Rettigheter ved flyforsinkelse

<p>Flyforsinkelser kan gi deg rett til gratis mat. (Foto: Colourbox)</p>
Flyforsinkelser kan gi deg rett til gratis mat. (Foto: Colourbox)

<pDu har klare rettigheter som flypassasjer.</p

Hvis flyet er forsinket har du krav på forpleining og eventuelt erstatning etter visse regler. Disse rettighetene er nedfelt i en EU-bestemt rådsforordning (nr 261/2004). Her har passasjerene fått god beskyttelse. I tillegg har de fleste nordmenn også en reiseforsikring som også gir dekninger på noe av de samme feltene.

Flyselskapene plikter å gi informasjon om passasjerenes rettigheter ved forsinkelse, men dette syndes det fortsatt grovt mot.

Rett til forpleining
Retten til forpleining avhenger ikke om flyselskapet har skyld i forsinkelsen eller ikke.Tidligere måtte flyselskapene hatt et ansvar for forsinkelsen for at denne retten skulle gjelde.

Hvis flyet tar av samme dag har passasjerene rett til måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. Retten avhenger av hvor lang forsinkelsen er, og distansen på flyvningen.

  • 2 timer ved flyvninger opp til 1500 km
  • 3 timer eller mer på flyvninger lenger enn 1500 km innen EØS-området, og alle andre flyvninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer eller mer på alle andre flyvninger

Eksempler på avstander fra Gardermoen
For å ha rett til forpleining på reise til for eksempel Alicante må forsinkelsen være på minst tre timer siden distansen er over 1500 km. Til Berlin er det nok med to timers forsinkelse.

StedKm
Aberdeen834
Alicante2 569
Athen2 635
Bangkok8 635
Barcelona2 135
Berlin882
Chania2 897
Dubai5 134
Las Palmas4 102
London1 205
Madrid2 414
Malaga2 840
Malta2 715
New York5 911
Nice1 856
Paris1 392
Reykjavik1 778
Tenerife4 079
Tokyo8 739

Overnatting
Hvis forsinkelsene fører til en eller flere overnattinger har passasjerene også rett til:

  • Hotellinnkvartering i tilfeller der en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, eller et lengre opphold enn det passasjeren hadde planlagt, er nødvendig.
  • Transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet (hotell eller annet).
  • I tillegg skal passasjerene tilbys dekning av utgifter til to telefonsamtaler, teleks- eller telefaksbeskjeder, eller e-postmeldinger.

Det transporterende luftfartsselskap skal ta særlig hensyn til behovene hos bevegelseshemmede personer og eventuelle personer som følger dem, samt til behovene hos barn uten ledsager.

Forsinkelse på mer enn fem timer
Hvis forsinkelen er på mer enn fem timer har du rett til refusjon av billettprisen for den del eller deler av reisen som ikke har funnet sted. I tillegg for flyvninger som ikke lenger har noen hensikt i forhold til opprinnelig reiseplan.

Du har også rett til returflygning snarest mulig til det første avgangsstedet.

Hvis du ikke når et annet fly
Et forsinket fly kan også føre til at du ikke når et annet fly. Hvis du kan dokumentere at du hadde god nok tid (2 timer) mellom landing og ny take-off har du rett til erstatning fra flyselskapet. Du har også rett til erstatning for andre utgifter som for eksempel et ekstra døgns hotellopphold, mat, og kjøp av nye billetter.

Hvis du har dokumenterbare tap kan du få erstatning fra flyselskapet. For å ha rett til erstatning avhenger det av om flyselskapet har skylden for forsinkelsen. I slike tilfeller er det flyselskapet som har plikt til å dokumentere at de ikke har skylden.

Bruk reiseforsikringen
Du kan også bruke reiseforsikringen. I denne er det en dekning som heter «innhenting av reiserute». Ved hjelp av denne kan du også få dekket merutgifter hvis for eksempel bilen du kjører bryter ned og det medfører at du mister flyet.

Personvernpolicy