Åpen for alle - alltid

Klag på ferien nå!

DETTE ER VI SLØVE PÅ: Skal du klage på flyreisen eller andre ting rundt ferien, må du alltid legge ved kopier av billetter, dokumenter og all korrespondanse med selskapet. Det er det veldig mange som ikke husker. Foto: KRISTIN SØRDAL.
DETTE ER VI SLØVE PÅ: Skal du klage på flyreisen eller andre ting rundt ferien, må du alltid legge ved kopier av billetter, dokumenter og all korrespondanse med selskapet. Det er det veldig mange som ikke husker. Foto: KRISTIN SØRDAL.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ble ikke ferien som forventet? Da bør du klage! Men husk kopi av billetter og dokumenter - det er veldig mange sløve på.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Dette må du huske hvis du skal klage:

Når du klager, skal du fylle ut et eget klageskjema. Dette kan sendes elektronisk fra nettsidene til Transportklagenemnda for fly eller Pakkereisenemnda. Det er viktig at du så nøye og utfyllende som mulig oppgir:

  • Opplysninger om reisen: Dette kan være informasjon som flightnummer, avreise- og ankomststed, reisemål, reisetidspunkt, redegjørelse for hendelsesforløpet, antall i reisefølget, reisens totale pris og hvor du har kjøpt reisen. Mer info om dette på nettsidene til klagenemndene.
  • Klagegrunnen: Hva du klager på, og opplysninger om din kontakt med reisearrangøren.
  • Dokumentasjon: All dokumentasjon må legges ved klagen, som kopi av reisedokumenter/billetter, skriftlig klage til motparten og avslaget på denne, samt andre dokumenter som er av betydning for saken.
  • Kvitteringer: Ved erstatningskrav bør du dokumentere det økonomiske tap du har lidt

Ble ikke ferien som forventet, kan det hende at du kan få penger tilbake. I alle fall dersom årsaken til den mislykkede ferien kan plasseres hos en reisearrangør.

Men da må du klage. Først må du klage til for eksempel flyselskapet eller pakkereisearangøren, og dersom du ikke får gehør for dine synspunkter der, kan du gå videre med klagen din til Transportklagenemnda for fly eller Pakkereisenemnda.

De behandler klager både for pakkereiser og flyreiser, men det er flyklagene som står for desidert flest av klagesakene.

Klagenemndene har hittil i år mottatt 813 saker om fly, og kun 190 om pakkereiser.

Sekretariatet i Transportklagenemnda for fly forteller til Dinside at de ser en klar økning fra år til år, mens mengden klager til Pakkereisenemnda er mer stabilt fra år til år.

Les også: Snarvei til å sjekke hvilke rettigheter du har når flyet ikke går

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Folk er sløve!

Det er mange ting du kan klage på, og som kan gi rett på en kompensasjon. Du kan for eksempel klage på alle ting som knytter seg til flyreisen, for eksempel forsinkelser eller bortkommen bagasje. Dette kan være klager på flyselskaper, flyplasser eller reisebyråer.

Du kan også klage på alle deler av en pakkereise, for eksempel transporten eller overnattingen.

Men: Dersom du skal komme noen vei med klagesaken din, må du forholde deg til klagefristene, og du må ha dokumentasjonen på plass. Og det er det ikke alltid vi har.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er folk veldig sløve på! Mange sender bare en henvendelse og venter at vi skal ordne opp, men vi må ha kopi av klagen og svaret, samt reisedokumenter og eventuelle kvitteringer. Vi bruker mye tid på å be klager om å ettersende dokumentasjon, forteller sekretariatet for Transportklagenemnda for fly til Dinside.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av den grunn, kan det også være lurt å gjøre all korrespondanse skriftlig, slik at du har noe å vise til i en eventuell klagesak. Og husk bilder, om dette kan ha betydning som bevis i saken.

Dette er fristene

Dersom du skal ha krav på kompensasjon eller refusjon, må du forholde deg til klagefristene. Gjør du ikke det, vil klagen uansett bli avvist.

Både når det gjelder klagesaker om flyreiser og om pakkereiser, må du først rette klagen til selskapet det gjelder. Og dersom du ikke får gehør for saken din der, kan du sende klagen videre til klagenemnda.

Husk å sende klagen til flyselskapet eller charterselskapet så snart som mulig.

VIL IKKE REISESELSKAPET HØRE? Dersom du føler at du ikke blir hørt av fly- eller reiseselskapene, kan du klage videre til klagenemndene. Men først må du klage til selskapene. Foto: ColourboxVIL IKKE REISESELSKAPET HØRE? Dersom du føler at du ikke blir hørt av fly- eller reiseselskapene, kan du klage videre til klagenemndene. Men først må du klage til selskapene. Foto: Colourbox

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjekk klagefristene under vilkår eller informasjon på selskapenes nettsider.

Charterselskapene krever at du må ha fremsatt klagen innen fire uker etter hjemkomst.

Et endelig svar fra selskapene skal inneholde opplysninger om dine videre klagemuligheter, som altså er Transportklagenemnda for fly og Pakkereisenemnda.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du har fire uker på deg fra du mottar den endelige avgjørelsen fra selskapet, og til du må ha sendt klagen videre.

Dersom du ikke har mottatt svar fra flyselskapet eller flyplassen innen fire uker etter at du har sendt klagen, gjelder det imidlertid andre frister: Da har du tre år på deg til å påklage saken.

Pakkereiseselskapene har åtte ukers svarfrist. Har du ikke hørt noe fra dem innen åtte uker, kan du sende klagen din direkte videre til Pakkereisenemnda.

Ikke retts- og tvangskraftig

Når nemnda har gjort sitt vedtak og gitt en kjennelse, går det informasjon om vedtaket til det gjeldende selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er imidlertid ikke slik at selskapene MÅ rette seg etter en kjennelse i klagenemndene. De står i sin fulle rett til å avvise kjennelsen. Dersom selskapet avviser kjennelsen, er den eneste sanksjonsmuligheten som klagenemndene har overfor, å føre dem opp på «skammens vegg» - eller altså listen med selskaper som nekter å føye seg etter kjennelsene.

Her kan du se flyselskapene som nekter å følge nemndas kjennelser , og pakkereiseselskapene som nekter.

Det har vært endel mediaopmerksomhet rundt Norwegian som har nektet å rette seg etter kjennelser med medhold til passasjerer, ved enkelte tilfeller av Dreamliner-trøbbel.

- Men vi har god erfaring med at selskaper følger kjennelsene, får vi vite av sekretariatet i Transportklagenemnda for fly.

Les også: Familien trodde de skulle reise med Dreamliner

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gå til rettssak?

Dersom selskapet nekter å følge kjennelsen fra nemnda, og du ønsker å forfølge saken, må dette gjøres i det ordinære rettssystemet, med de kostnadene det medfører.

Til informasjon så er selvsagt klagebenhandling i nemndene gratis. Du kan også selv sjekke om det er noe håp for at du kan få medhold i en klagesak, ved å sjekke tidligere kjennelser på liknende saker som din. Alle kjennelser legges på nettsidene til Transportklagenemnda for fly og Pakkereisenemnda.