– Her er det farligst å bli syk på reise

Helserisikorangeringen gjennomføres ved å vurdere blant annet standarden på lokal helsetjeneste og tannhelsetjeneste, tilgang til reseptbelagte medisiner og utbredelse av alvorlige smittsomme sykdommer, opplyser International SOS. Se forklaring i artikkelen.
Helserisikorangeringen gjennomføres ved å vurdere blant annet standarden på lokal helsetjeneste og tannhelsetjeneste, tilgang til reseptbelagte medisiner og utbredelse av alvorlige smittsomme sykdommer, opplyser International SOS. Se forklaring i artikkelen.

Hvor i verden er det største risiko knyttet til sykdommer, hygiene, legemiddeltilgang og tilgang til helsetjenester? Sjekk kartet fra International SOS.

Det er selskapet International SOS som de siste seks årene har laget det de kaller Health Risk Map.

2015-utgaven ser du øverst i artikkelen.

Kartet rangerer alle verdens land og viser hvor i verden det er mest risikofylt å bli syk.

Av populære ferieland blant nordmenn har Egypt høy risiko, mens Thailand, Tyrkia og Mexico har middels risiko, ifølge International SOS.

Den medisinske risikorangeringen gjennomføres ved å vurdere en rekke faktorer, inkludert standarden på lokal helsetjeneste og tannhelsetjeneste, tilgang til reseptbelagte medisiner, utbredelse av alvorlige smittsomme sykdommer, i tillegg til kulturelle, språklige og administrative barrierer, opplyser selskapet.

Les også: Kjøper unødvendige avbestillingsforsikringer

Slik leser du kartet:

Brun farge: Varierende risiko

Dette er store land under rask utvikling, der det er stor forskjell mellom nivå av både helsetjenester og -risiko avhengig av hvor i landet du befinner deg. I store byer vil det typisk være mulig å få behandling av høy standard, mens i resten av landet vil behandling, akuttmedisin og tannhelsetjenester være på et grunnleggende nivå. Alvorlige smittsomme sykdommer kan være et problem i deler av eller hele landet.

Internasjonal standard på behandlingen i hele landet. God tilgang på primær- og spesialisthelsetjenester, akuttmedisin og tannhelsetjenester.Grønn farge: Lav risiko

Gul farge: Middels risiko

Høy eller internasjonal standard helsetjenester tilgjengelig fra visse tilbydere, mens andre tilbydere har lavere standard. Tilstrekkelig akuttbehandling og tannhelsetjenester er som regel tilgjengelig. Det er en viss risiko for mat- og vannbårne sykdommer, og sykdommer som malaria og denguefeber kan være til stede.

Oransje farge: Høy risiko

Land med veldig begrensede helsetjenester. Akuttmedisin og tannhelsetjenester kan være på et grunnleggende nivå. Tilgang til reseptbelagte legemidler kan være begrenset, og i noen tilfeller kan falske medisiner eller dårlig oppbevaring være et problem. Alvorlige smittsomme sykdommer, som tyfoidfeber, kolera, denguefeber og malaria kan utgjøre en trussel.

Rød farge: Ekstrem risiko

Land der helsetjenester nærmest er fraværende eller svært overbelastet. Det kan være total mangel på akuttilbud og tannhelsetjenester. Kvalitetslegemidler er som regel ikke tilgjengelig. Det er høy risiko for mat- og vannbåren smitte, og alvorlige smittsomme sykdommer som dengue, malaria, tyfoidfeber og kolera er utbredt.

Les også: Fire av ti tror reiseforsikringen dekker skader på mobiltelefonen

– Positiv utvikling i Afrika

Kartet skal være et verktøy for organisasjoner, internasjonale selskaper, utdanningsinstitusjoner og myndigheter som opererer i andre land, med å forstå helsetrusler deres ansatte møter, skriver International SOS i en pressemelding.

Medisinsk direktør, Doug Quarry, sier at de ser en interessant utvikling i flere afrikanske land på grunn av investeringer de senere årene, per dags dato.

– Vi har sett en vedvarende investering i flere land, ofte fra utenlandske investorer. Det betyr at innbyggere, utenlandske arbeidere og utvandrere, har tilgang til sykehusfasiliteter med bedre standard, sier Quarry i en pressemelding.

Se kartet i en større versjon hos Medaire.com.

Les også: Syk i ferien? Dette har du krav på

Kilde: International SOSKilde: International SOS

Personvernpolicy