Meny

En reise uten spor

ØKOTRANSPORT: Karl Våtvik tilbyr turistene sjarmerende og miljøvennlig transport med hundeslede. Svalbard Villmarkssenter er en av de 19 sertifiserte økoturismebedriftene i Norge. (FOTO: Anne Elisabeth Næss)
Reiser og fritidsopplevelser påvirker natur og miljø. Norske økoturismebedrifter gjør sitt for at sporene skal bli så små som mulig.
Norske økoturisme
Arctic Wilderness Experience
Tanatur Dogpower

Øynaparken
Herdalssetra og Dale Gard
Fjeld Gård ved Isesjø
Northern Lights Husky
Ekkerøy Feriehus
Romsdal Aktiv
Havnomaden Kajakksenter
Høve Støtt
Turgleder
Hardangervidda Fjellguiding
Bjåen Fjellstove
Matsafari
Svalbard Villmarkssenter
Ypsøy Kystgard
Spydspissen Villmarksopplevelser
Alaskan Husky Tour
Lofoten Kajakk

Grunnleggende prinsipper for norsk økoturisme

• Er natur- og kulturbasert, og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

• Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.

• Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

• Bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.

• Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

• Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

• Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, lokalsamfunn og miljø.

(Kilde: Norsk Økoturisme)

LONGYEARBYEN, SVALBARD: På Svalbard Villmarkssenter kan du oppleve lange sledeturer i vakker natur, historiske bygninger, kaffedrikking rundt bålet, miljøvennlig transport og kildesortering.

Villmarkssenteret var i 2008 en av de fem første bedriftene i Norge som ble sertifisert som økoturismebedrift.

– Vi har egentlig drevet med økoturisme i alle år, det er en del av vår filosofi, forteller Karl Våtvik som driver senteret sammen med kona.

Les også: Eksotisk utpost

– Det handler kort og godt om at vi føler et ansvar for verden, og for å etterlate naturen i samme stand som vi fant den, sier han, og peker på tydelige bilspor på den arktiske tundraen.

– Disse ble laget da én bil kjørte her for mange tiår siden, og synes fremdeles. Det sier noe om hvor sårbar naturen her på Svalbard er.

Ren norsk natur

Norge egner seg på mange måter bra som en økoturismedestinasjon. Den typiske økoturisten søker nemlig nettopp det Norge kan by på, nemlig vakker og tilnærmet uberørt natur.

Haaken Christensen, rådgiver for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge, mener at økoturisme i Norge har potensial.

– Folk er blitt mer miljøbevisste, og også antallet turister med miljøfokus øker. Det er ventet at bærekraft blir viktigere i Norges reiselivsstrategi framover, forteller han.

Les også: Oppdag det ukjente Paris

Det er Innovasjon Norge som står bak godkjenningsordningen «Norsk Økoturisme», som igjen bygger på FNs prinsipper for økoturisme. Siden ordningen startet i 2008, er 19 reiselivsbedrifter blitt økosertifisert.

– I fjor ble tre nye bedrifter godkjent, og flere bedrifter er inne i en godkjenningsprosess nå, så antallet øker jevnt og trutt. Men ordningen kan nok fortsatt bli bedre kjent, sier Christensen, og legger til at kravene bedriftene må oppfylle, er strenge. De inneholder retningslinjer for blant annet energibruk og avfallshåndtering, ned på et detaljnivå som beskriver alt fra bålbrenning til oppvarming av boblebad.

– Vi tar også dette med å bevare lokal egenart alvorlig. Bedriftene bør bruke lokale råvarer og lokal arbeidskraft der det er mulig, forteller han.

Økt bevissthet

Høve Støtt er en av de andre bedriftene som har vært sertifisert siden starten i 2008. De ble også hedret med Reiselivsprisen 2011.

– For oss var det ingen stor overgang å bli en økobedrift. Økoturisme er som skreddersydd for det vi driver med, nemlig formidling av natur- og kulturarv. Endringene vi måtte gjøre handlet om detaljer, som å gå fra Zalo til Sunlight, kartlegge energiforbruket vårt og stille større krav til underleverandører, sier leder Pål K. Medhus.

Han mener folk er blitt mer interessert i økoturisme bare på de fire årene ordningen har eksistert.

– I 2008 var dette litt nytt og rart for folk. Men senest i går fikk vi en forespørsel fra noen som kontaktet oss nettopp fordi vi var økosertifisert. Vi merker at også bedrifter og store konsern i større grad tar miljø med i vurderingen når de skal kjøpe en tjeneste, forteller han.

Hundekrefter vs. motorkraft

Det nyeste tilskuddet på listen over norske økoturismebedrifter er Northern Lights Husky.

– Vi mener det er viktig å ta vare på naturen rundt oss. Hundekjøring er i utgangspunktet en miljøvennlig aktivitet, og når vi er så grønne i utgangspunktet, er det fint å få sertifisering på plass også. Dessuten håper vi jo å kunne være et forbilde for andre bedrifter, sier Trine Lyrek.

For selv om det er bra for miljøet at flere bedrifter blir økosertifisert, er det viktigere at hele turistnæringen blir mer bærekraftig. På Svalbard mener Våtvik utviklingen har gått i feil retning.

– Økningen i motorferdsel her har vært stor. Biltrafikken har økt, og hver vinter kan man se store kolonner med turister på snøskutere forlate Longyearbyen for langturer, sier han, og mener turistene ønsker noe annet.

– Turister fra nedover i Europa søker stillheten, og vil ikke kjøres rundt på snøskuter.

Les flere reisesaker her

Reise
Populært