Rettigheter ved reiser

Du har forskjellige rettigheter avhengig av reisetype og problem. Her er en gjennomgang av de viktigste rettighetene dine.

Pakkereiser
En pakkereise er definert slik at man setter sammen to reiseelementer (for eksempel fly og hotell) som er tilrettelagt av en avtalepartner.

Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer:

  1. transport
  2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller
  3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement regnes som en pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg.

Et arrangement er en pakkereise når arrangøren legger opp til at kunden velger ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres.

Et nettsted der du selv setter sammen reisekomponentene for eksempel fly og hotell er innenfor dekningen av pakkereiseloven. Mange nettsteder har nettopp lagt opp til at du selv kan velge fra en meny.

Viktige punkter i pakkereiseloven
Det er lov om pakkereiser som sikrer kjøperne rettighetene på pakkereiser. I tillegg er det laget «Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser» som er fremforhandlet av Forbrukerrådet og Den Norske Reiseforening.

Dette er de viktigste punktene:

Hvis reisen har mangler av en viss betydning har kunden krav på prisavslag. Du får ikke erstatning hvis årsaken til mangelen lå utenfor arrangørens kontroll.

Reisende må reklamere på stedet.

Alle pakkereiser kan innklages til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser etter at en mangel ikke er tilfredsstillende løst. Det er ikke lenger et krav om at arrangøren skal være medlem i Reisegarantifondet.

Markedsføring
Informasjonen om reisen skal være dekkende og korrekt. Alle nødvendige opplysninger om reisen skal være gitt. Alle praktiske forhold av en viss betydning som reisemål, transporter innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Alt markedsføringsmateriale regnes som en del av avtalen når dette materialet anses å ha hatt betydning for valg av reisen.

Arrangøren har også et ansvar for at underleverandører oppfyller pakkereiseavtalen.

Det er kun lov å markedsføre pakkereiser hvis det er stilt og betalt garanti.

Avbestilling
Du har rett til å kansellere reisen ved force majeure hendelser. Dette er beskrevet som «dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen». I dette tilfellet har kunden rett til å få tilbakebetalt hele beløpet.

Hvis kunden avbestiller før det er igjen 42 dager kan dette skje mot et «passende» avbestillingsgebyr. Størrelsen på gebyret skal bestemmes av hvor lang tid det er igjen før reisen skulle skje og pakkereisens karakter. Det er likevel begrenset hvilken rett man har til en slik oppsigelse hvis arrangøren av pakkereisen ikke har en slik rett ovenfor tredjemann.

I alminnelige vilkår for pakkereiser er videre avbestilling beskrevet slik:

  • Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse
  • Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter og før det er 3 dager før avreisedøgnet starter: Refusjon av 50% av reisens fulle pris eks avgifter som ikke påløper.
  • Avbestilling senere enn 3 dager før avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.

Arrangøren er pliktig til å gi kunden et tilbud om avbestillingsforsikring. Dette har de fleste gjennom reiseforsikringen, slik at det dermed er unødvendig å ta i mot dette tilbudet.

Prisendringer
Hvis prisen heves med mer enn 10 prosent har kunden uansett rett til å heve avtalen. Det er faste regler for muligheten til å øke prisen på pakkereisen etter at avtalen er inngått:

  1. transportomkostninger, herunder brennstoffpriser,
  2. skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startavgifter, eller
  3. valutakurser som er anvendt ved beregningen av prisen for den aktuelle pakkereise.

Mangler
Hvis det allerede før turen har startet er klart at pakkereisen vil ha en vesentlig mangel, har kunden rett til å heve avtalen. Kunden kan da kreve erstatning som for tap som følge av mangelen. Dette gjelder ikke hvis minimumskravet til antall reisende ikke er nådd, eller at mangelen skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over.

For at en pakkereise skal ha en mangel må denne være av en viss betydning. Småting vil ikke defineres som en mangel.

Hvis du har en klage må du klage til arrangørens representant på stedet. Arrangøren har rett til å kunne rette opp feil på stedet. Du risikerer derfor å miste retten til prisavslag eller erstatning hvis du ikke gjør dette.

Hvis mangelen ikke blir rettet kan du kreve prisavslag. Du kan også kreve erstatning hvis du er påført økonomiske tap.

Hvis du blir omplassert har du krav på like god eller bedre standard enn det du hadde.

På flydelen av en pakkereise gjelder de samme reglene som på rutefly.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus