Situasjonen på Island:

– Stenger ikke luftrommet ved vulkanutbrudd

Regler og rutiner er endret siden askeskyen i 2010. Luftfarten kan bli påvirket av et vulkanutbrudd på Island, men ikke i samme grad som den gang, ifølge Luftfartstilsynet.

I april 2010 fikk nordmenn lære ordet «askefast» da en kolossal sky av partikler fra vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull lammet flytrafikken i Nord-Europa og over Nord-Atlanteren.

Nå er det kraftig aktivitet i Islands største vulkanske system Bardarbunga, men selv om det skulle komme et utbrudd har mye endret seg de siste fire årene, forteller flysikringsinspektør i Luftfartstilsynet Ira Schaug-Pettersen.

– Det er satt i gang en rekke tiltak på både europeisk og nasjonalt nivå for å unngå at konsekvensene blir like omfattende som den gang, sier hun til ABC Nyheter.

– Flytrafikken fortsetter

I det europeiske regelverket har man kommet til enighet om at i en «normal askesituasjon» stenges ikke luftrommet. Det blir isteden utstedt meldinger og kart som beskriver hvor asken befinner seg slik at flyselskapene kan unngå å fly i områder med aske.

– Men flytrafikken fortsetter som en hovedregel. Vi ser ikke for oss at vi vil havne i samme situasjon som i april 2010, men et utbrudd vil kunne få konsekvenser for luftfarten.

Luftfartstilsynet er i løpende dialog med islandske myndigheter, og får daglige oppdaterer om vulkanens aktivitet.

Bakgrunn: Islendinger evakueres fra mulig vulkanutbrudd

Oransje nivå

Onsdag er aktiviteten i den islandske vulkanen vurdert til nest høyeste nivå før et utbrudd, oransje. Jordskjelvene har vært de kraftigste siden 1996, og ryggen er et kjent område for vulkansk aktivitet.

Frykten for lufttrafikken ved et vulkanutbrudd er at partiklene fra vulkanasken skal gi skader på flymotorer og andre elementer i luftfartøyet.

– Hver vulkan er forskjellig, og askepartiklene er forskjellige. Noen kan være små, andre større, det kan være glasspartikler med videre.

– Godt forberedt

Det er fare for et utbrudd i Bardarbunga-systemet, men Schaug-Pettersen mener norske og europeiske luftfartsmyndigheter denne gangen er godt forberedt.

– Det er innført nye prosedyrer og regelverk for luftfarten, der sikkerheten ivaretas samtidig som konsekvensene for luftfarten blir redusert. Det er etablert et felleseuropeisk regime som gjør at flyselskapene har oppdatert sine prosedyrer for hvor høy grad av aske de har lov til å operere i, sier hun.

– Ingen flyselskap ønsker eller planlegger sine flyvninger i et vulkansk askeområde.

Hvis det kommer et reelt utbrudd er det størrelsen og varigheten av utbruddet samt værsituasjonen som avgjør hvor asken forflytter seg i atmosfæren.

– Hvis vi får et vulkanutbrudd i dag vil det gå 1-2 dager før vi får vulkansk aske i norsk luftrom, viser de siste beregningene.

Personvernpolicy