Åpen for alle - alltid

Fra Oslo til USA med tog

Planene om å knytte Russland og Amerika sammen gjennom en forbindelse over det islagte Beringstredet har eksistert i over hundre år. Med forrige ukes grønne lys fra Kreml, er man et steg nærmere å realisere de gamle planene. Illustrasjon: ABC Nyheter.
Planene om å knytte Russland og Amerika sammen gjennom en forbindelse over det islagte Beringstredet har eksistert i over hundre år. Med forrige ukes grønne lys fra Kreml, er man et steg nærmere å realisere de gamle planene. Illustrasjon: ABC Nyheter.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Russiske styresmakter gir grønt lys til planene om å bygge en tunnel under det islagte Beringstredet. Det kan åpne opp for tog fra Europa til USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om Beringsstredet

Det 85 kilometer brede og rundt 50 meter dype Beringsstredet forbinder Nordishavet med Beringshavet og skiller Asia og Nord Amerika.

Stredet er oppkalt etter den danske sjøfareren Vitus Bering som krysset stredet i 1728.

(ABC Nyheter): Om et par tiår kan du kanskje gå om bord på toget på Oslo S før du noen dager senere går ut igjen midt på Manhattan i New York.

Det som kan bli verdens mest episke togreise vil ta passasjerene med over Sibirs endeløse sletter, mot Russlands fjerne østen, før toget dukker ned i en tunnel under det isbelagte Beringstredet, og dukker opp igjen i Alaska etter å ha krysset den internasjonale datolinjen.

Planene om å knytte Russland og Amerika sammen gjennom en forbindelse over det islagte Beringstredet har eksistert i over hundre år.

Med forrige ukes grønne lys fra Kreml, er man et steg nærmere å realisere de gamle planene.

Les også: bin Laden vil bygge gigantbro

Den mulige togforbindelsen fra Russland til USA var temaet på en tredagers konferanse som nylig ble avholdt i den russiske byen Jakutsk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Konferansen samlet delegater fra både Russland, USA, Kina og Storbritannia, og ble ledet av statsministeren i den østrussiske republikken Sakha, Jegor Borisov og en representant fra Kreml, Aleksander Levinthal, skriver den britiske avisen The Times.

Kartutsnitt som viser et mulig framtidig tognett med viktige knutepunkter. Illustrasjon: worldarchitecturenews.com.Kartutsnitt som viser et mulig framtidig tognett med viktige knutepunkter. Illustrasjon: worldarchitecturenews.com.

– Utbygging av infrastruktur som vei og tog og en større satsning på investeringer bør være et av våre hovedmål, forteller Levinthal til avisen.

Les også: - Som et superfly på skinner

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Byggingen av en togforbindelse mellom Russland og USA vil kreve enorme ressurser og summer.

I 2007 hevdet Viktor Razbegin ved det russiske handelsdepartmenetet, at kostnadene for det ambisiøse prosjektet ville ligge et sted mellom 55 milliarder og 67 milliarder dollar, noe som tilsvarer 409 milliarder norske 2007-kroner.

Denne gang opererer man med en prislapp tilsvarende 540 milliarder norske kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Kuwait vil bygge stooort

Den 106 kilometer lange tunnelen under Beringstredet er alene anslått til å koste mellom 10 og 12 milliarder amerikanske dollar (i 2007).

I august 2008 krysset Steve Burgess og Dan Evans Beringstredet i en amfibiebil. Det var første gang en bil krysset det 85 kilometer brede stredet. Foto: capetocape.org.uk.I august 2008 krysset Steve Burgess og Dan Evans Beringstredet i en amfibiebil. Det var første gang en bil krysset det 85 kilometer brede stredet. Foto: capetocape.org.uk.

Men den kanskje største utfordringen forbundet med gjennomføringen av prosjektet, er å få bygget lange togforbindelser på hver side av stredet.

På russisk side er man allerede i gang med å bygge en 800 kilometer lang forlengelse av Den transsibirske jernbanen til den russiske byen Jakutsk.

Prosjektet, som koster rundt 8 milliarder norske kroner, skal etter planen være ferdig i 2013.

Les også: Sør-Korea vurderer tunneler til Kina og Japan

Forlengelsen til Jakutsk er en del den russiske drømmen om å utvide jernbanenettet opp til nordøst-spissen av Sibir innen 2030.

Det kan igjen åpne opp byggingen av tunnelen under Beringstredet - et prosjekt som er forventet å ta ytterligere 15 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Diomedesøyene er to øyer i Beringstredet. De ligger tre km fra hverandre midt i sundets smaleste stred. Den vestre og største øya tilhører Russland. Den østre tilhører USA og delstaten Alaska. Her et satellittfoto av Beringstredet.Diomedesøyene er to øyer i Beringstredet. De ligger tre km fra hverandre midt i sundets smaleste stred. Den vestre og største øya tilhører Russland. Den østre tilhører USA og delstaten Alaska. Her et satellittfoto av Beringstredet.

På amerikansk side må 370 mil ny jernbane bygges fra Beringstredet gjennom Alaska og til Vancouver på vestkysten av Canada.


Skulle planene bli gjennomført, har man da verdens lengste togtunnel - samt en 600 mil lang transportkorridor fra Jakutsk, via byene Magadan og Anadyr i østlige Russland - til Alaska og Nord-Amerika.

Les også: Ville skape europeisk superkontinent

Russerne ser for seg at Russland, USA og Canada skal ha overoppsynet med å gjennomføre planene om å knytte sammen de to tidligere erkefiendene. Finansieringen skal skje gjennom et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 Et tog fra Russland til USA vil trolig gå innom byen Nome i Alaska. Byen har ca 3500 innbyggere. Foto: Wikimedia Commons.Et tog fra Russland til USA vil trolig gå innom byen Nome i Alaska. Byen har ca 3500 innbyggere. Foto: Wikimedia Commons.

Ifølge eksperter vil togforbindelsen kunne stå for 3 prosent av all godstrafikk i verden, og ha en fortjeneste på rundt 62 milliarder kroner hvert år. Det kan bety at prosjektet vil gå i pluss etter syv-åtte år.

Beringprosjektet ser også på muligheten for å legge rør og kabler mellom kontinentene, slik at Russland skal kunne selge olje, gass og elektrisitet til Nord- Amerika.

Som en kuriositet kan det nevnes at USA kjøpte Alaska fra Russland for 7,2 millioner dollar våren 1867.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omregnet til dagens kurs, vil det si omlag 134 millioner dollar.

Les flere nyheter her

Planene om å knytte Russland og Amerika sammen gjennom en forbindelse over det islagte Beringstredet har eksistert i over hundre år. Nå ønsker russiske tjenestemenn å børste støv av de gamle planene.

I en konferanse onsdag gav russiske tjenestemenn uttrykk for at en togtunnel under det 85 kilometer brede Beringstredet kan være en realitet i løpet av et par tiår, skriver The Moscow Times.

Byggingen av en togforbindelse mellom de to kontinentene vil kreve enorme ressurser og summer. Ifølge Viktor Razbegin ved det russiske handelsdepartmenetet, vil kostnadene for det ambisiøse prosjektet ligge et sted mellom 55 milliarder og 67 milliarder dollar, noe som tilsvarer 409 milliarder norske 2007-kroner.

Krever tusen mil ny jernbane
Tunnelen alene er anslått til å koste mellom 10 og 12 milliarder amerikanske dollar. Men den kanskje største utfordringen forbundet med gjennomføringen av prosjektet, er å få bygget lange togforbindelser på hver side av stredet.

På russisk side er den transsibirske jernbanen over 600 mil unna. Området hvor den eventuelt må forlenges regnes attpåtil som det minst fruktbare og gjestmilde området i Nord-Asia. Så tøff er denne delen av Asia, at mange av innbyggerne begikk selvmord i fjor, bare for å unngå en smertefull sultedød.

På amerikansk side må 370 mil ny jernbane bygges fra Beringstredet gjennom Alaska og til Vancouver på vestkysten av Canada.

Skulle planene bli gjennomført, har man da verdens lengste togtunnel - samt en 600 mil lang transportkorridor fra Yakutsk, via byene Magadan og Anadyr i østlige Russland - til Alaska og Nord-Amerika, hevder Viktor Razbegin.

Bare på planleggingsstadiet

Ifølge Razbegin eksisterer prosjektet fortsatt bare på planleggingsstadiet.

– Foreløpig gjør vi bare en detaljert forprosjektering for å se om disse planene er gjennomførbare og kan ha noe for seg, sier Razbegin til The Moscow Times.

Russerne ser for seg at Russland, USA og Canada skal ha overoppsynet med å gjennomføre planene om å knytte sammen de to tidligere erkefiendene. Finansieringen skal skje gjennom et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Det skal ta mellom 15 og 20 år å gjennomføre planene, skriver avisen.

Ikke et politisk prosjekt
På gårsdagens konferanse der planene ble lagt fram, uttrykte Razbegin stor begeistring over hvor raskt en togforbindelse mellom øst og vest kan lages.

– Tunnelen vil ta mellom ni og tolv år å fullføre og vil ha betalt seg innen tretten til femten år, mener Razbegin.

Beringprosjektet ser også på muligheten for å legge rør og kabler mellom kontinentene, slik at Russland skal kunne selge olje, gass og elektrisitet til Nord- Amerika.

– Dette er først og fremst et handelsprosjekt og ikke et politisk prosjekt, uttaler Maxim Bystrov ved det føderale byrået for håndtering av spesielle økonomiske områder.

Som en kuriositet kan det nevnes at USA kjøpte Alaska fra Russland for 7,2 millioner dollar våren 1867. Omregnet til dagens kurs, vil det si omlag 134 millioner dollar.