Fraråder reiseforbud til og fra ebolarammede land

Uavhengige eksperter fraråder å innføre reise- og handelsforbud med de vestafrikanske landene som er rammet av ebolaepidemien, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

FN-organisasjonen sier i en uttalelse at epidemien fortsatt utgjør en «alvorlig helsetrussel av internasjonal bekymring».

– Men kanselleringer av fly og andre reiserestriksjoner fortsetter også å isolere de rammede landene, noe som igjen får alvorlige økonomiske konsekvenser. Det hindrer også nødhjelpsarbeid og andre tiltak som på sikt vil bidra til å hindre ytterligere internasjonal spredning. Rådet av eksperter gjentar derfor oppfordringen om at det ikke må innføres et generelt forbud mot reiser og handel med de rammede landene, heter det i en uttalelse fra WHO.

Mandag la organisasjonen også fram nye tall som viser at det per 18. september er registrert 5.762 tilfeller av ebolasmitte og at 2.793 av disse er døde.

Samtidig opplyser WHO at ebolautbruddet i to av de fem rammede landene, Senegal og Nigeria nå er under kontroll. Epidemien er imidlertid fortsatt ute av kontroll i Sierra Leone, Liberia og Guinea.

Personvernpolicy