Slik får du gratis strøm

Billigst om natten: Å følge med på strømprisen time for time kan betale seg.
Billigst om natten: Å følge med på strømprisen time for time kan betale seg. Foto: NTB

Fordi strømprisen har enorme variasjoner i løpet av døgnet og måneden, mens strømstøtten er basert på en gjennomsnittspris for måneden, er det mulig å spare penger på å bruke strøm.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

PERSONLIG ØKONOMI: Strømprisen varierer voldsomt i løpet av et døgn. På Østlandet var den høyeste strømprisen i september 843,1 øre pr. kilowattime (kWh), uten avgifter og nettleie.

Denne prisen ble notert på ettermiddagen 1. september. Den laveste septemberprisen var på 30,3 øre uten moms og og nettleie. Denne ble registrert i løpet av de første timene av 18. september.

Men også i løpet av en enkelt dag er det store variasjoner. 18. september var strømprisen også oppe i 455,3 øre pr. kWh uten moms.

Denne enorme variasjonen vil kunne påvirke strømregningen dramatisk. Den gjennomsnittlig strømprisen for september 2022 inklusive moms endte på 448,35 øre pr. kWh for prisområdene i sør. Strømstøtten er fra september på 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris som overstiger 87 øre pr. kWh inklusive mva. Dermed ble strømstøtten i disse prisområdene 324,77 øre pr. kWh.

Faktisk vs. gjennomsnitt

Strømregningen din var altså basert på ditt faktiske forbruk time for time, ganget opp med timeprisen for strøm. Strømstøtten er derimot basert på ditt faktiske totalforbruk i løpet av måneden, ganget opp med gjennomsnittlig strømpris i regionen den samme måneden.

Så dersom du klarer å legge en stor del av strømforbruket ditt til tidspunkter der strømprisen er lav, vil strømstøtten dekke en større del av regningen din.

Er strømprisen vesentlig under gjennomsnittsprisen, kan du faktisk få betalt for å bruke strøm.

Bonus: Strømstøtten kan gjøre det lønnsomt å lade elbilen hjemme. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen
Bonus: Strømstøtten kan gjøre det lønnsomt å lade elbilen hjemme. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Betalt for å lade bilen

Et eksempel på det er å lade en elbil om natten på netter der strømprisen er lav.

I september var spotprisen i sør-Norge på sitt laveste de første timene av 18. september. Da var prisen nede i 30,3 øre uten mva pr. kWh. Snittprisen inklusive mva var på 53,14 øre pr. kWh timen den natten. I tillegg kommer prisen på nettleien. Hos nettselskapet Elvia ligger den på 36,85 øre pr. kWh om natten. Totalt altså 89,99 øre pr kWh. Ladet man opp en elbil med 50 kWh, ga det altså en strømpris på 45 kroner.

Men så får man også utbetalt en strømstøtte på 324,77 øre pr. kWh, som totalt beløper seg til 162,40 kroner.

For å lade elbilen den natten ville du dermed fått betalt 117 kroner.

Strømprisen neste døgn

For å utnytte den lave strømprisen er det, åpenbart, en nødvendighet å vite hvordan strømprisen varierer gjennom døgnet.

Det er forholdsvis lett å finne ut. Mange strømleverandører har en app som viser deg strømprisen gjennom døgnet og for neste døgn. Nordpool slipper timeprisene for neste døgn klokken 13.00, og det er disse som videreformidles via ulike apper, eller nettsider. Prisene kan også finnes på Nordpools sider.

Med den kunnskapen er det langt lettere å avgjøre når det er fornuftig å lade elbilen, starte oppvaskmaskinen eller skru på panelovnene for å varme et kaldt rom.

Tidlig i måneden er det selvfølgelig vanskelig å vite hva gjennomsnittlig månedspris vil bli.

Fastleddnivået

Husholdningene har to selskaper å forholde seg til når det skal betales for strømmen: nettleverandøren og strømleverandøren.

Nettleverandøren driver strømnettet der du bor. Dette selskapet har dermed monopol, og kan ikke byttes ut. Til nettselskapet betaler du leie som består av et energiledd pr. kWh og et fastledd. Disse størrelsene kan variere fra selskap til selskap. Men forvirrende nok kan de også være variable. Energileddet er for eksempel hos Elvia høyere på dagtid i ukedagene, med 43,10 øre pr. kWh, enn på natt og i helgene med 36,85 øre pr. kWh. Også fastleddet er avhengig av faktisk strømforbruk.

Små forskjeller

Fra i sommer baseres fastleddet på gjennomsnittet av de tre høyeste timene fra tre forskjellige dager i forrige måned.

I teorien kan altså det å bruke veldig mye strøm den timen den er billigst bli dyrt.

I praksis skal det imidlertid mye til. Hos Elvia, som er Norges største nettselskap og leverandør til Oslo, Viken og Innlandet, er fastprisleddet på 325 kroner måneden dersom gjennomsnittlig døgnmaksimum er på mellom 5 og 10 kWh. Stiger forbruket til mellom 10 og 15 kWh som døgnmaks, blir prisen 450 kroner i måneden. Forbruk på mellom 15 og 20 kWh som døgnmaks gir en månedspris på 575 kroner i måneden. Dette er trinn 5 i prismodellen.

«De fleste privatkunder havner aldri over trinn 5, viser våre beregninger», skriver Elvia på sine hjemmesider.

Strømstøtten utbetales fra nettleverandøren, og svært mange har derfor fått penger av nettleverandøren sin hver måned. Samtidig har de fått en høy regning fra strømleverandøren. Husholdninger som har samme selskap som nettleverandør og strømleverandør får gjennomgående fakturering, slik at stømstøtten trekkes direkte fra.

Pass på totalforbruket

Det siste elementet man må ha et øye på er totalforbruket i løpet av en måned. Strømstøtten har nemlig et tak på 5.000 kWh i måneden.

Overstiger forbruket dette, blir det ikke betalt støtte for det overskytende beløpet. Spesielt i desember og januar, dersom kulden slår til, kan dette være en problemstilling for en del huseiere.