Regelverk mot ekstrem båtsport

Sjøfartsdirektoratet har begynt å arbeide med eit regelverk som skal regulere verksemda til firma som driv med såkalla havrafting.

(Bilde: www.volvo.com)(Bilde: www.volvo.com)

(NPK): Båtane som blir nytta i havrafting er gjerne utstyrte med fleire motorar utanbords, som inneheld mange hundre hestekrefter til saman.

Båtane flyttar seg ofte med ein toppfart på nærare 70 knop. Den høge toppfarten og måten båtkøyringa blir gjort på, gjer at aktiviteten til no har vore sett på som ekstremsport med høg grad av risiko både for deltakarar og mannskap.

Fleire ulykker med slike båtar dei seinare åra stadfestar faren.
I dag finst det ingen oversikt over kor mange eller kven som tilbyr slik havrafting med gummibåtar med flat botn, også kalla ribb. Men Sjøfartsdirektoratet har grunn til å tru at talet ligg på rundt 50 bedrifter. Bransjen har opplevd sterk vekst den siste tida.

Fleire aktørar som driv havrafting har etterlyst eit regelverk som regulerer verksemda. (NPK)

Les meir nynorsk i Neste Klikk:


Aktuelt
Helse og samliv
Konkurransar
Kultur
Mat og drikke
Moro
Dyr
Forbruk(ar)
Nett og teknologi
Næringsliv
Reise og oppleving


Personvernpolicy