Åpen for alle - alltid

Avgiftstrykket blir mindre i 2021

En pakke snus blir nesten 15 kroner billigere etter nyttår. Foto: Terje Bendiksby / NTB
En pakke snus blir nesten 15 kroner billigere etter nyttår. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra nyttår blir det billigere å kjøpe grensehandelsvarer som snus, vin, øl og søtsnop. Flypassasjeravgiften forsvinner, og du får en egen pensjonskonto.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er noen av de mange lov- og regelendringer som trer i kraft fra 1. januar.

Da innfører regjeringen en ny maksimalsats for eiendomsskatt. I år har kommunene lov til å kreve inn maksimalt 5 promille i eiendomsskatt. I 2021 er maksimalsatsen satt til 4 promille.

Pensjonskonto

En ny ordning med egen pensjonskonto innføres neste år. Den betyr blant annet at det er mulig å samle pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold og forvalte den sammen med pensjonskapital fra nåværende arbeidsgiver.

Ungdom som sparer i BSU opplever en innstramming da de som eier bolig, mister skattefradraget for penger som heretter settes inn i ordningen. Maksbeløpet for sparing økes fra 25.000 kroner til 27.500 kroner.

Fra 1. januar kan du motta dyrere gaver fra arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren kan gi gaven kun til deg da kravet om at gaven må være del av en generell ordning i bedriften, blir fjernet. Grensen økes fra 2.000 til 5.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Laderett og årsavgift

Elbileiere som bor i borettslag, får nå en lovfestet laderett. For egen regning kan de sette opp ladepunkt i borettslaget. Ladeboksen og strømforbruk dekkes av andelseieren. Borettslaget skal stå for utgifter til oppgradering av strømnett og infrastruktur. Det er 8.700 borettslag i landet.

Elbileiere må også tåle en årsavgift på samme nivå som motorsykkel fra nyttår.

Moms på behandling

Alternativ behandling blir ikke lengre momsfri. Avgiften innføres generelt fra nyttår, men for osteopati og naprapati innføres den fra 1. juli og for akupunktur fra 1. oktober. Det innføres også merverdiavgift på kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra nyttår blir det også mulig å kjøpe homøopatiske reseptfrie legemidler utenom apotek.

Egenandelstakene for helsetjenester blir nå endret og slått sammen. Det nye egenandelstaket blir på 2.460 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avgiftslettelser

Med Fremskrittspartiets buemerke innføres en rekke avgiftslettelser på populære grensehandelsvarer:

* Avgiftene på øl og vin settes ned 10 prosent.

* Alkoholfrie drikkevarer avgiftsreduseres med 50 prosent.

* Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.

* Avgiften på sjokolade og sukkervarer forsvinner.

Flypassasjeravgiften blir inntil videre fjernet som en del av koronatiltakene.

Arbeidstakere som frivillig har sagt opp jobben sin, eller som har blitt avskjediget, må nå vente lengre på å få dagpenger. Ventetiden økes fra 12 til 18 uker.

Ny arvelov

Det blir viktigere enn noen gang for samboere å skrive testamente etter omfattende endringer i arveloven fra nyttår.

Samboere uten barn har ingen arverett, mens samboere med felles barn har en arverett opp til 4 G. Livsarvingene får en større andel av totalpotten enn i dag. Den nedre grensen økes fra 1 million til 15 G som tilsvarer rundt 1,5 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Folketrygdloven endres også slik at minstepensjonister ikke lengre får høyere pensjon dersom de forsørger ektefelle eller barn.

Strammere turistfiske

Det blir litt strammere regler for utenlandske turistfiskere i Norge. For å ta med fangst ut av landet, må fisken være tatt i regi av en registrert turistfiskevirksomhet.

Til nå har det vært mulig å ta med 10 kilo fisk som ikke er fisket hos registrerte turistfiskebedrifter. Kvoten som kan tas ut av landet, senkes fra 20 til 18 kilo. Utlendinger får også bare lov til å ta med seg fisk ut av landet to ganger i året.

Norske oppdrettere må betale en produksjonsavgift på 40 øre per kilo omsatt fisk. Avgiften skal komme kystkommuner til gode, og det er ventet at ordningen vil ta inn en halv milliard i året.