Norge gror igjen - reiselivet fortviler

Norge gror igjen - reiselivet fortviler
Norge gror igjen - reiselivet fortviler

Stadig mer åpen norsk natur blir overtatt av viltvoksende krattskog. Både reiselivsnæringen, bønder og utenlandske turister fortviler over gjengroingen.

Oslo (NTB): - Dette er et problem som vi har vært oppmerksomme på lenge, men som dessverre blir større år for år, sier avdelingsleder Audun Pettersen i Innovasjon Norge til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nå krever de som lever av turistene nedhogging av krattskog og flere husdyr på beite.

- Vi vet at en del turister har undret seg over tilvoksingen av skog. Spesielt de som kommer igjen fra år til år, og som derfor ser gjengroingen med egne øyne, sier Pettersen.

Skippertak i form av snauhogst av løvskog har vist seg å ha kortvarig effekt. Ifølge Norges Bondelag er flere beitende husdyr den rette medisinen

- Beiting av husdyr er et effektivt tiltak som Norges Bondelag har forfektet i flere år. Nå har vi heldigvis fått myndighetene med på å øke beitetilskuddet, sier fagsjef Cesilie Aurbakken i bondelaget.

I år ble det for første gang innført driftstilskudd for gårdsbruk med sauer. Sauen er sammen med geit det husdyret som er mest glad i ferske skudd fra de fleste løvtrær, og gomler i seg store mengder småskog gjennom en beitesesong.

Ifølge Pettersen er det Vestlandet som er hardest rammet av gjengroing. Det skyldes langt på vei nedgangen i antall gårdsbruk. (©NTB)

Personvernpolicy