Gjenopptakelseskommisjonen:

Behandler første Nav-sak

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker starter onsdag behandlingen av den første saken i Nav-komplekset. Her ved leder Siv Hallgren.
Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker starter onsdag behandlingen av den første saken i Nav-komplekset. Her ved leder Siv Hallgren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gjenopptakelseskommisjonen behandler denne uken den første saken i Nav-skandalen. Den blir en pilotsak som vil danne mal for behandling av de andre sakene.

Gjenopptakelseskommisjonen har fått en rekke saker på sitt bord der folk feilaktig kan ha blitt dømt i trygdeskandalen. Den aller første saken skal behandles under kommisjonens to dager lange møte denne uken, som starter onsdag.

– Den saken blir en pilotsak som vil danne mal for de øvrige sakene, sier kommisjonsleder Siv Hallgren til NTB.

– Den har flere elementer i seg som gjør at den egner seg som pilot. Blant annet gjelder saksforholdet tiden både før og etter 1. juni 2012, som opprinnelig ble satt som et skjæringspunkt i saken, sier Hallgren.

Aktuelt: Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Har fått 26 saker

Gjenopptakelseskommisjonen har så langt fått oversendt 16 saker til behandling fra setteriksadvokaten i Nav-komplekset. I tillegg har et titall saker blitt meldt inn direkte fra enkeltpersoner.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff. Kommisjonen skal gå gjennom hver sak og avgjøre om den skal gjenopptas og sendes tilbake til ny behandling i rettsvesenet eller ikke.

Hallgren sier utfallet av pilotsaken vil avgjøre hvor raskt de andre sakene kan behandles.

På grunn av coronasituasjonen vil behandlingen for første gang i kommisjonens historie skje via telefonkonferanse, der alle de totalt åtte kommisjonsmedlemmene og de fem saksbehandlerne vil sitte hver for seg på sine hjemmekontor. Kommisjonen skal også behandle enkelte andre saker under det to dager lange møtet.

Bakgrunn: – Saker kan ha blitt behandlet feil helt fra 1994

Ser på Utgård-utspill

De siste ukene har det blitt skapt usikkerhet om Nav-skandalen egentlig er reell. Det skapte stor oppmerksomhet da tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård i midten av februar la fram en EØS-rettslig redegjørelse, publisert på nettstedet Rett24 , hvor han konkluderte med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

Til nettstedet uttalte Utgård at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene.

Hallgren sier Utgårds vurderinger vil inngå som en del av vurderingen til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Gjør disse nye opplysningene det mer krevende for kommisjonen å behandle sakene?

– Jeg ser det slik at disse innspillene bidrar til å opplyse saken, sier Hallgren.

Les også: «Slo opp» med Nav da han fikk jobb – fikk svar på rim

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært