Meny

Fortsatt uavklart om passkontrollen på Gardermoen stenges

Politimesteren har flere tiltak på blokka som skal hindre grensekontrollen på Gardermoen i å stenge.

Vernetjenesten i politiet varslet onsdag at grensekontrollen vil bli stengt fredag dersom det ikke kommer strakstiltak som bedrer situasjonen. Torsdag formiddag møtes politiledelsen og vernetjenesten for å finne en løsning.

Finner ikke partene en løsning, risikerer man at passkontrollen inn og ut av Schengen stenges. Det betyr at flygninger inn og ut av landet må avlyses

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier en kombinasjon av rotering i passbuene og ekstra ressurser – spesielt i helgene – vil hjelpe. Om det er nok, vet han foreløpig ikke.

– Vi får høre med vernetjenesten på møtet hva som skal til. Vi har skisse til en plan klar. Vi har et opplæringsprogram for politistudenter som vi kan bruke i helgene for å få flere tilkallingsvakter der, sier Hasseldal til NTB.

Verneombudet skal ha lagt fram krav om rotasjon hver time, slik at de ansatte får avlastning ved å gjøre andre arbeidsoppgaver i mellomtiden.

Anundsen: Politimesterens ansvar

Verneombud Randi Nymoen-Jahren ved Gardermoen politistasjon grep inn på grunn av nye sykmeldinger og et sykmeldingsnivå på over 15 prosent. Det kom også meldinger om stor arbeidsbelastning i helgen og ansatte som var svært slitne.

– Da var det opp mot tre timers ventetid og antydning til slagsmål i passkøene, sier hun.

Passproblemene på Gardermoen handler om en akutt krise, understreker justisminister Anders Anundsen (Frp), som onsdag besøkte grensekontrollen for å høre nærmere om utfordringene. Han står fast ved at ansvaret for situasjonen som har oppstått, ligger hos Hasseldal.

– Det er politimesteren som har ansvar for å prioritere og sørge for at det fungerer så godt som mulig. Det må han gjøre i samråd med Politidirektoratet og innenfor de rammene som foreligger, sier Anundsen.

Han er enig i at man må se på trafikkveksten på Gardermoen og om systemet er dimensjonert for videre vekst. På lengre sikt skal Justisdepartementet gå gjennom tildelingssystemet for politidistriktene og se nærmere på hvordan hovedflyplassen vektes i forhold til tildelingene.

– Også i fremtiden vil det være køer, slik er det på en hovedflyplass. Men vi håper at tiltakene virker slik at vi slipper de ekstreme situasjonene som har oppstått den siste tiden, sier justisministeren.

Tok penger fra PU

Etter at situasjonen tilspisset seg i helgen, med opptil tre timer lange køer, besluttet Hasseldal å omdisponere midler for å øke bemanningen med 14 stillinger.

Midlene ble tatt fra Politiets utlendingsenhet, som blant annet sørger for å uttransportere personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Hasseldal mener konsekvensene ved omprioriteringen blir beskjedne. Han mener ressursene best gjør nytte for seg i tilknytning til grensekontroll, som også er en del av utlendingsfeltet.

Les også: Anundsen: Pass-løsning da departementet grep inn

Tajik mener Anundsen har underlig lederstil

Reise
Populært