Privatøkonomi: Unngå disse fallgruvene om du gir lån

Å få advokatbistand ved utforming av en låneavtale trenger ikke å koste mye.
Å få advokatbistand ved utforming av en låneavtale trenger ikke å koste mye. Foto: Dreamstime
Artikkelen fortsetter under annonsen

Detaljerte avtaler, pant og tinglysing er viktige punkter for dem som ønsker å gi private lån, ifølge advokat Axel M. Hansson.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Private lån gis gjerne som rene vennetjenester til mennesker med en nær relasjon eller til lånetagere med midlertidige likviditetsproblemer, forteller Hansson.

– I det første tilfellet har lånetager ofte en anstrengt økonomi, mens lånegiveren har en romslig økonomi og ønsker å hjelpe, men med mulighet til å kreve pengene tilbake dersom lånetagers økonomi bedrer seg.

Kategorien omfatter også foreldre som låner ut penger til sine barn, istedenfor å gi forskudd på arv, påpeker advokaten.

– Da gis det gjerne et lån blant annet for å sørge for et en fremtidig arving ikke får en urimelig fordel på bekostning av for eksempel søsken, utdyper han.

Den andre typiske kategorien er lån til lånetager med forbigående dårlig likviditet, som trenger penger raskt og som kan stille god sikkerhet.

– Selv om sikkerheten er bunnsolid, vil banker ofte velge ikke å låne ut penger, dersom betjeningsevnen er lav og/eller betalingshistorikken er dårlig, forklarer Hansson.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En «billig forsikring»

– Hvordan burde en låneavtale utformes? Trenger man å bruke advokat?

– Vilkårene for lånet bør beskrives i en skriftlig og signert låneavtale mellom lånegiver og lånetager, svarer advokaten.

– Den kan være ganske enkel og bør inneholde identifisering av partene, lånebeløp, utbetalingsdato, nedbetalingsplan, renteklausul og misligholdsbestemmelser.

Kontrakten bør også regulere muligheten for å si opp lånet og endre renten, anbefaler Hansson.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– En advokat som har gjort dette før kan raskt sette opp en slik avtale, uten å generere for høyt honorar, så da får den som ønsker klare rammer for låneforholdet en «billig forsikring», sier han.

– Det er en klar fordel å ha avtalen skriftlig, ettersom det er vanskelig å forutsi hva fremtiden kan bringe, hvilke konflikter som kan oppstå, og ikke minst er det lett å glemme hva man har avtalt hvis det går lang tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Advokat Axel M. Hansson i Advokatfirmaet Hansson. Foto: Ilja C. Hendel
Advokat Axel M. Hansson i Advokatfirmaet Hansson. Foto: Ilja C. Hendel

Kan ikke være urimelige

Dessverre finnes det ikke et enkelt svar på hva som gjør særskilte lånebetingelser «urimelige», ifølge advokat Axel M. Hansson i Advokatfirmaet Hansson.


Hvorvidt for eksempel rentenivået er urimelig vil være en konkret vurdering som tas av domstolene, der flere ulike faktorer tas i betraktning. Det vil blant annet bli vektlagt om lånetager har vært i en presset situasjon, uten reelle alternativer, hvor høy renten er i forhold til risikoen for lånegiver og nedbetalingstid. På generelt grunnlag mener advokaten at det skal mye til for at vilkårene anses som urimelige.


Hvilke begrensninger eksisterer i forbindelse med lånets betingelser?

– I utgangspunktet er det avtalefrihet, når det gjelder rene private lån mellom privatpersoner, og dette ikke er del av en virksomhet eller formidlet via en profesjonell part, svarer Hansson.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dersom rentene eller vilkårene for tilbakebetaling er «urimelige», kan avtalen imidlertid bli satt til side av både avtaleloven paragraf 36 og Lov om pristiltak paragraf 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hansson tilføyer at både lånegiver og lånetager må føre opp lånet på sine skattemeldinger, herunder renteutgifter/-inntekter. Og dersom lånet er rentefritt, vil rentene kunne være å anse som en gave hvert år, for eksempel i forbindelse med senere fordeling av arv.

Bør kreve sikkerhet

Burde man kreve sikkerhet? Hvordan inkluderes dette i kontrakten?

– Å kreve sikkerhet/pantsettelse vil alltid være å foretrekke, dersom man bryr seg om å få tilbakebetalt lånet, svarer Hansson.

– Dette kan nevnes i låneavtalen, men det må også skrives et eget pantedokument, samt egenerklæring om pant.

Pantet bør også sikres rettsvern gjennom tinglysing dersom det for eksempel gis pant i bil eller fast eiendom, ifølge advokaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mulig tvangsinndrivelse

Hva gjør man, dersom lånetager ikke vil eller kan tilbakebetale lånet?

– Da kan man tvangsinndrive lånet, og dette reguleres av lov om tvangsfullbyrdelse, svarer Hansson.

– Etter at de nødvendige varslene er sendt til lånetager, kan lånegiver begjære pantet tvangssolgt.

Under forutsetning at salgssummen gir dekning, vil lånegiver få dekket sitt tilgodehavende av salgssummen. Før det går så langt, kan lånetager frivillig selge formuesgjenstanden som det er stilt sikkerhet i. Lånegiver vil da få sitt utestående tilbakebetalt, og lånetager beholder netto salgssum. Det vil være en fordel for lånegiver at det i tillegg til de nevnte dokumentene er utformet et korrekt utfylt gjeldsbrev, ifølge Hansson.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tenk deg nøye om

Har du andre råd til personer som ønsker å gi private lån til venner, bekjente eller kjøpere av lånegivers bolig, bil eller annen gjenstand?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Generelt bør privatpersoner tenke seg nøye om, dersom de vil låne eller låne ut penger privat, ettersom dette kan utsette nære relasjoner for store belastninger, særlig dersom lånet misligholdes, svarer Hansson.

– Ønsker man likevel å låne/låne ut penger privat, bør man, for å minimere muligheten for fremtidige konflikter, sørge for absolutt klarhet omkring hva som er avtalt mellom partene, noe som sikres ved å opprette låneavtale, gjeldsbrev og gjerne sikkerhetsstillelse for lånet.

Hansson har erfart at låneavtaler kan bli endret på senere tidspunkt, for eksempel som følge av ytterligere opplåning eller misligholdt nedbetaling, og han anbefaler at også slike endringer dokumenteres skriftlig.

– Videre råder jeg partene til å føre et nøye dokumentert regnskap over rente og nedbetalinger, avslutter han.