Sveits verdens dyreste land

Sveits, her representert av Limmat-elva i Zürich, er verdens dyreste land, ifølge Verdensbankens nye oversikt. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters / NTB scanpix
Sveits, her representert av Limmat-elva i Zürich, er verdens dyreste land, ifølge Verdensbankens nye oversikt. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters / NTB scanpix

Norge ligger like bak Sveits på Verdensbankens nye liste over verdens dyreste økonomier.

På tredjeplass på pristoppen kommer Bermuda, etterfulgt av Australia og Danmark, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Økonomiene som har lavest priser, justert for kjøpekraft, er Egypt, Pakistan, Myanmar, Etiopia og Laos, ifølge Verdensbanken, som har laget oversikten basert på hvor mye innbyggerne får for pengene sine i de ulike landene.

Åtte land i verden har ifølge Verdensbanken et bruttonasjonalprodukt per innbygger på mindre enn 1.000 dollar, blant dem Malawi, Mosambik og Liberia.

Verdens største økonomi USA betegnes som relativt rimelig og ligger på 25. plass, bak de fleste høyinntektsland.

De rikeste landene, målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger justert for kjøpekraft, er Qatar, Macao, Luxembourg, Kuwait og Brunei.

Verdensbanken samler gjennom sitt internasjonale sammenligningsprogram ICP inn store mengder data fra hele verden hvert sjette år for å beregne den reelle levekostnaden i ulike land. Prisen på forbruksvarer og tjenester, som mat, husleie og helse og offentlige ytelser, er sentralt i regnestykket.

Personvernpolicy