- Color Line bryter markedsføringsloven

- ULOVLIG: Prisen som er oppgitt i denne annonsen stemmer ikke med virkeligheten fordi det tilkommer et drivstofftillegg på 100 kroner per person. Den reelle prisen blir da ikke 1795 kroner, men 2195 kroner. Annonsen er noe endret at Forbrukerombudet tok kontakt. Faksimile fra Colorline.no.
- ULOVLIG: Prisen som er oppgitt i denne annonsen stemmer ikke med virkeligheten fordi det tilkommer et drivstofftillegg på 100 kroner per person. Den reelle prisen blir da ikke 1795 kroner, men 2195 kroner. Annonsen er noe endret at Forbrukerombudet tok kontakt. Faksimile fra Colorline.no.

Ved å oppgi uriktig totalpris for reisene sine. Nå krever Forbrukerombudet at praksisen endres umiddelbart.

Markedsføringsloven:

• Kom i 1972

• Ble utformet for å motvirke de negative utslagene av reklame og andre markedsføringsmetoder

• Loven skal beskytte forbrukere mot urimelig markedsføring og skal sørge for sunn konkurranse mellom de som markedsfører sine varer og tjenester

• Med grunnlag i markedsføringsloven kan du klage på markedsføringstiltak med sikte på å få markedsføringen stoppet eller endret

Kilde: Forbrukerrådet

På sine nettsider har Color Line utelatt «drivstofftillegg» når de oppgir totalpris på sine reiser. Informasjonen om pristillegget er kun å finne nederst i annonsene.

- Siden jeg anser dette for uetisk og villedende markedsføring kommer jeg ikke til å bestille flere turer hos dere før denne praksisen opphører, skriver en forbruker i en klage til Forbrukerombudet.

- Alle obligatoriske tillegg skal være inkludert i den oppgitte prisen, jeg forventer ingen tillegg når jeg kommer til bildet med totalpris, fortsetter vedkommende i brevet.

Etter slike klager har Forbrukerombudet nå fattet vedtak mot cruise- og ferjeselskapet for manglende totalpris i annonseringen.

Krever endring

- Dette bidrar til at forbrukeren ledes til å tro at han betaler mindre for varen enn han egentlig gjør. En slik praksis vil etter Forbrukerombudets vurdering være villedende med hensyn til prisen på ytelsen, og egnet til å påvirke forbrukerne til å fatte en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet, skriver Forbrukerombudet i brevet til selskapet.

De slår fast at Color Lines praksis er i strid med markedsføringsloven § 7, og ber om at markedsføringen av reisene endres «umiddelbart».

Color Line innser at de er på kant med loven.

- Den oversendte nettsideutskriften viser dessverre en markedsføring som ikke er blitt korrigert i samsvar med Color Lines øvrige markedsføring, og Color Line beklager dette, skriver konserndirektør Terje Røli i sitt svarbrev.

- Ikke permanent

Han ber likevel om at Forbrukerombudet skal tillate praksisen – om enn på midlertidig basis. Han viser til at Color Line nylig har måtte sku opp prisene fra 4. april på grunn av de høye oljeprisene. Les mer om drivstofftillegget på Color Lines nettsider.

- Pristillegget er ikke ment å være permanent, argumenterer Røli.

Videre mener han at forbrukerne ved et raskt øyekast vil få oversikt over tilleggsprisen, som er satt til 100 kroner per person for reisen mellom Oslo og Kiel, og noe lavere for kortere strekninger. Dermed er ikke markedsføringen villedende, mener konsernsjefen.

- Løsningens tilgjengelighet støttes også ved at oppunder 100.000 personer har planlagt reiser med Color Line gjennom april måned uten at selskapet har mottatt noen direkte henvendelser til oss som selskap eller reaksjoner fra kunder for øvrig.

- Viktig prinsipp

Forbrukerombudet har foreløpig ikke svart på Color Lines innspill, men saksbehandler Victoria Remen sier til ABC Nyheter at de holder fast på at praksisen er et brudd på markedsføringsloven.

- Vårt standpunkt er at slike pristillegg alltid skal ære en del av totalprisen, det skal ikke skilles ut på noen måte. Det er ikke noe i veien for at næringsdrivende presiserer de ulike priselementene som inngår i totalprisen, men forbrukeren skal ikke behøve å regne ut totalprisen selv, sier Remen.

Hun sier at det ikke er uvanlig at selskap synder mot denne delen av markedsføringsloven. Les mer om reglene her.

Også i 2008 skrudde Color Line prisene opp på grunn av høye oljepriser, i selskap med blant annet Norwegian og SAS.

Den gangen fikk transportselskapene kritikk av Forbrukerombudet for ikke å fjerne drivstofftilleggene etter at oljeprisen hadde sunket kraftig.

Hva synes du om praksisen med drivstofftillegg? Skriv gjerne en kommentar.

Les flere nyheter fra ABC Nyheter

Personvernpolicy