Nordmenn flyr mest i Skandinavia

REISER. Trine Risvang sjekker inn på et SAS-fly på Gardermoend. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
REISER. Trine Risvang sjekker inn på et SAS-fly på Gardermoend. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Nordmenn topper flyreise-statistikken i Skandinavia. – Det er naturgitt, sier forsker.

Flytrafikk i Europa:

Antall passasjerer* beregnet ut fra antall innbyggere 2011

1. Malta 8,4

2. Kypros 8,3

3. Island 7,7

4. Norge 6,5

5. Sveits 5,2

6. Irland 5,1

7. Danmark 4,6

8. Spania 3,6

*Summen av antall enkeltreiser innenlands og reiser inn og ut av landet.

Kilder: Eurostat og Aftenposten

Tall innhentet fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at Norge ligger på topp i antall flyreisende i inn- og utland i Skandinavia. Omlag dobbelt så mange nordmenn reiser med fly som i Sverige, mens det var 40 prosent høyere enn for Danmark, målt i antall innbyggere.

Summen av antall passasjerer på innlandsruter og antall passasjerer inn og ut av Norge viser 32 millioner passasjer i fjor. Det er to millioner flere passasjerer enn Sverige med sine 30 millioner passasjerer.

Om man reiser tur retur Oslo - Bergen, vil det bli registrert som to reiser.

Reiselivsforsker Jon Martin Denstadli ved Transportøkonomisk Institutt, sier til Aftenposten at det er naturgitt at Norge ligger høyt på den nasjonale listen.

– Vi har et langstrakt land med vanskelig topografi og mangel på alternative reisemåter. Det tar lang tid å kjøre og tog er ikke nok utbygget til å konkurrere med flyene, sier han.

Også på den europeiske lista kommer Norge høyt oppe. Denstadli legger til grunn nordmenns økonomi i forhold til andre europeiske land, i motsetning til andre europeiske land.

– Utviklingen de siste ti årene viser at nordmenns fritidsreiser står for halvparten av veksten i Fly-Norge. Samtidig har prisene gått ned og tilbudet opp, sier Denstadli.

Norge blir bare forbigått av Malta, Kypros og Island av antall reisende målt etter innbyggertall i hele Europa.

Personvernpolicy