Bird strike: Kollisjon mellom fugl og fly

Bird strikes er mer vanlig enn du kanskje tror

FUGL MOT FLY: Bird strike er listet som den verste faren for luftsikkerheten etter terrorangrep. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphotos
FUGL MOT FLY: Bird strike er listet som den verste faren for luftsikkerheten etter terrorangrep. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphotos

Et sammenstøt mellom fugler og fly, et såkalt bird strike, er vanligere enn du kanskje tror.

Preventive tiltak for å gjøre lufthavnområder mindre attraktive for fugler og dyr:
  • Long Grass Policy (LGP)

Gressarealer på lufthavnen skal vedlikeholdes i henhold til LGP, det vil si at det skal klippes slik at det er mellom 15 og 20 centimeter høyt.

  • Henlegging av avfall

Dumping av husholdningsavfall eller annet organisk avfall er ikke tillatt innenfor lufthavnens område. Mating av fugler er forbudt.

  • Inngjerding

Lufthavnområdet er inngjerdet, flettverksnett i minimum 2 meters høyde samt topptråd slik har gjerdet er 2,5 meter total høyde. Maksimum åpning under gjerdet skal være 10 centimeter.

  • Tromling av gressarealer/innsamling av egg/reir

Lufthavnen kan tromle gressarealer ved rullebaner for å fjerne reder/egg. Egg kan også samles inn. I forhold til tromling vil dette gi mindre «matavfall» for andre fugler og dyr.

  • Insekter og biller

Lufthavnen har ikke iverksatt tiltak for å fjerne bestemte typer insekter eller biller. Hageoldenborre er ikke en billeart som er aktiv på lufthavnen.

  • Forstyrre fugler får de «habituerer»

Ved å uroe fugler før de habituerer antallet fugler på flyplassområdet kunne reduseres

(Kilde: Avinors prosedyrer for tiltak mot fugler og dyr)

US Airways Flight 1549 var på en ruteflygning mellom LaGuardia lufthavn og Charlotte/Douglas International Airport. 15. januar 2009 ble flyet tvunget å nødlande i Hudsonelva like etter takeoff. Alle 155 ombord overlevde.

Et sammenstøt mellom fugler og fly, et såkalt bird strike, var årsaken til nødlandingen.

Bird strikes i Norge

Ny statistikk fra Luftfartstilsynet viser at så langt i år er det registrert totalt 418 bird strikes ved norske flyplasser. 90 av disse har forekommet ved Stavanger lufthavn Sola.

– Om sommeren, når rullebanen er varm, kan det være flokker med 100-200 fugler som setter seg på rullebanen, forklarer lufthavnbetjent Haakon Geleta Høgaas til Avinor.no.

Les også: Omstridte flytidsregler avvist i EU-parlamentet

Laser mot bird strikes

På Sola er det blant montert tre store laserkanoner som overlapper hverandre og dekker alle områder av kritisk betydning.

– Erfaringene med disse er svært gode. Når laserstrålen beveger seg inn i flokken, kommer reaksjonen umiddelbart. Fuglene fjerner seg, sier Høgaas.

Det brukes også håndholdte lasere, med en rekkevidde på halvannen kilometer, som er enkle å ta med i patruljebilene.

Les også: Ville du flydd med denne karen?

Hvorfor Sola så utsatt?

Sjef for operativ drift Morten Wathne ved Sola forklarer det med at Sola ligger veldig nære sjøområder med stor konsentrasjon av fugl.

– Flyplassen ligger også i trekkområdet for en rekke arter.

Videre forklarer Wathne at de har dedikert «Bird Control Vehicle» med en mann som patruljerer og driver med skremming i form av pyroteknisk skremmeskudd, håndholdt laser og i noen tilfeller avliving med hagl.

– Hittil i år er det avlivet 135 fugler. Hovedsakelig måker.

Les også: Nye regler kan gi «fulle piloter»

Widerøe-fly mot fugl

Et Widerøe-fly av typen DH-8100 med 39 seter ble i august i år stående på bakken i Hasvik etter at propellen traff en gås.

– Fuglen traff propellen på vei inn for landing i Hasvik. Det er noe som skjer spesielt på denne tiden av året, uttalte Infomasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe til fd.no.

Flyet blir stående til en tekniker fra Tromsø kommer for å sjekke propellen.

Widerøe får cirka 40 «Bird Strikes» i løpet av et år, og i slike tilfeller det tas rutinemessige undersøkelser.

– Det er skrekkelig kjedelig når det skjer, for vi blir stående på bakken, men det er sikkerheten som kommer først.

Les også: EU-kommisjonen bekymret for norsk flysikkerhet

Måker oftest involvert

I Norge er måker oftest involvert bird strikes, forklarer forsker Christian Kierulf Aas ved Fly/fugl-kontoret på Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo.

– Deretter kommer spurvefugler og vadefugler. I verden forøvrig er også måker og spurvefugler oftest involvert, mens rovfugler, vadefugler duer følger deretter.

Les også: 13 ganger så farlig å fly i fattige land

Bird strike kan være farlig

– En bird strike er potensielt farlig, understreker forskeren.

– For flyselskapene er det både store økonomiske kostnader og flysikkerhetsrisiko som bekymrer.

Videre forklarer forklarer Aas at forskere har estimert kostnadene til den samlede flyindustrien i verden til å være 1,2 milliarder US dollar årlig.

Les også:

Så farlig er egentlig turbulens

QUIZ: Vet du hvor flyplassene ligger?

Dette hater flyvertinnen

Saken er opprinnelig skrevet for Kvinneguiden og publisert på klikk.no.

Personvernpolicy