Rettigheter ved bagasjetrøbbel

Fire timers forsinkelse på flyturen er en viktig grense for bagasjen (foto: Colourbox).
Fire timers forsinkelse på flyturen er en viktig grense for bagasjen (foto: Colourbox).
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pHva gjør du når bagasjen er forsinket eller forsvunnet?</p

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høysesongen for flyreiser er her, og med det får også mange trøbbel med bagasjen. Bagasjen din kan bli forsinket med noen timer eller dager. Den kan også ganske enkelt bli borte.

Bagasjeforsinkelse
Hvis bagasjen din blir forsinket med mer enn fire timer dit du skal, har du rett til erstatning.

Det normale er at reiseforsikringen gir deg rett til erstatning på inntil 2.500 kroner. Dette er så godt som likt mellom reiseforsikringene. Er du usikker på dekningsomfanget på forskringen din, ring til forsikringsselskapet.

Rent praktisk må du da spare på kvitteringene til kjøp av klær og toalettsaker. Det du kjøper må være naturlig ut fra det reisemålet du er på. Det er ikke fritt frem for å kjøpe hva du vil. Det er også av betydning hvor lang forsinkelsen er, og hvor du drar.

Det er ikke nødvendig å kjøpe så mye klær hvis forsinkelsen er på seks timer, mot å ikke få bagasjen frem i det hele tatt. Det du kjøper må du også ha bruk for på bestemmelsesstedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Du må også få dokumentasjon på at bagasjen er forsinket (PIR-rapport). Dette skaffer du deg på flyplassen. Uten dokumentasjon vil du ikke få utbetalt forsikringsummen.

Les mer om reiseforsikring her.

Ikke erstatning på hjemreise
På hjemreise gis det ikke kompensasjon for forsinket bagasje. Da regner forsikringsselskapet med at du ikke får ekstra kostnader på grunn av forsinkelsen.

Bagasjen blir borte
Hvis bagasjen din blir borte har du krav på erstatning. Bagasje regnes som tapt hvis det er gått mer enn 14 dager fra hjemkomst. Det er flyselskapet som er ansvarlig for tapet, men gjennom reiseforsikringen har du krav på tap av reisegods.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapets erstatningsplikt avhenger av reisemålet. Innenfor EØS-området kan du få inntil 1.000 SDR per person (1 SDR= ca.10 kr) som er ca. 10.000 kroner. Dette gjelder også for land som har ratifisert Montreal-konvensjonen av 1999.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For andre steder er erstatningen utregnet per kilo. Du får omtrent 170 kroner (17 SDR) per kg tapt bagasje. Dette blir vesentlig mindre. Med 15 kg i kofferten blir erstatningen bare 2.550 kroner.

Du kan også få erstatning for ødelagt bagasje. Dette gjelder ikke hvis du burde forstått at gjenstanden lett kunne bli ødelagt. Lettknuselige ting vil ikke gi erstatning.

Når du skal kreve erstatning for tapt bagasje må du fylle ut et klageskjema. Her lister du opp innholdet i kofferten. Du må også legge ved billetten (eller kvittering for elektronisk billett), skademelding for tapt bagasje (den du får på flyplassen) og bagasjekvittering.

Høyere beløp på reiseforsikringen
Det er mer praktisk for deg å rette kravet mot forsikringsselskapet. Så kan de heller rette et krav mot flyselskapet.

Dekningen i reiseforsikringen er høyere enn det flyselskapene er ansvarlige for. Erstatningen er fra 25.000 kroner og oppover. Det avhenger også av om det er enkeltpersonforsikringer eller en familieforsikring. Dette vil dekke verdiene for de fleste.

Alle selskapene har en øvre erstatningsgrense per gjenstand. Denne grensen ligger i området 10.000 til 20.000 kroner.