Meny

Totaleffekt på 3,8 milliarder av cruiseturismen

Verdens største cruiseskip Independence of the Seas , ved kai i Oslo. Akershus Festning til venstre. (foto: Scanpix).
Godt over 3.000 jobber og nær fire milliarder kroner tilføres Norge totalt takket være cruisetrafikken langs de vestlige og nordlige kyststrøk i Norge.

Den økonomiske totaleffekten av cruisetrafikken langs kysten i nord og vest er beregnet til 3,8 milliarder kroner. Virksomheten har sysselsettingseffekt for 3.180 personer.

Cruiseindustriens direkte utgifter til Norge er for 2009 anslått til 417 millioner euro, som tilsvarer 3,3 milliarder kroner.

Dette er noen av de konklusjonene som kan trekkes ut av en rapport om cruiseindustrien og dens effekt for norsk næringsliv. Undersøkelsen er gjort av det danske konsulentselskapet Grontmij Carl Bro på vegne av Næringsdepartementet, og ble tirsdag presentert av næringsminister Trond Giske (Ap).

Ubenyttede midler

En annen konklusjon er at turistene ikke får brukt så mye penger som de har planlagt.

– Dette gir oss et meget godt utgangspunkt for videre satsing på næringen, sier statsråd Giske.

Rapporten konkluderer blant annet med at cruiseturismen er en vesentlig økonomisk faktor, ikke minst for de mindre byene og bygdene som årlig mottar cruiseskip. Samtidig viser det seg at turistenes forbruk på land ofte er mer avhengig av tidsmessig og fysisk tilgjengelighet enn av byens eller stedets størrelse eller tilbud av produkter og tjenester.

– Turistene forventer å bruke 25 prosent mer penger på land enn hva de egentlig gjør. Det er 77 millioner kroner i året. Det er ikke så mye totalt, men kan bety mye for de lokale aktørene. Virksomhetene på land bør gi cruisepassasjerene sjansen til å bruke penger. Her er det en mulighet for å styrke bedriftene og arbeidsplasser knyttet til reiselivet, mener Giske.

1,8 millioner besøkende

I alt besøkte 1,8 millioner utlendinger 35 norske byer og tettsteder med et cruiseskip i 2010. Det er 7,1 prosent flere besøkende enn i 2009-sesongen. Det var i alt 1.647 cruiseanløp, en økning på 5,5 prosent fra 2009. I 2010 startet cruisesesongen i februar og endte opp med et julecruise til Oslo i desember.

Veksten i antall norske havner de senere årene har ifølge rapporten ført til en voldsom vekst i antall skip, passasjerer og i cruiseturismens betydning – særlig for de mindre havnene. Igjen har denne veksten utløst en debatt omkring cruiseturismens reelle økonomiske verdi. Men det er konstatert en viss mangel på kunnskap om de økonomiske effektene for lokalsamfunnene og Norge som helhet, hevdes det i rapporten.

Forbruk

Det er beregnet at hver cruiseskipspassasjer forbruker vel 4.000 kroner. Det inkluderer nesten 3.000 kroner på land og vel 1.000 kroner til turarrangementer betalt på skipet.

Den direkte effekten av de 1.647 cruiseanløpene beløper seg til over 2 milliarder kroner.

Oslo tar inn vel en firedel av omsetningen fra cruiseturismen – 571 millioner kroner. Bergen tar inn 63,2 millioner kroner. Til tross for at Bergen i 2010 hadde flest cruiseanløp i Norge og flest passasjerer, er det en viss forskjell: Oslo får besøk av gjennomsnittlig flere større cruiseskip enn Bergen, og med flere passasjerer om bord.

Både i Oslo og Bergen dominerer inntekter fra servicetjenester til turistene.

De turistene som har svart om sitt personlige forbruk, har i hovedsak blitt intervjuet om bord i de 16 cruisefartøyene som er med i undersøkelsen. 29 av de 35 norske havnene er dekket av analysemateriellet.

Og hva brukes så dyrekjøpte kroner til? Først og fremst suvenirer av diverse slag, deretter utgifter til «fast food» restauranter, billetter til attraksjoner, og til sko, tøy og sportsutstyr. (©NTB)


Les flere nyheter her

Reise
Populært