Nasjonalt ID-kort kommer i 2016

ID-KORT: Nasjonalt ID-kort, her i et tidligere forslag til design, skal etter planen utstedes ved de første passkontorene ved utgangen av 2016. (Foto: POLITIDIREKTORATET)
ID-KORT: Nasjonalt ID-kort, her i et tidligere forslag til design, skal etter planen utstedes ved de første passkontorene ved utgangen av 2016. (Foto: POLITIDIREKTORATET)

Ved utgangen av 2016 skal de første, nasjonale ID-kortene bli utstedt. Men det er fortsatt ikke bestemt om det blir obligatorisk.

Et eget, nasjonalt ID-kort for nordmenn, som blant annet skal fungere som reisebevis i Schengen, har lenge vært under arbeid i Norge. Sist gang DinSide omtalte ID-kortet, skulle dette etter planen være klart for utstedelse i 2015.

Denne datoen er skjøvet på ytterligere, men Politidirektoratet kan bekrefte at de er i gang med det konkrete arbeidet, og at de har en ny dato for når nasjonalt ID-kort blir klart.

- Nasjonalt ID-kort skal etter planen bli utstedt ved enkelte av landets passkontor ved utgangen av 2016, sier John Kristian Thoresen i Politidirektoratet til DinSide.

Les også: Fra 2016 kan du reise med ID-kort i stedet for pass

Vil begrense bruk av annen ID

Ifølge Politidirektoratet er det tre formål med det nasjonale ID-kortet: Det skal fungere som reisebevis i Schengen (og eventuelle land Schengen har avtale med), som elektronisk id (e-id) for pålogging på offentlige tjenester, og det skal fungere som ID-kort. Dette betyr at kortet vil ha to chip-er: Ett for biometri, slik man finner i passet, og ett for e-id.

- E-id kan på sikt bli brukt til private tjenester, for eksempel til opprettelse av mobilabonnement og liknende, dersom aktørene åpner for dette, sier Thoresen.

Målet er også å redusere bruken av bankkort og førerkort som ID-kort.

Finansnæringen har tidligere hevdet at bankkortet ikke lenger skal være legitimasjon, men så langt har ikke noe skjedd, og det er uklart hva som skjer videre med dette.

Kan få fem års gyldighet

Hvordan det nasjonale ID-kortet skal se ut er foreløpig ikke avgjort. Formatet er regulert av felles, europeiske regler, men hvert land kan likevel velge et eget design til sitt nasjonale ID-kortet. Bildet som er brukt som illustrasjon i artikkelen er et tidligere forslag til design, men nå har Politidirektoratet nylig utlyst en egen designkonkurranse for det nasjonale ID-kortet og for nytt, norsk pass.

Heller ikke ID-kortets gyldighet er avgjort. Thoresen forteller til DinSide at de vurderer om det skal ha en gyldighet på fem eller ti år.

Ellers er det den samme informasjonen som er i passet som vil være å finne på det nasjonale ID-kortet, deriblant bilde, navn og fødselsnummer. Også barn skal kunne få nasjonalt ID-kort, men antakelig er det kun de over 13 år som får e-id på sine kort.

Obligatorisk?

Om nordmenn selv skal betale for nasjonalt ID-kort, hva det skal koste og om det skal bli obligatorisk, er fortsatt under vurdering.

- Antakelig vil det nasjonale ID-kortet bli gebyrfinansiert, hvor man betaler for produksjonskostnadene. Vi tror også det blir frivillig om man ønsker å skaffe seg det, men det er det opp til politikerne å avgjøre. Samtidig håper vi på høyest mulig utbredelse av ID-kortet, sier Håvard Grindheim i Politidirektoratet.

Ifølge Justisdepartementet er det ikke tatt stilling til om det skal bli obligatorisk å skaffe seg et nasjonalt ID-kort når det er på plass. Hva tenker de så om pris på å få nasjonalt ID-kort utstedt?

- Prismessig ønsker vi at det skal tilbys et sikkert og brukervennlig ID-kort som er på et akseptabelt prisnivå, sier Trond Øvstedal, kommunikasjonsrådgiver i justisdepartementet til DinSide.

Personvernpolicy