21.000 mål er frigitt av Forsvaret

Frigjøringen av forsvarseiendommer har bidratt til at friluftsarealet i Norge er utvidet med et areal tilsvarende 2.900 fotballbaner de siste årene.

Siden 2005 er nesten 21.000 dekar, fordelt på rundt 70 forsvarseiendommer, over hele landet, sikret som friluftsområder for allmennheten. Det er eiendommer som tidligere var i Forsvarets bruk, og hvor allmennheten før hadde ingen eller kun begrenset adgang, skriver Nationen.

– Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt sikres på denne måten for det brede lag av folk i overskuelig fremtid, sier Ivan Fjeldheim-Pettersen, kommunikasjonssjef i Skifte Eiendom.

Vestfold er det fylket der flest forsvarseiendommer; til sammen 15, på til sammen 1.500 dekar, er åpnet for allmennheten.

– Hovedtyngden av disse eiendommene er gamle utkikkspunkter, tradisjonelt benyttet som kystmeldestasjoner. Dette er etablerte turmål for både lokalsamfunn og tilreisende, sier Fjeldheim-Pettersen.

Noen av eiendommene som er avhendet er små øyer, holmer og skjær som særlig er populære blant båtfolket.

Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden