Grepene som kan kutte årets skatteregning

Nyttårsaften er siste frist form for mange av grepene som kan redusere skatten.
Nyttårsaften er siste frist form for mange av grepene som kan redusere skatten. Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved å selge unna dårlige investeringer, flytte over formue til barna eller satse på ordninger som IPS eller BSU før nyttår, er det mulig å kutte skatten for 2023.

Artikkelen fortsetter under annonsen

2023 har vært et år med store debatter om formuesskatt, utbytteskatt, verdsettelsesrabatter og flytting til Sveits. For dem som ikke velger å flytte, kan små grep redusere skatten.

Per-Ole Hegdahl i Handelsbanken har tips til grepene du må ta før årsskiftet for å kutte skatteregningen for 2023.

Ta tapet

Den høye norske beskatningen av aksjeavkastningen på 37,8 prosent har én fordel: Tapsfradraget er like stort.

Dersom du eier aksjer privat og ligger an til å tape penger på en investering i aksjemarkedet, kan det være verdt å vurdere å selge for å få fradragsført tapet, i stedet for å håpe på en kraftig økning i aksjekursen.

– Selger du aksjer før 31.12.2023 vil en eventuell gevinst bli skattepliktig i 2023, mens et eventuelt tap vil komme til fradrag samme år. Hvis vi ser bort fra at aksjen kan stige eller synke i verdi, vil det som hovedregel være fornuftig å selge aksjer som gir tapsfradrag før nyttår, og motsatt vente med å selge aksjer som gir skattepliktig gevinst til etter nyttår. Dette for å skyve på skatteforpliktelsene som utløses ved salg, påpeker Hegdahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under bildet

Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Handelsbanken har åtte tips til å spare skatt i år. Foto: Bård Gudim
Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Handelsbanken har åtte tips til å spare skatt i år. Foto: Bård Gudim

Kapitalforhøyelse

Eier du aksjer som har falt i verdi gjennom et aksjeselskap, og du samtidig må betale formuesskatt, kan du kutte formuesskatten ved å gjennomføre en kapitalforhøyelse og dermed flytte verdsettelsestidspunktet for aksjene fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Finansavisen skrev om dette 29. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Del ut formue

Hvis du er i posisjon til å betale formuesskatt, er det mulig å redusere skatteregningen ved å overføre noe av formuen til barn eller andre. Formuesobjekter som ofte overføres er aksjer, eiendom og bankinnskudd.

– Overføres verdier tilsvarende fribeløpet for formuesskatt på 1,7 millioner kroner, til hvert av tre barn, betyr det at foreldrene vil kunne spare 51.000 kroner i året i formuesskatt med dagens formuesskattesatser. Husk å eventuelt dokumentere gaven med et gavebrev og gjerne også med en særeiebestemmelse, sier Hegdahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

IPS

Velger du å spare maksimalbeløpet i individuell pensjonssparing, IPS, i år kan du kutte skatteregningen for 2023 med 3.300 kroner. Maksimalt sparebeløp i året er på 15.000 kroner.

– I tillegg til at IPS gir skattereduksjon, vil de sparepengene som er under en IPS-ordning være fritatt for formuesskatt. Sett at du sparer 15.000 kroner hvert år i 20 år, og oppnår en normalavkastning på indeks- eller aksjefond på 5 prosent, da vil du etter 20 år ha rundt 520.000 kroner i oppspart pensjonskapital som i hele spareperioden har vært unntatt formuesskatt, sier Hegdahl.

– Har du i hele spareperioden på 20 år vært i formuesskatteposisjon, vil du for hele spareperioden ha spart rundt 54.000 kroner i formuesskatt, sier han.

Ulempen med IPS er at ordningen har relativt rigide regler. IPS-midlene må tas ut over en periode på minst ti år, og du må ta ut midler til du fyller 80 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I perioden der IPS-midlene utbetales skattlegges både innskuddet og avkastningen med 22 prosent skatt. I praksis så forskyves skatteregningen ved at du får fradrag ved innbetaling på IPS og må betale skatt av pengene når de tas ut igjen.

Men 22 prosent skatt på avkastningen er langt lavere enn skatt på avkastning av aksjer eid på annet vis, der skatten for 2023 er på 37,8 prosent.

For næringsdrivende

Næringsdrivende kan sette av inntil 7 prosent av beregnet personinntekt, også kalt netto næringsinntekt, til innskuddspensjon.

– Spart innskuddspensjon reduserer næringsinntekten tilsvarende, slik at skatteregningen kan reduseres med inntil 50 prosent av det du har pensjonsspart per år, sier Hegdahl.

– Men den næringsdrivende bør først prioritere innskuddspensjon når netto næringsinntekt er høyere enn 842.000 kroner, altså 7,1 G. I motsatt fall vil sparingen redusere innbetalingene til folketrygden, og det er ingen fordel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

BSU

– Boligsparing for ungdom, eller BSU, er en gavepakke for dem som kommer inn under reglene, sier Hegdahl.

For å komme inn under reglene må man være under 34 år og ikke eie egen bolig. Mulig sparebeløp er 27.500 kroner i året, og skattefradraget er 10 prosent av årlig sparing, altså maksimalt 2.750 kroner.

Total sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

– BSU-fradraget er et skattefradrag, og ikke et inntektsfradrag, så det kommer til fradrag mot beregnet skatt krone for krone. Det betyr at BSU-sparer må ha skattepliktig inntekt som utløser nok skatt til at skattefradraget kan utnyttes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For 2023 må vedkommende ha en inntekt på rundt 81.000 kroner.

BSU-sparing har også en fordel ved at den normalt gir høy rente. Av de største bankene er det Handelsbanken som har høyeste rente på BSU, med 6,4 prosent. DNB følger tett etter etter med 6,35 prosent mens Danske Bank, Nordea og Sparebank 1 Østlandet har en rente på 6,25 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Be om gave fra arbeidsgiver

– Arbeidsgiver kan gi ansatte en gave til en verdi av 5.000 kroner hvert år. Det er et krav om at gaven ikke er i kontanter eller kan byttes inn i kontanter, sier Hegdahl.

Ansatte kan også få personalrabatt på varer og tjenester i arbeidsgivers virksomhet skattefritt. Maksimal prisreduksjon som kan oppnås skattefritt gjennom rabatter er 8.000 kroner pr år.

– Det er opp til arbeidsgiver å bestemme prosentsatsen, rabatten kan derfor være 100 prosent, men i sum kan fordelen ikke være høyere enn 8.000 kroner. Legger man sammen gave og rabatt kan arbeidstaker motta verdier for hele 13.000 kroner i året fra arbeidsgiver.

I tillegg til dette kan arbeidsgiver også gi skattefrie gaver ved noen ulike merkedager for den ansatte, eller for jubileum for bedriften.

Gave til frivillighet

Ønsker du å gi en gave til en frivillig organisasjon, kan det også redusere skatten ved at pengegaver på mer enn 500 kroner kan fradragsføres mot inntekt. For 2023 er maksimalt inntektsfradrag 25.000 kroner

– Det er viktig at du kontrollerer hvorvidt den organisasjonen du ønsker å støtte gir rett til inntektsfradrag eller ikke. Du finner en liste over hvilke organisasjoner som er godkjent på skatteetatens hjemmeside, sier han.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen.