Meny

Reiseforsikring:

Nei, reiseforsikringen dekker ikke dette

HA ORDEN PÅ FORSIKRINGEN: Sørg for å tegne en god reiseforsikring før dere reiser på ferie, og sjekk grundig hva den dekker og hva den ikke dekker. Foto: Colourbox.com
HA ORDEN PÅ FORSIKRINGEN: Sørg for å tegne en god reiseforsikring før dere reiser på ferie, og sjekk grundig hva den dekker og hva den ikke dekker. Foto: Colourbox.com

– Svært mange tror det, men det stemmer ikke.

Dekker normalt sett:
 • Reisegods: Dekker skade på og tyveri av reisegods.
 • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
 • Reiseavbrudd: Kompensasjon ved sykehusopphold eller legeordinert sengeleie under reisen, eller ved erstatningsmessig hjemtransport eller evakuering.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død
 • Ulykkesforsikring: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller død, og omfatter behandlingsutgifter.
 • Avbestilling: Dekker avbestillingskostnader pga. akutt sykdom, ulykke eller død.
 • Forsinkelse: Kompensasjon for merutgifter ved forsinkelse, samt utgifter til innhenting av reiserute.
 • Forsinket bagasje: Nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker i den perioden bagasjen er borte. Summen kan variere.
 • Evakuering: Dekker utgifter til nødvendig evakuering ved. f.eks. naturkatastrofer, terrorhandlinger, utbrudd av krig / uroligheter.
 • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise utenfor Norden
 • Rettshjelp: Dekning av nødvendige utgifter til juridisk bistand utenfor Norden

(Kilde: Anne Stine Eger Mollestad ved DNB Skadeforsikring.)

Du kan være skikkelig ille ute dersom noe skulle gå galt mens du er på ferie uten reiseforsikring.

– Det er særdeles viktig at alle som reiser har reiseforsikring, hvis ikke kan det bli både veldig dyrt og kjedelig. Kjedelig fordi en kanskje ikke kommer seg til reisemålet hvis flyet eller cruiset ikke går som det skal, eller at en må betale for, eller ikke har tilgang til personlige ting man eventuelt mister i bagasjefrakt eller blir frastjålet under ferien, sier Arild Grepstad, daglig leder hos produkt- og prissammenligneren på nett, Testerne AS, til Kvinneguiden.

– Ikke godt nok

Det kan bli veldig dyrt hvis uhell eller skader oppstår, da man som besøkende i andre land ofte må betale for behandling på sykehus og legevakt.

– Dette kan komme opp i flere hundre tusen kroner i land som for eksempel USA. Og sist, men ikke minst blir det særdeles dyrt hvis du får en skade som har innvirkning på din fremtidig arbeidsevne og dermed også inntekt over tid, sier Grepstad.

Europeisk helsetrygdkort fra Helfo er ikke godt nok hvis du skal ut på tur. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Europeisk helsetrygdkort fra Helfo er ikke godt nok hvis du skal ut på tur. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I følge Testerne er ikke Europeisk helsetrygdekort godt nok under reise, noe også Forbrukerrådet mener.

En reiseforsikring dekker betydelig mer, og utenfor EØS-landene gjelder det ikke i det hele tatt.

– Forsikringskunder som kommer ut for skader eller uhell gjør klokt i å tidligst mulig ta vare på dokumenter og andre bevis som bygger opp under at man har krav på erstatning, kontakte forsikringsselskapet raskt og friske opp hukommelsen om konkret hvilke vilkår for forsikring man innfrir medfølgende bevis, råder Grepstad videre.

Les også: Kjøper unødvendige avbestillingsforsikringer

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Hvis du velger å kjøpe reiseforsikringen gjelder den for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Du bestemmer selv om forsikringen kun skal gjelde for deg eller også din familie, som for eksempel ektefelle eller samboer og barn, når du tegner forsikringen.

– Det er særdeles viktig å være bevisst på hvem du tegner forsikringen for, for kjøper du en reiseforsikring kun for deg, dekker den også kun deg. Derfor, når du bestiller reiseforsikringen, bør du være nøye med å formidle inn eventuelle andre personer reiseforsikringen skal dekke, i tillegg til å sjekke at dette står i beviset du får, understreker Grepstad.

Les også: Aldersgrense på reiseforsikring

Forsikring gjennom kredittkort

Velger du heller å benytte deg av en gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort, dekker også mange av disse flere personer i tillegg til deg selv.

– Husk at selv om kredittkortet tilbyr alle sine kunder gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kredittkortet, er dette kun hvis du som kortkunde betaler minimum 50 prosent av transportkostnadene med kredittkortet. Og fra det tidspunktet dette er betalt med kredittkortet gjelder forsikringen, og kan da benyttes, sier Grepstad.

Videre trekker han frem generell forbrukerinformasjon rundt dette:

 • Er du forbrukersmart får du enkelt rabatter på store deler av ferien eller reisen når du betaler med et av de beste kredittkortene, som for eksempel fly, ferger, cruise, hotell, leiebil og shopping.
 • Reiseforsikringen i kredittkort er gyldig i inntil 90 dager ved kjøp av tur/retur billett. Ved kjøp av billett med åpen retur gjelder forsikringen for reisens første 35 dager.
 • For å unngå overraskelser er det er lurt å merke seg at hvis reisen varer mer enn 90 dager, gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.
 • Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av reiser mellom bosted og arbeid eller skole. Forsikringen er heller ikke gyldig i eget hjem, på arbeid, på skole eller innenfor kommunen hvor du bor, arbeider eller går på skole.
 • Det varierer hva gratis reiseforsikring i kredittkort dekker etter hvilket kredittkort du benytter, og både Testerne og Forbrukerrådet anbefaler å kombinere gratis reiseforsikring i kredittkort sammen med helårs reiseforsikring.
 • Det er vanlig at gratis reiseforsikring dekker reisegods, reisesyke, reiseulykke, ansvarsforsikring, hjemreise ved sykdom og rettshjelp/reiseansvar.

Les også:

Test: Dette er de beste kredittkortene

Flere misforstår

Eva Hagby, Salgs- og markedssjef ved Gouda Reiseforsikring, forteller at reiseforsikringen ikke dekker legebesøk eller sykehusopphold i forbindelse med en kjent eller eksisterende sykdom, men kun uventet eller akutt forverring av en sykdom på reisen.

Den dekker heller ikke for eksempel kosmetiske operasjoner eller svangerskapskontroller.

Les også: Fire av ti tror reiseforsikringen dekker skader på mobiltelefonen

Hun forteller om noe svært mange misforstår:

– Forsikringen dekker heller ikke tapte, mistede eller ødelagte gjenstander, sier Hagby til Kvinneguiden.

– Veldig mange tror at for eksempel en mobiltelefon er dekket om du mister den i vannet. Det er den ikke, sier Hagby.

Et annet område det eksisterer en del forvirring rundt blant forbrukerne er om reiseforsikringen dekker deg i det du tråkker utenfor dørstokken.

– Det varierer etter hvilken forsikring du har. Noen tilbyr dette, andre ikke. Om man trenger det er en vurderingssak hver enkelt må gjøre, noen er for eksempel dekket av andre forsikringer i denne sammenhengen, sier Grepstad.

– Reiseforsikring i kredittkort gjelder som regel ikke i det man går ut døren, og mange reiseforsikringer du betaler for gjør det heller ikke. Det er som regel kun den dyreste versjonen av reiseforsikringen som forsikringsselskapet tilbyr som gjelder i det man går ut døren. Mens andre forsikringsselskap ikke tilbyr det i det hele tatt. Dette kan du spørre om å få når du ber om et tilbud av selskaper, tipser han videre.

Hagby har to eksempler her:

– Reisegodsdekningen dekker deg om du for eksempel blir ranet utenfor hageporten. Ulykkesdekningen gjelder faktisk 24 timer i døgnet - også hjemme, sier hun.

Les også: Eldre nordmenn i Spania bruker reiseforsikringen hyppigst i vinterhalvåret

Prisforskjeller hos forsikringsselskap

Å velge den rimeligste og beste forsikringen blant mylderet av forsikringsselskap er utfordrende, så det lønner seg å undersøke grundig.

Ifølge Grepstad er det store forskjeller på tilbudene hos de ulike selskapene.

– Som det meste annet vi kjøper er det også forskjell på pris og hva du får for pengene dine på forsikringer, og reiseforsikring er ikke et unntak. På helårsforsikring kan du fort spare over 500 kroner per år ved å velge bort et av de dyreste til fordel for et av de rimeligere forsikringsselskap, med omtrent identiske vilkår. Dette er cirka 30 prosent rimeligere, sier Grepstad.

Han mener at det kan være lurt å benytte seg av eventuelle medlemsfordeler/organisasjonsfordeler man kan få, i tillegg til eventuelle andre rabatter hos forsikringsselskapet som samlerabatter.

– Men vårt råd er at du ikke se deg blind på dette, fordi det er sluttprisen på forsikringstilbudet og dens medfølgende vilkår som til syvende og sist er avgjørende, sier han.

Les også: Det norske passet er ikke best i verden

Anne Stine Eger Mollestad, divisjonsdirektør ved DNB Skadeforsikring, mener samtidig at grunndekningene er ganske like for hvert selskap.

– Men det kan være større variasjoner når det kommer til selskapenes Best-dekninger. Beløpsgrensene for hva selskapene betaler ved de enkelte skadetyper kan også være store, sier Mollestad til Kvinneguiden.

Dette dekkes

Erstatningsbeløpene varierer etter forsikringsselskap og din personlige avtale, men Hagby forteller at en helårs reiseforsikring som regel dekker følgende:

 • Reisegods: Tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje erstattes med inntil et satt beløp av forsikringsselskapene. 30 000 kroner per person, og inntil 60 000 kroner for familie er representative beløp. Reiseforsikringen gjelder personlig reisegods. Også penger erstattes, men inntil et betydelig lavere erstatningsbeløp, 3000 kroner er et representativt beløp, mens pass og billetter erstattes med høyere beløper, som for eksempel 10 000 kroner. Verdigjenstander erstattes også, her ligger beløpet ofte på inntil 15 000 kroner (noe mer for familie), så har du for eksempel en meget dyr klokke eller et dyrt smykke, kan det være lurt å tegne egen verdigjenstandsforsikring på dette. Øvrige enkeltgjenstander er også som regel dekket, med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringssummene kan forhøyes hos forsikringsselskapene, som betyr at du betaler mer for reiseforsikringen, men du får da også krav på større erstatningsbeløp
 • Antall dager: Normalt 45 dager, men varierer fra selskap til selskap.
 • Reisesyke: Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringssummen er ofte ubegrenset. Noen ganger dekker også forsikringen akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlemmer, nødvendig sykeledsagelse og tapte feriedager, i tillegg til mer utgifter på grunn av akutt sykdom/ulykkesskade hos din eventuelle eneste reiseledsager.
 • Reiseulykke: Varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykkesskade på reisen, men også hjemme i Norge. Denne erstatningen er betydelig lavere enn hva den er ved personforsikring. I Goudas reiseforsikring erstattes 300 000 kroner ved død eller invaliditet for voksne, og 500 000 kroner ved invaliditet for barn (50 000 ved død). Men dette er en reiseforsikring, altså ikke hovedområdet til forsikringen - noe det ville vært i en annen personforsikring. Personer som har fylt 70 år får ikke dekning for død/invaliditet i reiseforsikringen, men behandlingsutgifter dekkes med inntil 5000 kroner per skadetilfelle.
 • Ansvarsforsikring: Denne delen av reiseforsikringen dekker det rettslige erstatningansvaret du som privatperson kan pådra deg på reisen utenfor Norden (merk denne gjelder ikke innenfor Norden), men etter loven i landet du er på reise. Forsikringssummen har alltid et høyt inntil beløp, 6 000 000 kroner er her representativt.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.
 • Rettshjelp/reiseansvar: Hvis du er part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og du trenger juridisk bistand før reisen avsluttes, kan reiseforsikringen dekke utgifter til dette med et maksbeløp, 20 000 kroner er her representativt.

Dette dekkes ikke

– Det er viktig å vite hva din reiseforsikring ikke dekker og dette finner du i forsikringsvilkårene.Husk å si i fra til bedriften du kjøper reiseforsikring fra hvis du vil at reiseforsikringen din også skal dekke skader som normalt er unntak, dette er noen ganger mulig, opplyser Grepstad.

Les også: Billig forsikring - slik gjør du det

Det er flere vanlige unntak i reiseforsikring, som oftest hvor og hva forsikringen ikke gjelder. Også her varierer det fra selskap til selskap, men det er noen unntak som går igjen:

 • Skader og ulykker som knyttes til risikofylte aktiviteter som for eksempel fjellklatring, sportsdykking og luftsport
 • Reiser til områder med forhøyet risiko for at forsikringen gjør seg gjeldende som terror, opprør og krig. Per 20.8.2013 gjelder dette land som for eksempel Irak, Iran, Pakistan, Syria, Tunisia, Filippinene, deler av Russland og India. Reiseforsikringen gjelder i mange land, men ikke i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet. Disse landene skifter til tider, så sjekk UDs nettside. Du kan kjøpe tillegg til forsikringen slik at den gjelder for de fleste av disse landene også.
 • Erstatning av sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer.
 • Ansvars- og rettshjelpsforsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden.
 • Dekning for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden.
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager.
 • Kompensasjon for reiseavbrudd/tapte feriedager gis kun når sykdommen/skade har medført at du har vært sengeliggende etter legens ordre i løpet av reisens første tre dager - dette varierer fra selskap til selskap.
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods samt andre varer.
 • Dekningen for bant annet verdigjenstander, kontanter, såkalte enkeltgjenstander og billetter er begrenset.
 • Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til redusert erstatning.
 • Skatter og offentlige avgifter.
 • Bonuspoeng (cashpoints, eurobonus fra for eksempel kredittkort) som ikke refunderes av transportør/reisearrangør.
 • Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter.
 • Reiser som er overdratt/overført til andre.
 • Tjenestereiser som er betalt av arbeidsgiver.
 • Egen timeshare-andel, inkludert eventuelle årlige kostnader og tapte leieinntekter.
 • Arrangementer som avlyses av arrangør.
 • Aldersbegrensninger som engangserstatning ved død/invaliditet kan bortfalle etter fylte 70 år.

Les også:

Ni smarte tips om du skal ut og fly

Flymat i gourmetklassen

Dette irriterer oss mest på ferie med venner og familie

Saken er opprinnelig skrevet for Kvinneguiden og publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:31 Boligbrann i Trondheim01:26 Sko solgt til rekordsum i New York01:10 Mulig pistoltrussel ved Grorud i Oslo00:33 Politijakt på skoranere i Oslo00:25 USA åpner etterforskning mot teknologigiganter00:25 To personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte i Østfold00:07 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40 Lexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40 Norges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27 Trump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse22:54 Europeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39 Fastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23 Beredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21 Strålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13 Bohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34 United-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50 FBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17 Russisk proffbokser døde etter kamp20:16 USA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11 25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48 Frankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45 Fant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27 Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11 Norsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38 Senatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27 Se og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27 Tre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24 Puerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23 Båt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04 Ny etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00 Hydro-hopp på positiv børsdag17:58 Stoltenberg gratulerer Johnson17:43 To fengslet for tolv branner i Sverige17:19 Skaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15 Skogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05 Strømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03 Warholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30 NRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26 Krekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21 UDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12 Forsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05 Full stopp for torskefisket i Østersjøen16:03 NRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59 Kvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37 Svak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30 Brudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26 Tap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24 Storbrann under kontroll i Portugal14:57 Her fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39 Russisk LGBT-aktivist funnet drept14:25 Tidligere kinesisk statsminister er død14:23 Klagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01 EUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28 Nordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22 Gilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21 NRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01 Bergensskole stengt etter asbestfunn13:00 Britisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38 Chloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24 Fengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18 Boris Johnson blir ny britisk statsminister11:56 Kollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46 Børge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34 Storbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21 Funnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13 Rekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10 Trygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04 Demokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50 Politiet frigir navn på omkommet basehopper10:48 Solskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22 Sykehusene bryter tidsfrister oftere10:09 Norovirus påvist i Madlaleiren10:08 Aker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57 Ni uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52 Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51 Maria Ressa for retten på Filippinene09:29 Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42 Trump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20 Oppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48 Fakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37 Johnson og Hunt venter på resultatet07:00 Aper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45 Kaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30 Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25 Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07 Henrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52 Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra
Siste nytt
01:31NorgeBoligbrann i Trondheim01:26VerdenSko solgt til rekordsum i New York01:10NorgeMulig pistoltrussel ved Grorud i Oslo00:33NorgePolitijakt på skoranere i Oslo00:25VerdenUSA åpner etterforskning mot teknologigiganter00:25NorgeTo personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte i Østfold00:07Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40SportLexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40NorgeNorges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27VerdenTrump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse22:54VerdenEuropeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39NorgeFastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23NorgeBeredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21SportStrålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13KulturBohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34SportUnited-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50VerdenFBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17SportRussisk proffbokser døde etter kamp20:16VerdenUSA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11Verden25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48VerdenFrankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45VerdenFant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27Helse og livsstilHvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11NorgeNorsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38VerdenSenatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27KulturSe og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27NorgeTre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24VerdenPuerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23NorgeBåt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04SportNy etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00PengerHydro-hopp på positiv børsdag17:58PolitikkStoltenberg gratulerer Johnson17:43VerdenTo fengslet for tolv branner i Sverige17:19VerdenSkaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15VerdenSkogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05VerdenStrømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03SportWarholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30NorgeNRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26NorgeKrekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21NorgeUDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12PolitikkForsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05VerdenFull stopp for torskefisket i Østersjøen16:03NorgeNRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59NorgeKvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37ReiseSvak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30NorgeBrudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26NorgeTap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24VerdenStorbrann under kontroll i Portugal14:57VerdenHer fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39VerdenRussisk LGBT-aktivist funnet drept14:25VerdenTidligere kinesisk statsminister er død14:23NorgeKlagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01PolitikkEUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28NorgeNordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22NorgeGilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21NorgeNRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01NorgeBergensskole stengt etter asbestfunn13:00PolitikkBritisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38VerdenChloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24NorgeFengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18VerdenBoris Johnson blir ny britisk statsminister11:56NorgeKollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46PengerBørge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34VerdenStorbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21VerdenFunnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13NorgeRekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10NorgeTrygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04VerdenDemokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50NorgePolitiet frigir navn på omkommet basehopper10:48SportSolskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22NorgeSykehusene bryter tidsfrister oftere10:09NorgeNorovirus påvist i Madlaleiren10:08PengerAker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57NorgeNi uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52NorgeJehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51VerdenMaria Ressa for retten på Filippinene09:29VerdenNarko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42VerdenTrump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20VerdenOppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48NorgeFakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37VerdenJohnson og Hunt venter på resultatet07:00VerdenAper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45SportKaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30NorgeWiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25VerdenSør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07SportHenrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52NorgeSverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17VerdenStudie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus