Hjemmekontor kan gi skattesmell for ansatte med lang reisevei

<p>Hadde du mye hjemmekontor i 2020, kan du få en skattesmell hvis du vanligvis får fradrag på skatten for lange arbeidsreiser.</p>
Hadde du mye hjemmekontor i 2020, kan du få en skattesmell hvis du vanligvis får fradrag på skatten for lange arbeidsreiser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mye hjemmekontor i år kan slå ut på skatten for dem som vanligvis har et stort fradrag for arbeidsreiser.

– De som vanligvis har daglige reiser av en viss lengde til arbeidsstedet sitt, som har fått fradrag tidligere år, vil miste det hvis de bare jobber hjemmefra i år. Hvis de ikke har endret skattekortet fra det som lå inne før pandemien kom i mars, kan det bety at de trekker for lite skatt, sier rådgiver Espen Øren i Simployer, tidligere Infotjenester, til FriFagbevegelse.

Fradraget beregnes ut ifra en kilometersats, og gis uavhengig av reelle utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker.

Satsene for 2020 er 1,56 kroner per kilometer opptil 50.000 kilometer, og 0,76 kroner mellom 50.000 og 75.000 kilometer. Egenandelen, det såkalte bunnfradraget, er på 23.100 kroner.

Dersom antall dager og kilometer overstiger bunnfradraget på 23.100 kroner, vil man få det som er over denne summen, som et fradrag på skatten.

Også de som normalt får pendlerfradrag, kan ha skattet for lite i år om de ikke har reist like mye til pendlerstedene og ikke har justert skattekortet.

Toppsjefer har ikke tro på hjemmekontor som varig løsning

Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved hjemmekontor, mener toppsjefene i det norske selskapet Nemko.

– Hjemmekontor med videomøter kan være et godt supplement, men det er ingen erstatning for fysiske møter , sier finansdirektør Aqsa Butt til E24.

Butt sier de merker at kommunikasjonen har blitt stivere i formen, og den uformelle dialogen er redusert etter flere måneder med kun digitalt samhandling.

Nemko er et norskeid konsern med 500 ansatte og 20 kontorer i utlandet, der de driver med sikkerhetstesting og sertifisering av elektronikk. Bare rundt 100 ansatte jobber i Norge.

– Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved hjemmekontor og utelukkende digitale møter om det ikke tilrettelegges riktig, og her har bedriftene vært med på å ta en del av regningen for dugnaden, sier finansdirektøren.

Konsernsjef Per Ove Øyberg sier at hjemmekontor ikke har kommet for å bli.

– Den siste tiden har vi opplevd at hjemmekontor er utfordrende for alle. Det har vært særlig mye søkelys på at dette er vanskelig for de ansatte, men denne situasjonen er også en stor utfordring for ledere i selskapet, sier konsernsjefen.

Over 600.000 nordmenn er ikke-digitale

14 prosent av befolkningen, eller 600.000 nordmenn, bruker ikke internett, smarttelefon, datamaskin eller nettbrett, ifølge Kompteanse Norge.

Det fremgår i en undersøkelse av nordmenns digitale ferdigheter, som i høst ble gjennomført av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Mange har i 2020 tatt lange steg inn i den digitale verdenen som følge av coronapandemien, med hjemmekontor og nye plattformer som er tatt i bruk. Men fortsatt er det en del som henger etter, og det er spesielt eldre og folk med lav utdanning som er høyt representert blant de ikke-digitale.

Andelen ikke-digitale går imidlertid nedover. De siste ti årene har andelen falt fra 24 til 14 prosent.

– Vi tror ikke denne utviklingen bare skyldes at de eldre generasjonene går bort og de nye generasjonene kommer til, men også at befolkningen har utviklet ferdighetene sine. Det vi regnet som sterke grunnleggende ferdigheter i 2010, er ikke godt nok til å regnes som sterke ferdigheter i dag, rådgiver Camilla Ulven i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Personvernpolicy