Metro mellom Sverige og Danmark

Metro mellom Sverige og Danmark
Metro mellom Sverige og Danmark

Svenskene og danskene vil bygge Metro mellom Malmö og København. Reisetid: 15 minutter.

Svenskene og danskene er i gang med utredning av en Øresundsmetro. Det er altså snakk om en undergrunnsbane mellom København om Malmö.

Utredningen skal etter planen være ferdig i løpet av 2013, og dersom det blir virkelighet, skal det kunne ta deg 15 minutter å reise fra Malmö i Sverige til Köbenhavn i Danmark. I dag tar det 34 minutter å reise med Øresundstoget mellom Malmö og København.

Les også: Vi har testet Segway i København

Halverer reisetiden

Reisen mellom Sverige og Danmark ble ganske mye enklere med Øresundsbron, som åpnet i 2000. I dag er det cirka 17.000 personer som pendler daglig mellom de to landene via Øresundsbroen.

Med en ny metro som vil mer enn halvere reisetiden mot hva den er i dag, vil det bli et mye bedre tilbud både for pendlere og fritidsreisende. 96 prosent av de som pendler over Øresundsbro, bor i Sverige og jobber i Danmark.

Av disse utgjør 40 prosent svensker og 37 prosent dansker. Det var mange dansker som flyttet til den svenske siden av Øresund etter at broen åpnet, fordi boligprisene var lavere på den svenske siden.

Se, en bro som er senket NED i vannet

Avgang hvert femte minutt

Det er selvsagt et stykke opp og frem før de eventuelt kan begynne å bygge, men det jobbes med prosjektet som et felles satsningsområde fra både svensk og dansk side.

Dersom det blir en virkelighet, planlegges det ruter med femminutters intervaller. Reisetiden skal som nevnt være på 15 minutter.

Med avganger hvert femte minutt mellom de to landene, vil dette være et langt bedre pendlertilbud enn noen med den pendlerdistansen kan nyte godt av her til lands.

Hva irriterer togpendlerne aller mest?

Noe av bakgrunnen for prosjektet, er at man ser at kapasiteten over Øresundsbroen vil bli anstrengt når de to store forskningsinstitusjonene Max IV og ESS ferdigstilles, samtidig med at Fehmarn Bält-tunnelen mellom Tyskland og Danmark åpner i 2020.

For deg vil alt dette bety en mye raskere forbindelse både dersom du skal til København eller Danmark generelt - eller dersom du skal videre til Tyskland.

Hva ønsker man å oppnå?

Det man ønsker å oppnå med en slik kollektivforbindelse, er økt konkurransekraft i forhold til de andre storbyene i Nord-Europa, og man ønsker en økt konkurransekraft for København lufthavn Kastrup.

Les også: Høyre gir seks ganger så mye til veier som til kollektivtrafikk

Man ser også for seg en gevinst i forhold til "dobbelt så mye kultur", man kan trekke veksler på utdanning og forskning på tvers av landegrensene, og et større arbeids- og boligmarked.

Metroen kommer selvsagt for sent til Melodi Grand Prix-finalen, som skal arrangeres i Malmö i mai.

Akkurat plasseringen av det svenske musikkeventet i Malmö har satt de svenske sinnene i kok, ettersom mange mener at det er danskene som her trekker det lengste strået:

Mange MGP-entusiaster vil velge å bo i København og pendle via Øresundsforbindelsen til Malmö - og dermed går svenskene glipp av inntekter.

Du kan lese mer om prosjektet her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden