Norges Bank holder styringsrenten på null prosent

<p> Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix</p>
 Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Norges Bank holder styringsrenten på null prosent og signaliserer at den kommer til å ligge rekordlavt helt til neste vår.

Norsk økonomi er hardt rammet av koronapandemien og lider under et kraftig økonomisk tilbakeslag. Det er stor usikkerhet om hvor utviklingen går framover. Rentekomiteen har derfor kommet til at styringsrenten skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utviklingen har stort sett vært slik prognosene i Pengepolitisk rapport i desember tilsa, poengterer han. Der kommer det fram at renta trolig vil ligge på dagens nivå i over ett år framover.

Smitteøkning bremser

Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Boligprisene har steget videre. Inflasjonen er litt for høy, men sterkere kronekurs siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta fremover.

– Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021, sier Olsen.

Rentebanen fra desember tilsier at renten fra første halvår i 2022 gradvis øker etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. I rentebanen anslås totalt fire renteøkninger i 2022 og 2023, to hvert år.

Danske Bank mener på sin side at renta settes opp allerede i september i år. Banken begrunner det med at Norge og de fleste europeiske land, samt USA, vil ha vaksinert en tilstrekkelig del av befolkningen i løpet av første halvår.

Lave lånerenter

Den rekordlave styringsrenta vil medføre at utlånsrentene også holdes svært lave i en god stund framover, poengterer Norges Eiendomsmeglerforbund. Meglerne venter «en sterk start på boligåret 2021».

– Dette påvirker husholdningenes kjøpekraft, og vi må forvente et tilsvarende høyt prisnivå på boliger i årene som kommer, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Norske Boligbyggelag (NBBL) mener sentralbanken burde signalisert at renten kan komme raskere opp.

– Den underliggende etterspørselen i norsk økonomi er høy, noe vi ikke minst ser i boligmarkedet, sier sjeføkonom Frengstad Bjerknes.

Personvernpolicy