er nåværende utenriksminister Boris Johnson og en rekke parlamentarikere som kommer fra kommuner i nærheten av flyplassen

Men tirsdag ble forslaget banket gjennom på et regjeringsmøte selv om det innebærer at 800 hus skal rives og landsbyen Harmondsworth fjernes fra kartet. I tillegg innebærer byggingen store naturinngrep, også i vernede områder.

Alternativet til å bygge en tredje rullebane på Heathrow, var en utvidelse av Gatwick, noe Londons borgermester Sadiq Khan har gått inn for. Forlaget ble imidlertid nedstemt på regjeringsmøtet.

Bakgrunn: Slik vil de bygge ut Heathrow

Fristilte ministre

For å unngå at enkelte ministre forlater regjeringen, har statsminister Theresa May åpnet for at statsrådene kan kritisere vedtaket såfremt de på forhånd har søkt henne om lov.

Byggingen av en tredje rullebane er først ventet å starte i 2020 eller 2021.

Regjeringens vedtak er begynnelsen på en langvarig prosess. Blant annet er det ventet at det vil ta et år eller mer før forslaget får den nødvendige støtten i Parlamentet.

Tirsdag var demonstranter på plass utenfor Parlamentet der de blokkerte en rullebane de selv hadde laget.

Miljøhensyn

En regjeringsoppnevnt kommisjon gikk allerede i fjor inn for at det skulle bygges en tredje rullebane på Heathrow, men avgjørelsen ble utsatt mens man utredet miljøkonsekvensene nærmere.

Britisk næringsliv har lenge kjempet for en utvidelse av Heathrow. De mener at Londons fem flyplasser ikke greier å ta unna den økende flytrafikken, noe de mener betyr tapte muligheter for britisk næringsliv.

Vedtaket blir også tatt godt imot av britisk fagbevegelse ettersom det er ventet at utvidelsen vil skape flere tusen nye arbeidsplasser.

Les også:

Heathrow blir verdens første demensvennlige flyplass

Demonstranter lenket seg sammen og stengte rullebane på Heathrow

Derfor er det udramatisk når et fly blir truffet av lynet

Personvernpolicy