Nav: Ledigheten omtrent uendret i oktober

Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB
Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Antall arbeidsledige var på 2,6 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av oktober. Det er på samme nivå som forrige måned.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved utgangen av oktober er det registrert 76.600 arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 1.800 arbeidssøkere fra september, opplyser Nav.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at det fortsatt er høy aktivitet i arbeidsmarkedet.

– Den lave arbeidsledigheten vi har sett de siste månedene vedvarer, og etterspørselen etter arbeidskraft holder seg på et høyt nivå. Arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft, tvinges til å tenke nytt om rekruttering, og Nav kan ofte bistå, sier Holte.

1,6 prosent helt ledige

Ved utgangen av oktober var 45.400 personer registrert som helt ledige, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 56.300 personer og tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg var 20.300, eller 0,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

Størst nedgang blant de eldste

Antallet arbeidssøkere falt for de fleste aldersgrupper. Unntaket er unge som er 19 år og yngre, der antall arbeidssøkere økte med 1 prosent. Nedgangen var størst for personer som er 60 eller eldre, ned 4 prosent.

Ved utgangen av oktober var andelen helt ledige høyest blant personer i alderen 20–24 år, med 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest var den blant personer 50–59 år, med 1 prosent.

Lavest ledighet i Trøndelag

Antallet arbeidssøkere gikk ned eller holdt seg stabilt i alle fylker i oktober, justert for normale sesongvariasjoner.

Den relative nedgangen var størst i Troms og Finnmark, med 4 prosent færre arbeidssøkere enn i september. Det var ingen endring i antall arbeidssøkere i Agder.

Andelen helt ledige var høyest i Vestfold og Telemark, med 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Trøndelag hadde lavest arbeidsledighet, med 1,1 prosent.