Må hjelpe stadig flere nordmenn i utlandet

Sjømannskirken satser på å være der nordmenn er i utlandet. I november åpnet kronprinsesse en ny kirke i Miami. Kirken er et tilbud både til fastboende og sjøfolk. Foto: Erlend Aas (Scanpix)
Sjømannskirken satser på å være der nordmenn er i utlandet. I november åpnet kronprinsesse en ny kirke i Miami. Kirken er et tilbud både til fastboende og sjøfolk. Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Sjømannskirken må hjelpe stadig flere nordmenn som får problemer i utlandet.

Fakta om Sjømannskirken:

*Sjømannskirken har i dag 32 kirker over hele verden. Antallet har vært stabilt siden 1960, men over halvparten av kirkene er flyttet fordi behovene har endret seg.

*Sjømannskirken vil være til stede der mange nordmenn oppholder seg i utlandet. Turistland som Spania, Thailand og Brasil har blitt stadig viktigere.

*Norske sjøfolk er fortsatt den viktigste gruppen for Sjømannskirken. I fjor ble det foretatt nærmere 3.400 skipsbesøk.

*De siste årene har antallet nordmenn som oppsøker Sjømannskirken fordi de får problemer i utlandet eksplodert. I fjor fikk 10.700 nordmenn krisehjelp og Sjømannskirken tok hånd om 1.600 sosialsaker.

*Sjømannskirken hadde i fjor 916.000 møter med mennesker over hele verden.

*Sjømannskirkens ansatte besøkte 215 nordmenn som sitter fengslet i alle verdensdeler.

*To tredeler av Sjømannskirken finansieres av gaver. Litt over 30 prosent kommer fra staten.

I fjor ble 10.700 nordmenn i krise eller nød hjulpet av Sjømannskirkens ansatte. I tillegg blir Sjømannskirken involvert i stadig flere sosialsaker.

– Økningen i sosialsaker har vært særlig sterk de siste årene. I 2008 hadde vi i underkant av 1.000 saker mens antallet i fjor var 1.639 saker. Og økningen har fortsatt i 2011, forteller generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken.

Han kan vise til at Sjømannskirken får mange pene ord for innsatsen, men myndighetene har foreløpig ikke fulgt opp med bevilgninger som kan dekke noen av de økte kostnadene.

Turiststeder

Sjømannskirken har endret seg med samfunnsutviklingen. Det har blitt færre uteseilende norske sjøfolk mens antallet studenter og fastboende norske i utlandet har økt med flere titusen, og nordmenn reiser mer enn noen gang.

Les også: Sjømannskirkene i Spania i pengetrøbbel

De store byene som London, New York og Singapore er fortsatt viktige, men stadig mer av virksomheten foregår i typiske turistland som Spania, Thailand og Brasil. Det er også der Sjømannskirken ser størst økning i antallet nordmenn som trenger bistand av forskjellig slag.

– På Gran Canaria skjer det flere ganger i døgnet at noen kommer i krise og ringer eller oppsøker oss. Kirken i Pattaya i Thailand har det største antallet sosialsaker, forteller informasjonssjef Linn Mevold Skogheim i Sjømannskirken.

Trenger hjelp

Sjømannskirken bistår blant annet ved sykdom og dødsfall, hjelper folk som har mistet penger og pass, ikke klarer å ta vare på seg selv på grunn av rus eller psykiske problemer eller har havnet i fengsel. Sjømannskirkens ansatte besøkte 215 fengslede nordmenn over hele verden i fjor.

Les også: New York sørger med Norge

– Når det skjer noe galt, opplever mange at de er veldig langt hjemmefra. De kan ikke språket og har ikke noe nettverk. Det er mye praktisk vi kan hjelpe til med. Vi kjenner stedet og kulturen, vet hvor det går an å få hjelp og hvor en skal henvende seg. Vi kan tilby gratis telefon og hjelp til å få kontakt med noen hjemme som kan hjelpe ved for eksempel å sende penger, forteller Mevold Skogheim.

Ikke minst ved dødsfall, kan kirken være til hjelp både med å ordne praktiske spørsmål og som samtalepartner i sorgen.

Sosialsaker

Mange av sosialsakene har sammenheng med rus. Barnevern er også et arbeidsområde som er blitt stadig viktigere.

I Spania har Sjømannskirken de siste fem årene drevet et senter for familierådgivning og fungerer som et slags norsk barnevern.

– Det bor 50.000 norske i Spania, og det er et kjempebehov for en form for barnevern der. Gjennom de fem årene har vi blant annet medvirket til hjemsendelse av 19 barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, forteller Mevold Skogheim.

Les også: Mange oppsøker sjømannskirkene

Dette prosjektet står imidlertid i fare for å bli avviklet til sommeren neste år på grunn av pengemangel.

Trenger penger

Den sosiale virksomheten er blitt stadig større, men det har ikke gitt økte bevilgninger fra staten.

Mesteparten av Sjømannskirkens virksomhet finansieres av gaver og innsamlede midler. Tilskuddet fra staten er litt over 30 prosent.

– Sjømannskirken driver en allsidig virksomhet. Det er et prioriteringsspørsmål hvor mye vi kan bruke på rene kirkeaktiviteter i forhold til å yte bistand til nordmenn som kommer i vanskeligheter i utlandet, sier generalsekretær Myhre.

Les også: Ny sjømannskirke får Mette-Marits navn

– Det har vært en betydelig økning i bemanningen i Sjømannskirken de siste ti årene. En del er knyttet til kirkelig virksomhet, men stadig mer til bistand til nordmenn i utlandet. Vi mener at dette bør kompenseres med økte bevilgninger, sier Myhre, som synes det ville være rimelig om Sjømannskirken ble tilført midler til ca. 20 stillinger som går med til denne virksomheten.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy