Norges Bank: Økt fare for at folk får problemer med å betjene gjelden

Det er fortsatt økt fare for utlånstap i bankene. Årsaken er at flere vil slite med økte utgifter i form av høyere rente og prisvekst, ifølge Norges Bank.

Det er økt risiko for tap hos bankene som følge av økte renter og høy prisvekst, men bankene er solide og skal klare å stå imot, ifølge visesentralbanksjef Pål Longva i Norges Bank. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Det er økt risiko for tap hos bankene som følge av økte renter og høy prisvekst, men bankene er solide og skal klare å stå imot, ifølge visesentralbanksjef Pål Longva i Norges Bank. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rentene har økt videre både ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Norges Banks rapport om finansiell stabilitet viser at det er forhøyet risiko for såkalte negative hendelser, og at de kan svekke den finansielle stabiliteten. Det er blant annet utlånstap fordi noen bedrifter og husholdninger kommer til å slite med på betjene gjelden sin.

Longva peker også på at renteoppgangen legger press på gjeldsbetjeningsevnen i mange land, og at de politiske spenningene internasjonalt er høyere enn på lang tid.

– Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere kan få problemer

Norske husholdninger bruker nå i gjennomsnitt 15 prosent av inntekten sin, etter skatt, på å betjene gjeld. Det er historisk høyt og fører til økt fare for at husholdningene ikke klarer å betjene gjelden si, ifølge Longva.

Norges Banks analyser viser likevel at de aller fleste husholdninger greier å betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Sentralbanken peker dessuten på at mange husholdninger har oppsparte midler som de kan bruke av når det kniper.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Med en boliglånsrente på 5,7 prosent, viser bankens beregninger at 2 prosent av boligeierne ikke vi ha tilstrekkelige midler til å dekke de nødvendige utgiftene de støter på hver måned. Disse 2 prosent holder om lag 4 prosent av den samlede gjelden i husholdningene.

– Dette kan være svært alvorlig for dem det gjelder, men når vi ser boligeierne under ett, vil de alle fleste klare å betjene gjelden sin – også hvis renta skulle ende høyere enn det vi la til grunn i september, sier Longva.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Solide norske banker

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i mai, konkluderer Norges Bank.

Norske banker er dessuten lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin.

– Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene måtte bruke av kapitalen de har bygd opp for å dekke tap på utlån. Bankene kan håndtere store utlånstap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten, skriver Norges Bank i rapporten.

Kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer – en sikkerhetsmekanisme som skal sørge for at det er nok penger i bankene i tilfelle vi får et kraftig tilbakeslag og utlånstapene blir store – holdes uendret på 2,5 prosent. Bufferen tas opptil vurdering hvert kvartal.