Ryanair-saken tilbake til lagmannsretten

Ryanair-sjef Michael O'Leary under en pressekonferanse nylig. Foto: NTB scanpix
Ryanair-sjef Michael O'Leary under en pressekonferanse nylig. Foto: NTB scanpix

Høyesterett har sendt Alessandra Coccas sak mot Ryanair tilbake til lagmannsretten. Retten må dermed på ny avgjøre om søksmålet fra den tidligere ansatte kan føres for en norsk domstol.

Høyesteretts ankeutvalg mener Borgarting lagmannsrett gjorde en saksbehandlingsfeil da den behandlet spørsmålet om hvorvidt søksmålet kan fremmes for en norsk rett.

Cocca gikk til sak mot Ryanair i mars for usaklig oppsigelse. Ryanair sier saken ikke hører hjemme i Norge i det hele tatt, men i Irland, der selskapet er registrert.

Faktafeil

«I sin sammensatte vurdering har lagmannsretten vektlagt, som ett av flere momenter, at Cocca arbeidet med innsjekking av passasjerer. Det er erkjent at dette faktisk er uriktig. Hun hadde ikke denne arbeidsoppgaven,» heter det i kjennelsen fra ankeutvalget torsdag.

Høyesteretts ankeutvalg mener videre at man ikke kan se bort fra det Ryanair har sagt om arbeidsforholdet, nemlig at «Cocca har utført det meste av sitt arbeid om bord i fly som er registrert i Irland, og at irske fly etter Chicago-konvensjonen er irsk territorium».

Ankeutvalget konkluderer med at feilen er så «klar og uomtvistelig» at den må anses som en saksbehandlingsfeil, og at lagmannsrettens kjennelse dermed må oppheves.

Håper på vellykket avslutning

Ryanair ønsker dommen fra Høyesterett velkommen.

– Vi er glade for Høyesteretts avgjørelse, som bemerket at Alessandra Cocca ikke hadde jobbet i innsjekkingen på Rygge, men at hun hadde utført mesteparten av sine plikter om bord i Ryanairs fly, uttaler Ryanairs informasjonssjef Robin Kiely i en pressemelding fredag.

Kiely skriver at selskapet håper på en vellykket avslutning når lagmannsretten på ny skal finne ut om saken kan føres for en norsk domstol.

Ny behandling

Cocca gikk til sak da hun ble sagt opp etter ti måneder av den tolv måneder lange prøvetiden, etter at hun hadde rapportert at det luktet alkohol av kabinsjefen om bord.

Moss tingrett fulgte Ryanairs vurdering av hvor saken hørte hjemme og avviste den i juni, mens Borgarting lagmannsrett to måneder senere konkluderte med at saken kunne fremmes i Norge.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelsen fra lagmannsretten, men den juridiske føljetongen er langt fra over. I kjennelsen ligger det en tydelig føring på hva lagmannsretten må ta med i sin vurdering, men det betyr ikke automatisk at Borgarting kommer frem til et annet resultat neste gang.

– Glad for konklusjonen

Advokat Christen Horn Johannessen i fagforeningen Parat representerer Alessandra Cocca. Han er også glad for konklusjonen.

– I spørsmålet om tilhørighet skriver Høyesterett at lagmannsretten har tillagt det faste mønstrings- og stasjoneringsstedet stor vekt i sin vurdering, noe som Høyesterett gir sin tilslutning til og som er godt forankret i det rettskildematerialet lagmannsretten har brukt, sier Horn Johannessen til NTB.

– Høyesterett opphever kjennelsen på grunn av en saksbehandlingsfeil som etter vårt syn ikke vil endre resultatet i en ny lagmannsrettsbehandling, legger advokaten til.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus