Få blir tatt for smugling

<p>Finner tolleren bare 1 liter brennevin i kofferten din, får du ingen problemer (foto: Scanpix).</p>
Finner tolleren bare 1 liter brennevin i kofferten din, får du ingen problemer (foto: Scanpix).

<pSjekk hva du kan ta med deg, og straffen for smugling.</p

Se også

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelgg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.


Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Alkoholavgift
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Tobakksavgifter
Kalkulatoren beregn hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Tollvesenet har tidligere beregnet at én av tre smugler alkohol og sigaretter. De fleste av disse smugler små kvanta. Disse tallene har de kommet frem til i spørreundersøkelser i 2006 og 2007.

Totalt gir denne smuglingen et potensielt avgiftstap på mellom 2,6 og 3,9 milliarder i 2007. Sannsynligvis gjelder omtrent de samme tallene i 2009.

Undersøkelsen gir ikke noe tall for kjøp av varer for over 6.000 eller 3.000 kroner.

Få blir tatt
Tollvesenet har også beregnet at bare én prosent blir tatt når de smugler alkohol og sigaretter. Straffen for å bli tatt er inndragning av det du har med deg. I tillegg får du et forenklet forelegg.

Tar du med for eksempel fire liter brennevin for mye, får du en bot på 1.900 kroner. I tillegg mister du verdien av disse fire litrene. Har du betalt 500 kroner, blir straffen i praksis 2.400 kroner.

Se hva du får i bøter i «Smuglerkalkulatoren».

Staten bestemmer både nivået for bøter og hvilken sannsynlighet det er for at du blir tatt. Når én av hundre blir tatt, vil den gjennomsnittlige boten ved en grensepassering være bare 24 kroner.

Sett at de fire litrene koster 1.300 kroner i Norge, blir det 800 kroner billigere å kjøpe de i utlandet. Med en forventet sannsynlighetskostnad på 24 kroner, blir det teoretiske overskuddet på 776 kroner.

Staten har da fire valg for å gjøre noe med dette «problemet»

  • Øke nivået på bøtene
  • Øke frekvensen på kontrollene
  • Senke avgiftene
  • Ruste opp folks moral

Her kan du sjekke nivået på norske alkoholavgifter og tobakksavgiftene.

Dette er kvoten
Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av 6.000 kroner toll- og avgiftsfritt.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil 3.000 kroner toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol, og kun 40 sigaretter eller 20 sigarer/sigarillos eller 100 gram andre tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i Danmark, Finland eller Sverige.

Vanlig handel i for eksempel Sverige er ikke tax-free handel. Men du er ute av landet under 24 timer, slik at verdigrensen er 3.000 kroner.

Innenfor denne verdigrensen gjelder kvotene i oversikten under.

For alkoholholdige drikkevarer har du i praksis tre valg, hvis du er over 20 år. 18-åringer kan ikke innføre brennevin, slik at de har bare to valg.

Alt.Kvote - alder over 20 årI praksis
1.1 liter brennevin (over 22 % - max 60 %)1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl
1,5 liter mellom 2,5 % og 22 %
2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
2.3 liter mellom 2,5 % og 22 prosent3 liter vin og 2 liter øl
2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
3.5 liter mellom 2,5 % og 4,7 %5 liter øl
Alt.Kvote - alder over 18 årI praksis
1.3 liter mellom 2,5 % og 22 prosent3 liter vin og 2 liter øl
2 liter mellom 2,5 og 4,7 %
2.5 liter mellom 2,5 % og 4,7 %5 liter øl
I tillegg (over 18 år)
200 gram sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer
200 blad sigarettpapir
10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (ikke hund og kattemat)

To personer kan dele på en tre-liters vin. Tilsvarende kan to (eller flere) dele på for eksempel en 10 liters tønne med øl.

Det er ikke lov å ta inn brennevin med mer enn 60 volumprosent alkohol.

Personvernpolicy