Nå bør du få mer på Egen pensjonskonto

LITT MER TIL PENSJONSTIDEN: Nå begynner også de yngste å spare til seg selv.
LITT MER TIL PENSJONSTIDEN: Nå begynner også de yngste å spare til seg selv. Foto: Dreamstime

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

PRIVATØKONOMI: 1. januar i år ble det innført nye regler for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. De nye reglene innebærer at alle ansatte over 13 år skal få pensjon fra første krone. Tidligere var det bare ansatte over 20 år, med en stilling større enn 20 prosent som var med i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen.

Nytt er det også at det skal beregnes innskudd for sparing til alderspensjon av all lønn inntil 12 G, eller 1,34 millioner kroner. Tidligere har det vært adgang til å trekke ut 1 G, som for 2022 er 111.477 kroner fra lønnen ved beregning av innskudd til pensjonsordningen.

Bedriftene ble samtidig gitt en overgangsperiode frem til 30. juni med å tilpasse pensjonsordningen til de nye reglene.

RÅDGIVER: Helene Miller. Foto: Privat
RÅDGIVER: Helene Miller. Foto: Privat

Alle over 13 skal med

Når kalenderen nå viser juli er overgangsperioden over, og flere hundre tusener vil få høyere innskudd til sin pensjonskonto. Når alle som er eldre enn 13 år skal meldes inn i pensjonsavtalene, uavhengig av stillingsprosent, vil mange som tar sommerjobber få pensjonsopptjening. Svært mange av dem er unge, og jobber i små deltidsstillinger.

– Er bedriftene klar over dette?

– Jeg sier det i hvert fall til alle jeg snakker med, sier Helene Miller, uavhengig rådgiver innenfor pensjon og forsikring.

– Men jeg tror det er mange som ikke har fått det med seg.

– Pensjonsleverandørene har informert, men det krever jo at bedriftene logger seg på og leser informasjonen, sier hun.

Miller presiserer at kravet gjelder også for de som har en kortvarig sommerjobb.

– Bedriftene må huske å melde inn alle sine ansatte, selv om de bare jobber der en kort periode, sier hun.

– NHO har inntrykk av at bedriftene i stor grad er klar over og har tilpasset seg endringene i regelverket, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Vi har sendt ut informasjon til våre bedrifter om at de må huske på å melde inn sommervikarene, og pensjonsleverandørene har kommet med informasjon om hvordan de skal tilpasse seg rent praktisk for å få alt på plass i tide.

Nye regler for obligatorisk tjenestepensjon

 • Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar 2006, og definerer den minste pensjonssparingen en arbeidsgiver i privat sektor plikter å tilby sine ansatte.
 • Arbeidsgiver sparer for deg i en pensjonskonto med ditt navn. Dette er penger du først kan ta ut etter fylte 62 år.
 • Bytter du jobb, får du med deg et bevis på denne sparingen – et pensjonskapitalbevis. Administrasjonen og forvaltningen av bevisene må du betale selv.
 • Alle som mottar lønn fra bedriften omfattes av OTP, men det er egne regler for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
 • Minste og obligatoriske løsning er at arbeidsgiver sparer to prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G. 1 G er folketrygdens grunnbeløp, og utgjør i dag 111.477 kroner. Maksimal sparesats for lønn opp til 12 G er 7 prosent. Arbeidsgiver har innenfor gitte regler lov til å spare mer, men alle ansatte skal underlegges samme pensjonsordning og sparesatser.
 • Bedriften må ha en obligatorisk forsikring som sikrer den ansatte fortsatt sparing ved uførhet.

Fra første krone

Arbeidstagere flest kan glede seg over endringen.

– Dette er veldig gode nyheter for personer som jobber deltid eller som har en sommerjobb, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

– Lovendringen omfatter om lag én million nordmenn, som vil få en noe høyere pensjonsopptjening. Majoriteten av de som får økt pensjon er lavtlønnede, så endringen tilgodeser de som trenger det mest, sier han.

Dersom arbeidsgiver tidligere har trukket ut 1 G før innskuddspensjonen er beregnet, vil den nye regelen minimum gi et økt innskudd på 2.230 kroner, ettersom den laveste sparesatsen er på 2 prosent. Den maksimale satsen for lønninger opp til 12 G er på 7 prosent, noe som vil gi et økt innskudd på 7.803 kroner i 2022.

Egen pensjonskonto

 • 1,5 millioner nordmenn med en aktiv innskuddspensjonsavtale gjennom arbeidsgiver fikk fra 2021 Egen pensjonskonto. Nå får også ansatte under 20 år og dem som jobber i små deltidsstillinger Egen pensjonskonto.
 • Kontoen står hos den aktøren nåværende arbeidsgiver har valgt. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold er flyttet over til denne leverandøren, dersom ikke den ansatte reserverte seg mot det.
 • Arbeidsgiver dekker forvaltningshonorar for den aktive pensjonssparingen, den ansatte må selv betale forvaltningshonoraret for den delen som omfatter tidligere pensjonskapitalbevis.
 • Det er mulighet for å bytte ut arbeidsgiverens leverandør med en selvvalgt leverandør. Da må arbeidsgiver kompensere den ansatte, ved å utbetale et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. Den ansatte må selv dekke forvaltningshonoraret og administrasjonsgebyr både for den aktive pensjonssparingen og pensjonskapitalbevisene.
 • Informasjon om aktive pensjonsavtaler og tidligere pensjonskapitalbevis er tilgjengelig i portalen Norsk pensjon.


POSITIVT: – Det er positivt at Egen pensjonskonto er på plass, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Foto: Iván Kverme / Finansavisen
POSITIVT: – Det er positivt at Egen pensjonskonto er på plass, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Flere konti

– Hva med unge som gjerne kan ha flere ulike jobber?

– De får da flere ulike pensjonskonti, en gjennom hver bedrifts pensjonsordning, sier Miller.

– Når de slutter i en jobb og meldes ut av pensjonsordningen, overføres opptjente pensjonsmidler til Egen pensjonskonto hos gjeldende arbeidsgivers pensjonsleverandør, eventuelt til et pensjonskapitalbevis dersom de ikke har et aktiv arbeidsforhold, sier hun.

– Det er positivt at de nye reglene for Egen pensjonskonto er på plass, som sørger for at småpensjonskapitalbevis blir slått sammen med egen pensjonskonto, sier Sættem.

– Studenter som har sommerjobb vil oppleve at det blir opprettet en Egen pensjonskonto for dem hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Når de avslutter sommerjobben, vil pensjonskontoen omdannes til et pensjonskapitalbevis. Er du blant disse, bør du sjekke kostnadene og vurdere om du er tjent med å flytte pensjonsavtalene til et annet selskap. De store pensjonsleverandørene er nemlig kjent for å ta høye kostnader for små pensjonskapitalbevis.

Trenger samtykke

– Er dette en gruppe dere vil satse på å markedsføre dere mot?

– Nordnet har en overvekt av unge og aksjeinteresserte kunder, så det er naturlig at vi vil snakke om pensjon også til unge kunder. Vi har sett at de fleste kundene som har valgt Nordnet som selvvalgt leverandør av Egen pensjonskonto har vært Nordnet-kunder fra før. Dette var som forventet.

Han poengterer at de aller yngste, de mellom 13 og 18 år, ikke kan bestemme helt selv.

– Disse vil ikke kunne velge pensjonsleverandør selv, siden de må ha foreldrenes samtykke for å gjøre et valg. Men når de blir 18 år kan de flytte pensjonen dit de vil. Mindreårige må også ha samtykke fra foreldre for å gjøre endringer i risiko, spareprofil og portefølje, sier han.

Bør stille krav

Unge ansatte kan risikere at bedriften de jobber i ikke har fått med seg de nye reglene.

Bør de unge be om informasjon om dette, hvis de ikke har fått beskjed fra arbeidsgiver?

– Ja, det synes jeg de bør, de bør være bevisste på at dette er en oppstart på viktig sparing som kan bli store summer på sikt, sier Helene Miller. Ved å spørre hvor bedriften har pensjonsspareordningen sin viser man at man er engasjert og følger med, sier Miller.

Også Melsom i NHO mener de unge bør spørre.

– Generelt er det viktig at unge engasjerer seg i spørsmål om pensjon. Et godt tips uansett alder å følge med på pensjonsopptjeningen sin på norskpensjon.no, sier hun.

DYRT FOR NÆRINGSLIVET: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO mener bedriftene har hatt kort tid på å områ seg. Foto: NTB
DYRT FOR NÆRINGSLIVET: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO mener bedriftene har hatt kort tid på å områ seg. Foto: NTB

Kostnadskrevende

Melsom påpeker at den nye ordningen medfører økte kostnader og økt administrasjon for mage bedrifter.

– Pensjon fra første krone og første dag er en stor og kostnadskrevende omlegging for våre medlemsbedrifter, og vil ramme hardest i arbeidsintensive bransjer som har mye av sine kostnader knyttet til lønn. Dette kommer på toppen av inflasjon, økte rente og høyere pris på innsatsfaktorer.

– Så er det selvfølgelig uheldig at endringen ble hasteinnført, sier Melsom.

Solberg-regjeringen utredet og foreslo ordningen, som var tenkt innført i 2023. Etter regjeringsskiftet i fjor høst, valgte Støre-regjeringen å innføre endringene allerede fra 2022.

– Det betyr at bedriftene har fått svært kort tid til å vurdere om og eventuelt hvordan de skal gjøre tilpasninger i bedriftens pensjonsordning, sier Melsom.