Det å ikke velge er selvsagt også et valg, men anbefales ikke

Fra neste år kommer en ny pensjonsordning.
Fra neste år kommer en ny pensjonsordning. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Velger man å forholde seg passivt, lar man andre velge for seg. Det er ikke å anbefale!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning AS

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

De aller fleste i privat sektor er omfattet av en innskuddsordning. Med dagens regler er det arbeidsgiver som bestemmer hvilke investeringsprofiler man kan velge mellom og hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte midlene. Fra 2021 endres dette. Da innføres nemlig «Egen pensjonskonto». Som ansatt kan man velge om innskuddskapitalen skal innbetales til og forvaltes hos samme leverandør som hos nåværende arbeidsgiver, eller om man ønsker å flytte pensjonssparingen til en annen selvvalgt leverandør.

Tanken er at all innskuddspensjonssparing gjennom livet samles på én og samme konto. I tillegg til å bidra til lavere kostnader og en mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene, er det en målsetting å bidra til økt oversikt, bevissthet og forståelse for pensjon. Ved innføring av egen pensjonskonto får den enkelte økt handlingsrom og dermed også økt innflytelse over egen pensjon. Økt handlingsrom innebærer nye valgmuligheter, noe som igjen innebærer økt informasjonsbehov.

Et viktig prinsipp i den forbindelse er at det skal gis grundig og nøytral rådgivning.

Gjør du ikke noe, overføres midlene automatisk

Det spesielle med ordningen er at overføringen skjer automatisk med mindre man reserverer seg. Ordningen innebærer med andre ord det man kaller «negativ aksept». Foretar man seg ingenting, blir altså midlene overført automatisk til nåværende arbeidsgivers leverandør på innskuddspensjon.

Også pensjonskapitalbevis fra tidligere ordninger for individuelle pensjonsspareavtaler (hhv. etter IPS 2008-reglene og IPA-forskriften) vil kunne inngå i den samlede pensjonskontoen.

Lovpålagt med objektiv faktainformasjon

Mer fleksibilitet og flere alternativer innebærer imidlertid også et større informasjonsbehov. Den enkelte må ha et godt faktagrunnlag å treffe riktige valg. Leverandørene av innskuddspensjon har en åpenbart en egeninteresse av hvor ansatte plasserer pensjonssparingen sin. De nye lovbestemmelsene inneholder heldigvis detaljerte regler for hvilken informasjon og råd den enkelte har krav på, og i hvilken form informasjonen skal gis. Et viktig prinsipp i den forbindelse er at det skal gis grundig og nøytral rådgivning.

Ta informerte valg

Viktigheten av å ta informerte valg gjelder med andre også ved innføringen av egen pensjonskonto. Velger man å forholde seg passivt, lar man andre velge for seg. Det er ikke å anbefale! Enten man velger å la innskuddspensjonen bli værende hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør eller ei bør valget man tar være et bevisst og informert valg. For mange vil nok kostnadssiden være av betydning for valg av leverandør. I den forbindelse blir det interessant å se hvordan markedet utvikler seg. Det er liten tvil om at nye aktører kommer på banen, ikke minst også fagforeninger som med sin forhandlingsstyrke nok vil være konkurransedyktige hva gjelder kostnadssiden.