Kvinner med høy utdanning vet like lite om privatøkonomi som menn med grunnskole

Kvinner svarer oftere feil på spørsmål om sparing, lån og inflasjon enn menn. Særlig unge kvinner kan mindre om slike begreper enn jevnaldrende menn.
Kvinner svarer oftere feil på spørsmål om sparing, lån og inflasjon enn menn. Særlig unge kvinner kan mindre om slike begreper enn jevnaldrende menn. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kvinner kan betydelig mindre om penger, lån og sparing enn menn, viser ny studie. Verst står det til blant unge kvinner i 20-årene. Forskere er bekymret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge er et av verdens mest likestilte land. Men likevel står det dårlig til på kvinnesidens kunnskap om privatøkonomi.

Nordmenn er blant de beste i verden på finansiell kompetanse.

– Men det gjelder bare for norske menn, sa økonomiprofessor Ellen Katrine Nyhus under Kåkånomics-konferansen i Stavanger nylig.

Kjønnsforskjellene er faktisk større i Norge enn i mange andre land.

Det går frem av en kartlegging av Nyhus, som hun presenterte på konferansen.

– Funnene overrasker på mange måter, sa Nyhus. Hun er forsker ved Universitetet i Agder (UiA).

Nord menn har høyt finans-kompetanse

Rapporten er basert på to spørreundersøkelser fra 2018 og 2022.

Totalt svarte de riktig på 56 prosent av spørsmålene i den første testen. Menn oppnådde 62 prosent riktige svar.

Kvinner svarte riktig på bare halvparten av spørsmålene.

– En forskjell på 12 prosentpoeng er betydelig og overrasket meg litt, sa Nyhus, som er forsker ved Handelshøyskolen ved UiA.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men dette stemmer med funn fra en tidligere internasjonal kartlegging gjennomført av OECD. Den viser at nordmenn er blant de beste i verden på finansiell kompetanse.

– Men en nærmere undersøkelse av tallene viser at det er mennene som bidrar til de gode resultatene for Norge, fortalte Nyhus.

Norske kvinners resultater var lik gjennomsnittet for alle landene som var med i undersøkelsen. De henger altså etter når det gjelder å skaffe seg kunnskap om økonomi og finans.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Menn vet mer om sparing og lån

Kunnskapsgapet mellom norske kvinner og menn er størst når det gjelder temaer som sparing, investering, inflasjon og boliglån.

Bare på spørsmål om betaling og bankkonti svarer kvinner riktig nesten like ofte som menn.

Undersøkelsen ble gjennomført med et representativt utvalg av den norske befolkning når det gjelder alder, kjønn og region.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Menn svarte riktig på 62 prosent av 50 økonomispørsmål. Kvinner traff riktig bare på 49,5 prosent av spørsmålene, forteller professor Ellen Katrine Nyhus. (Foto: Anne Lise Stranden)

Yngre kvinner vet minst

Kjønnsforskjellene i kunnskap er størst blant de yngste aldersgruppene. Unge kvinner mellom 18 og 30 år vet minst om penger.

Menn svarte riktig på 62 prosent av 50 økonomispørsmål. Kvinner traff riktig bare på 49,5 prosent av spørsmålene, forteller professor Ellen Katrine Nyhus. Foto: Anne Lise Stranden
Menn svarte riktig på 62 prosent av 50 økonomispørsmål. Kvinner traff riktig bare på 49,5 prosent av spørsmålene, forteller professor Ellen Katrine Nyhus. Foto: Anne Lise Stranden

Kunnskapsnivået øker med alderen opp til aldersgruppen 45 til 59 år, som vet mest. Her er det også minst forskjell mellom kjønnene.

Slik ble undersøkelsen gjort

Spørreundersøkelsene ble gjennomført av Kantar i 2018 og 2022. Det var drøyt 2200 deltakere med hver gang. De var mellom 18 og 89 år. Alderen var i snitt 46 år i 2018.

Deltakerne fikk 50 spørsmål i 2018. Fem spørsmål om ulike finansielle tema. Spørsmål om rente, inflasjon, boliglån, investering, obligasjoner, bankkonti, betaling, sparing, lån og pensjon.

I 2022-undersøkelsen fikk deltakerne 25 spørsmål. Snittalder var 48 år. Deltakerne ble delt inn i to grupper, hvor den ene ikke fikk mulighet til å svare "vet ikke". Da økte andelen riktige svar blant begge kjønn. Mest blant kvinner.

(Kilde: Finansiell kunnskap i den norske befolkning, juli 2023)

– Det var veldig overraskende. Jeg hadde forventet at eldre kvinner som kanskje ikke har vært yrkesaktive, hadde dårligere kunnskap, sa Nyhus.

Hun mener det er bekymringsfullt at de yngste kvinnene vet minst.

– De unge voksne skal ta mange store finansielle beslutninger. Og da er det en fordel å ha et godt kunnskapsgrunnlag, sa hun.

Menn med yrkesfag slår akademiker-kvinner

De med mer enn fire års høyere utdanning vet mest om penger. Det gjelder begge kjønn. Og kjønnsforskjellen er mindre blant de med høyere utdanning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nest mest vet de som har inntil fire års høyere utdanning.

De som vet minst, har enten bare grunnskole eller yrkesfaglig utdanning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kunnskapen stiger med høyere utdanning. Men kjønnsforskjellene blir ikke borte, sa Nyhus.

Kvinner med høyere utdanning har omtrent samme kunnskapsnivå som menn med bare grunnskole eller yrkesfaglig bakgrunn.

Geografisk er det små forskjeller.

Er kvinner for beskjedne?

Langt flere kvinner enn menn svarte «vet ikke» på spørsmålene om økonomi i 2018. Det er en viktig grunn til at kvinner får lavere antall rette svar.

Det kan skyldes at de faktisk vet mindre eller undervurderer egen kunnskap.

– Kan det tenkes at kvinner de er mindre selvsikre enn menn, og egentlig har mer kunnskap enn de tror? Det ville vi undersøke, fortalte Nyhus.

Kvinner (rød stolpe) med fire år høyere utdanning kan omtrent like lite om penger som menn (blå stolpe) med grunnskoleutdanning. Kvinner med enda høyere utdanning skårer omtrent likt som menn med yrkesfaglig utdanning eller fagskole. (Illustrasjon: Ellen Katrine Nyhus, UiA)
Kvinner (rød stolpe) med fire år høyere utdanning kan omtrent like lite om penger som menn (blå stolpe) med grunnskoleutdanning. Kvinner med enda høyere utdanning skårer omtrent likt som menn med yrkesfaglig utdanning eller fagskole. (Illustrasjon: Ellen Katrine Nyhus, UiA)

I undersøkelsen i 2022 delte de derfor inn deltakerne i to grupper. Den ene gruppen fikk ikke mulighet til å svare «vet ikke».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere svarte riktig når de ikke fikk svare «vet ikke». Andelen riktige svar blant begge kjønn steg da fra 62 prosent til 71 prosent.

Dette ga særlig store utslag blant kvinner.

Kvinner svarte oftere riktig når de ble «presset»

Kvinner svarte riktig på drøyt halvparten av spørsmålene om de fikk si «vet ikke». Blant kvinnene som ikke fikk svare «vet ikke», økte andel riktig svar til 67,3 prosent.

– Riktige svar økte med 12 prosentpoeng. Det er altså delvis riktig at kvinner undervurderer egen kunnskap, forklarte Nyhus.

Også menn fikk en viss økning i riktige svar. Men på langt nær like stor.

Kvinner svarte riktig på 67 prosent, mens menn oppnådde 75 prosent riktig svar når «vet ikke»-alternativet var tatt bort. Et sprik på 8 prosentpoeng.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lavere selvtillit forklarer bare en tredel av kjønnsforskjellene i kunnskap.

– Kvinner har altså i snitt en noe svakere kunnskap om privatøkonomi, sa Nyhus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse kjønnsforskjellene i finanskunnskap er gjennomsnittstall. Det finnes kvinner og menn både i toppen og bunnen av skalaen, presiserte hun.

Andelen riktige svar var høyere for begge kjønn i gruppen som ikke fikk svare «vet ikke». Særlig økte andelen blant kvinner. Det tyder på at kvinner kan mer om økonomi enn de tror. (Illustrasjon: Ellen Katrine Nyhus, UiA).
Andelen riktige svar var høyere for begge kjønn i gruppen som ikke fikk svare «vet ikke». Særlig økte andelen blant kvinner. Det tyder på at kvinner kan mer om økonomi enn de tror. (Illustrasjon: Ellen Katrine Nyhus, UiA).

Referanse:

Ellen Katrine Nyhus: Forskjeller i finansiell kunnskap og atferd blant norske kvinner og menn. Kåkå-nomiks, 27. oktober 2023.

Ellen Katrine Nyhus: Finansiell kunnskap i den norske befolkningen. Rapport, juni 2023.

Endring: Lagt inn lenke til rapporten, 8. november kl 12.40.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).