Reiseforsikring:

Nei, reiseforsikringen dekker ikke dette

HA ORDEN PÅ FORSIKRINGEN: Sørg for å tegne en god reiseforsikring før dere reiser på ferie, og sjekk grundig hva den dekker og hva den ikke dekker. Foto: Colourbox.com
HA ORDEN PÅ FORSIKRINGEN: Sørg for å tegne en god reiseforsikring før dere reiser på ferie, og sjekk grundig hva den dekker og hva den ikke dekker. Foto: Colourbox.com

– Svært mange tror det, men det stemmer ikke.

Dekker normalt sett:
 • Reisegods: Dekker skade på og tyveri av reisegods.
 • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
 • Reiseavbrudd: Kompensasjon ved sykehusopphold eller legeordinert sengeleie under reisen, eller ved erstatningsmessig hjemtransport eller evakuering.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død
 • Ulykkesforsikring: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller død, og omfatter behandlingsutgifter.
 • Avbestilling: Dekker avbestillingskostnader pga. akutt sykdom, ulykke eller død.
 • Forsinkelse: Kompensasjon for merutgifter ved forsinkelse, samt utgifter til innhenting av reiserute.
 • Forsinket bagasje: Nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker i den perioden bagasjen er borte. Summen kan variere.
 • Evakuering: Dekker utgifter til nødvendig evakuering ved. f.eks. naturkatastrofer, terrorhandlinger, utbrudd av krig / uroligheter.
 • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise utenfor Norden
 • Rettshjelp: Dekning av nødvendige utgifter til juridisk bistand utenfor Norden

(Kilde: Anne Stine Eger Mollestad ved DNB Skadeforsikring.)

Du kan være skikkelig ille ute dersom noe skulle gå galt mens du er på ferie uten reiseforsikring.

– Det er særdeles viktig at alle som reiser har reiseforsikring, hvis ikke kan det bli både veldig dyrt og kjedelig. Kjedelig fordi en kanskje ikke kommer seg til reisemålet hvis flyet eller cruiset ikke går som det skal, eller at en må betale for, eller ikke har tilgang til personlige ting man eventuelt mister i bagasjefrakt eller blir frastjålet under ferien, sier Arild Grepstad, daglig leder hos produkt- og prissammenligneren på nett, Testerne AS, til Kvinneguiden.

– Ikke godt nok

Det kan bli veldig dyrt hvis uhell eller skader oppstår, da man som besøkende i andre land ofte må betale for behandling på sykehus og legevakt.

– Dette kan komme opp i flere hundre tusen kroner i land som for eksempel USA. Og sist, men ikke minst blir det særdeles dyrt hvis du får en skade som har innvirkning på din fremtidig arbeidsevne og dermed også inntekt over tid, sier Grepstad.

Europeisk helsetrygdkort fra Helfo er ikke godt nok hvis du skal ut på tur. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Europeisk helsetrygdkort fra Helfo er ikke godt nok hvis du skal ut på tur. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I følge Testerne er ikke Europeisk helsetrygdekort godt nok under reise, noe også Forbrukerrådet mener.

En reiseforsikring dekker betydelig mer, og utenfor EØS-landene gjelder det ikke i det hele tatt.

– Forsikringskunder som kommer ut for skader eller uhell gjør klokt i å tidligst mulig ta vare på dokumenter og andre bevis som bygger opp under at man har krav på erstatning, kontakte forsikringsselskapet raskt og friske opp hukommelsen om konkret hvilke vilkår for forsikring man innfrir medfølgende bevis, råder Grepstad videre.

Les også: Kjøper unødvendige avbestillingsforsikringer

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Hvis du velger å kjøpe reiseforsikringen gjelder den for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Du bestemmer selv om forsikringen kun skal gjelde for deg eller også din familie, som for eksempel ektefelle eller samboer og barn, når du tegner forsikringen.

– Det er særdeles viktig å være bevisst på hvem du tegner forsikringen for, for kjøper du en reiseforsikring kun for deg, dekker den også kun deg. Derfor, når du bestiller reiseforsikringen, bør du være nøye med å formidle inn eventuelle andre personer reiseforsikringen skal dekke, i tillegg til å sjekke at dette står i beviset du får, understreker Grepstad.

Les også: Aldersgrense på reiseforsikring

Forsikring gjennom kredittkort

Velger du heller å benytte deg av en gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort, dekker også mange av disse flere personer i tillegg til deg selv.

– Husk at selv om kredittkortet tilbyr alle sine kunder gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kredittkortet, er dette kun hvis du som kortkunde betaler minimum 50 prosent av transportkostnadene med kredittkortet. Og fra det tidspunktet dette er betalt med kredittkortet gjelder forsikringen, og kan da benyttes, sier Grepstad.

Videre trekker han frem generell forbrukerinformasjon rundt dette:

 • Er du forbrukersmart får du enkelt rabatter på store deler av ferien eller reisen når du betaler med et av de beste kredittkortene, som for eksempel fly, ferger, cruise, hotell, leiebil og shopping.
 • Reiseforsikringen i kredittkort er gyldig i inntil 90 dager ved kjøp av tur/retur billett. Ved kjøp av billett med åpen retur gjelder forsikringen for reisens første 35 dager.
 • For å unngå overraskelser er det er lurt å merke seg at hvis reisen varer mer enn 90 dager, gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.
 • Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av reiser mellom bosted og arbeid eller skole. Forsikringen er heller ikke gyldig i eget hjem, på arbeid, på skole eller innenfor kommunen hvor du bor, arbeider eller går på skole.
 • Det varierer hva gratis reiseforsikring i kredittkort dekker etter hvilket kredittkort du benytter, og både Testerne og Forbrukerrådet anbefaler å kombinere gratis reiseforsikring i kredittkort sammen med helårs reiseforsikring.
 • Det er vanlig at gratis reiseforsikring dekker reisegods, reisesyke, reiseulykke, ansvarsforsikring, hjemreise ved sykdom og rettshjelp/reiseansvar.

Les også: Test: Dette er de beste kredittkortene

Flere misforstår

Eva Hagby, Salgs- og markedssjef ved Gouda Reiseforsikring, forteller at reiseforsikringen ikke dekker legebesøk eller sykehusopphold i forbindelse med en kjent eller eksisterende sykdom, men kun uventet eller akutt forverring av en sykdom på reisen.

Den dekker heller ikke for eksempel kosmetiske operasjoner eller svangerskapskontroller.

Les også: Fire av ti tror reiseforsikringen dekker skader på mobiltelefonen

Hun forteller om noe svært mange misforstår:

– Forsikringen dekker heller ikke tapte, mistede eller ødelagte gjenstander, sier Hagby til Kvinneguiden.

– Veldig mange tror at for eksempel en mobiltelefon er dekket om du mister den i vannet. Det er den ikke, sier Hagby.

Et annet område det eksisterer en del forvirring rundt blant forbrukerne er om reiseforsikringen dekker deg i det du tråkker utenfor dørstokken.

– Det varierer etter hvilken forsikring du har. Noen tilbyr dette, andre ikke. Om man trenger det er en vurderingssak hver enkelt må gjøre, noen er for eksempel dekket av andre forsikringer i denne sammenhengen, sier Grepstad.

– Reiseforsikring i kredittkort gjelder som regel ikke i det man går ut døren, og mange reiseforsikringer du betaler for gjør det heller ikke. Det er som regel kun den dyreste versjonen av reiseforsikringen som forsikringsselskapet tilbyr som gjelder i det man går ut døren. Mens andre forsikringsselskap ikke tilbyr det i det hele tatt. Dette kan du spørre om å få når du ber om et tilbud av selskaper, tipser han videre.

Hagby har to eksempler her:

– Reisegodsdekningen dekker deg om du for eksempel blir ranet utenfor hageporten. Ulykkesdekningen gjelder faktisk 24 timer i døgnet - også hjemme, sier hun.

Les også: Eldre nordmenn i Spania bruker reiseforsikringen hyppigst i vinterhalvåret

Prisforskjeller hos forsikringsselskap

Å velge den rimeligste og beste forsikringen blant mylderet av forsikringsselskap er utfordrende, så det lønner seg å undersøke grundig.

Ifølge Grepstad er det store forskjeller på tilbudene hos de ulike selskapene.

– Som det meste annet vi kjøper er det også forskjell på pris og hva du får for pengene dine på forsikringer, og reiseforsikring er ikke et unntak. På helårsforsikring kan du fort spare over 500 kroner per år ved å velge bort et av de dyreste til fordel for et av de rimeligere forsikringsselskap, med omtrent identiske vilkår. Dette er cirka 30 prosent rimeligere, sier Grepstad.

Han mener at det kan være lurt å benytte seg av eventuelle medlemsfordeler/organisasjonsfordeler man kan få, i tillegg til eventuelle andre rabatter hos forsikringsselskapet som samlerabatter.

– Men vårt råd er at du ikke se deg blind på dette, fordi det er sluttprisen på forsikringstilbudet og dens medfølgende vilkår som til syvende og sist er avgjørende, sier han.

Les også: Det norske passet er ikke best i verden

Anne Stine Eger Mollestad, divisjonsdirektør ved DNB Skadeforsikring, mener samtidig at grunndekningene er ganske like for hvert selskap.

– Men det kan være større variasjoner når det kommer til selskapenes Best-dekninger. Beløpsgrensene for hva selskapene betaler ved de enkelte skadetyper kan også være store, sier Mollestad til Kvinneguiden.

Dette dekkes

Erstatningsbeløpene varierer etter forsikringsselskap og din personlige avtale, men Hagby forteller at en helårs reiseforsikring som regel dekker følgende:

 • Reisegods: Tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje erstattes med inntil et satt beløp av forsikringsselskapene. 30 000 kroner per person, og inntil 60 000 kroner for familie er representative beløp. Reiseforsikringen gjelder personlig reisegods. Også penger erstattes, men inntil et betydelig lavere erstatningsbeløp, 3000 kroner er et representativt beløp, mens pass og billetter erstattes med høyere beløper, som for eksempel 10 000 kroner. Verdigjenstander erstattes også, her ligger beløpet ofte på inntil 15 000 kroner (noe mer for familie), så har du for eksempel en meget dyr klokke eller et dyrt smykke, kan det være lurt å tegne egen verdigjenstandsforsikring på dette. Øvrige enkeltgjenstander er også som regel dekket, med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringssummene kan forhøyes hos forsikringsselskapene, som betyr at du betaler mer for reiseforsikringen, men du får da også krav på større erstatningsbeløp
 • Antall dager: Normalt 45 dager, men varierer fra selskap til selskap.
 • Reisesyke: Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringssummen er ofte ubegrenset. Noen ganger dekker også forsikringen akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlemmer, nødvendig sykeledsagelse og tapte feriedager, i tillegg til mer utgifter på grunn av akutt sykdom/ulykkesskade hos din eventuelle eneste reiseledsager.
 • Reiseulykke: Varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykkesskade på reisen, men også hjemme i Norge. Denne erstatningen er betydelig lavere enn hva den er ved personforsikring. I Goudas reiseforsikring erstattes 300 000 kroner ved død eller invaliditet for voksne, og 500 000 kroner ved invaliditet for barn (50 000 ved død). Men dette er en reiseforsikring, altså ikke hovedområdet til forsikringen - noe det ville vært i en annen personforsikring. Personer som har fylt 70 år får ikke dekning for død/invaliditet i reiseforsikringen, men behandlingsutgifter dekkes med inntil 5000 kroner per skadetilfelle.
 • Ansvarsforsikring: Denne delen av reiseforsikringen dekker det rettslige erstatningansvaret du som privatperson kan pådra deg på reisen utenfor Norden (merk denne gjelder ikke innenfor Norden), men etter loven i landet du er på reise. Forsikringssummen har alltid et høyt inntil beløp, 6 000 000 kroner er her representativt.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.
 • Rettshjelp/reiseansvar: Hvis du er part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og du trenger juridisk bistand før reisen avsluttes, kan reiseforsikringen dekke utgifter til dette med et maksbeløp, 20 000 kroner er her representativt.

Dette dekkes ikke

– Det er viktig å vite hva din reiseforsikring ikke dekker og dette finner du i forsikringsvilkårene.Husk å si i fra til bedriften du kjøper reiseforsikring fra hvis du vil at reiseforsikringen din også skal dekke skader som normalt er unntak, dette er noen ganger mulig, opplyser Grepstad.

Les også: Billig forsikring - slik gjør du det

Det er flere vanlige unntak i reiseforsikring, som oftest hvor og hva forsikringen ikke gjelder. Også her varierer det fra selskap til selskap, men det er noen unntak som går igjen:

 • Skader og ulykker som knyttes til risikofylte aktiviteter som for eksempel fjellklatring, sportsdykking og luftsport
 • Reiser til områder med forhøyet risiko for at forsikringen gjør seg gjeldende som terror, opprør og krig. Per 20.8.2013 gjelder dette land som for eksempel Irak, Iran, Pakistan, Syria, Tunisia, Filippinene, deler av Russland og India. Reiseforsikringen gjelder i mange land, men ikke i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet. Disse landene skifter til tider, så sjekk UDs nettside. Du kan kjøpe tillegg til forsikringen slik at den gjelder for de fleste av disse landene også.
 • Erstatning av sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer.
 • Ansvars- og rettshjelpsforsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden.
 • Dekning for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden.
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager.
 • Kompensasjon for reiseavbrudd/tapte feriedager gis kun når sykdommen/skade har medført at du har vært sengeliggende etter legens ordre i løpet av reisens første tre dager - dette varierer fra selskap til selskap.
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods samt andre varer.
 • Dekningen for bant annet verdigjenstander, kontanter, såkalte enkeltgjenstander og billetter er begrenset.
 • Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til redusert erstatning.
 • Skatter og offentlige avgifter.
 • Bonuspoeng (cashpoints, eurobonus fra for eksempel kredittkort) som ikke refunderes av transportør/reisearrangør.
 • Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter.
 • Reiser som er overdratt/overført til andre.
 • Tjenestereiser som er betalt av arbeidsgiver.
 • Egen timeshare-andel, inkludert eventuelle årlige kostnader og tapte leieinntekter.
 • Arrangementer som avlyses av arrangør.
 • Aldersbegrensninger som engangserstatning ved død/invaliditet kan bortfalle etter fylte 70 år.

Les også:

Ni smarte tips om du skal ut og fly

Flymat i gourmetklassen

Dette irriterer oss mest på ferie med venner og familie

Saken er opprinnelig skrevet for Kvinneguiden og publisert på klikk.no

Personvernpolicy