Disse sykdommene tar vi med hjem fra ferie

FERIESMITTE: Tarminfeksjoner og kjønnssykdommer er de smittsomme sykdommene reisende fra Norge tar med seg hjem fra ferie oftest. Foto: Colourbox.com
FERIESMITTE: Tarminfeksjoner og kjønnssykdommer er de smittsomme sykdommene reisende fra Norge tar med seg hjem fra ferie oftest. Foto: Colourbox.com

Ny rapport viser hvilke sykdommer vi smittes av i utlandet og hvilke land vi oftest pådrar oss smitte.

Tarminfeksjoner og seksuelt overførbare sykdommer er de vanligste smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådrar seg i utlandet. En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at vi reiser mer, men blir mindre syke.

I 2011 ble det meldt om totalt 2926 tilfeller av meldingspliktige sykdommer etter utenlandsopphold. Statistisk sentralbyrås årlige reiseundersøkelse viser at det i 2011 var om lag 8.131.000 utenlandsreiser fra Norge, skriver Bt.no.

De siste årene har det vært en liten reduksjon i meldte tilfeller, samtidig som beregnet antall reiser til utlandet har økt, viser rapporten. Det er usikkert om denne utviklingen skyldes et endret reisemønster, bedre forebygging eller en reell reduksjon i risikoen for å pådra seg en alvorlig smittsom sykdom ved reise til utlandet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sett i sammenheng med den høye reiseaktiviteten smittes nordmenn sjelden med en alvorlig smittsom sykdom på utenlandsreise. Det er også sjelden at slike importerte sykdommer fører til utbrudd i Norge, skriver Folkehelseinstituttet.

Les også: Advarer mot drinker i Sørøst-Asia

Tarminfeksjoner vanligst

Rapporten viser også at tarminfeksjoner er de klart vanligste av de meldingspliktige sykdommene som nordmenn pådrar seg i utlandet. I 2011 utgjorde slike infeksjoner hele 82 prosent av alle meldte tilfeller.

Campylobacteriose og salmonellose er de vanligste, og de fleste ble smittet i Europa og Asia, nærmere bestemt Spania, Tyrkia og Thailand. Dette reflekterer de mest populære reisemålene for nordmenn.

Les også: - Å reise langt dobler risikoen for å bli syk

Smittes av gonoré i Thailand

Etter tarminfeksjoner er gruppen seksuelt overførbare sykdommer vanligst. Av de meldepliktige er gonoré på topp, etterfulgt av hiv-infeksjon og syfilis. De fleste smittes under opphold i Thailand.

I 2011 ble 120 smittet av gonoré mens de var på reise fra Norge til utlandet. 41 ble smittet av hiv og 13 smittet av syfilis.

Heteroseksuelle menn smittes vanligvis i Sørøst-Asia (særlig Thailand), mens homofile menn vanligvis smittes i Europa (særlig Spania og Tyskland), viser rapporten.

Videre skriver forskerne at det ikke finnes data om hvor mange som er smittet i utlandet av de cirka 22.000 tilfellene av klamydia som årlig diagnostiseres i Norge, men at klamydia er antatt å være den vanligste seksuelt overførbare sykdommen smittet ved utenlandsreise.

Les også: Gonoré blir farligere

Voksne smittes oftest

Norske reisende pådrar seg sjelden tradisjonelle tropesykdommer som malaria og denguefeber.

I 2011 er det meldt 21 tilfeller av malaria og 16 tilfeller av denguefeber hos personer som har vært på utenlandsreise.

De fleste som smittes i utlandet er personer i aldersgruppen 20 til 60 år. I 2011 ble det meldt 139 tilfeller hos barn under 5 år.

89 prosent av disse tilfellene var mat- eller vannbåren sykdom, hovedsakelig salmonellose og campylobacteriose. Tradisjonelle tropesykdommer som malaria som diagnostiseres etter hjemkomst til Norge er svært uvanlig hos barn.

32 prosent av barn under 5 år smittet i utlandet, var barn av innvandrerforeldre på besøk til venner og slektninger i tidligere hjemland.

På grunn av utilstrekkelige data om hvor mange som hvert år reiser til de ulike reisemålene, er det ikke mulig å estimere hvilket reisemål som utgjør den største risikoen for å pådra seg en alvorlig smittsom sykdom, ifølge rapporten.

Personvernpolicy