Gravide advares mot å reise til Polen

Røde hunder kan hos gravide forårsake abort og alvorlige fosterskader som døvhet, blindhet, hjertefeil og hjerneskade. Foto: Colourbox
Røde hunder kan hos gravide forårsake abort og alvorlige fosterskader som døvhet, blindhet, hjertefeil og hjerneskade. Foto: Colourbox
Artikkelen fortsetter under annonsen

Polen er rammet av et stort utbrudd av røde hunder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om rubella (røde hunder)
  • Rubella (røde hunder) er en vanligvis mild virussykdom som forårsakes av rubellaviruset.
  • Hos gravide kan rubella medføre abort og alvorlige fosterskader.
  • Infeksjon i første halvdel av svangerskapet medfører 50 - 80 % risiko for abort eller fostermisdan­nelser som døvhet, blindhet, hjertefeil, hjerneskade og annet.
  • Røde hunder i annen halvdel av svangerskapet kan også medføre økt risiko for fosterskade, men risikoen er liten etter 16–20 uker.
  • Vaksinen ble utviklet i 1969.
  • I Norge har rubella hovedsakelig vært en barnesykdom som før introduksjon av vaksinasjon opptrådte i epidemier hvert fjerde - femte år.
  • Rubella er i dag en svært sjelden sykdom i Norge, og registrerte rubellatilfeller er vanligvis smittet i utlandet.
  • Undersøkelser på 1990-tallet har vist at 95-98% av norske kvinner i 20-28 års alder er immune mot rubella. Fremdeles må man derfor regne med at 5-10% av fertile kvinner ikke er immune.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet melder om at det i år har vært uvanlig mange tilfeller av røde hunder i Polen.

Over 30.000 tilfeller - ti ganger så mange som i fjor - er registrert i Polen hittil i år.

Polakker i Norge og andre som skal oppholde seg i Polen bør ifølge Folkehelseinsituttet vaksinere seg. Anbefalingen gjelder for dem som ikke har vaksinert seg eller hatt røde hunder tidligere.

Kan gi misdannelser

Røde hunder er vanligvis en mild virussykdom, men hos gravide kan sykdommen medføre abort og alvorlige fosterskader.

Gravide som ikke er vaksinert, eller som har tatt en blodprøve som viser at de ikke er immune, bør ifølge Folkehelseinstituttet unngå å reise til Polen med mindre det er strengt nødvendig.

Dette er spesielt viktig de første 20 ukene av svangerskapet, da risikoen for abort og skader er spesielt stor.

Les mer om røde hunder: Sykdommen er så sjelden at selv legene sliter

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange uten symptomer

På grunn av høy vaksinasjonsdekning over mange år, forekommer røde hunder svært sjelden i Norge. Folkehelseinstituttet har hittil i år fått meldt tre tilfeller av rubella. To av disse var hos voksne menn født i Polen og som ble smittet i Polen.

Det kan ta fra to til tre uker fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. Vanlige symptomer er moderat feber og flekkete utslett.

Prikkene vises først i ansiktet og sprer seg gjerne etter et par dager til bryst, rygg, armer og bein. Fargen er lyserød og flekkene et par millimeter i diameter. Etter noen dager er de borte.

Les også: Rein-parasitt kan smitte barn

Mange av de smittede har imidlertid få eller ingen symptomer. Syke kan også utvikle forstørrede lymfeknuter bak på halsen, og i sjeldne tilfeller kan infeksjonen gi hjernebetennelse eller leddbetennelse.