Nesten 111.000 barn vokser opp i fattige familier

<p>Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.</p>
Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: NTB scanpix

Nærmere 111.000 barn bodde i 2018 i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Et flertall av barna har innvandrerbakgrunn.

Nesten seks av ti barn, 57,2 prosent, i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn. Til sammenligning utgjør barn med innvandrerbakgrunn knapt 17 prosent av alle barn i Norge.

Andelen barn i gruppen med vedvarende lave husholdningsinntekter er 11,3 prosent i 2018, en vekst på 0,6 prosentpoeng fra året før, og 5.000 i absolutte tall, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen fra 2017 til 2018 skyldes ifølge SSB for det meste at mange barn med bakgrunn fra Syria nå regnes inn i lavinntektsgruppen.

Hele åtte av ti barn med bakgrunn fra Syria tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2018. Til sammen dreier dette seg om 6.000 barn, som er en dobling fra året før.

Syrere på flukt: – Vi har sett død og ødeleggelse. Det er overalt. Dette er helvetet

Den største gruppen er barn med bakgrunn fra Somalia, med vel 11.000. Nesten åtte av ti barn med somalisk bakgrunn bor i familier med vedvarende lavinntekt.

Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn tilhører husholdninger med vedvarende lavinntekt, og andelen barn med innvandrerbakgrunn i denne gruppen har økt betraktelig de siste årene.

Forskning: Knuser myten om det fattige Norge

Økt barnetrygd

Leder Monica Sydgård i Norgesprogrammet til Redd Barna mener regjeringen må gripe inn.

– Når fattigdomstallene øker år etter år, er det åpenbart at regjeringen må gjøre mer for å endre denne urovekkende trenden, sier hun i en melding til NTB

Hun mener det beste tiltaket er å prisjustere og øke barnetrygden.

Husholdninger med vedvarende lav inntekt har relativt lite penger å rutte med – over en periode på flere år – sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet.

Det fleste med vedvarende lav inntekt lever i husholdninger med svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Økte stønader

Kirkens Bymisjon tar til orde for økte stønader til familiene og nytenking for å få foreldre og ungdommer ut i jobb.

– Vi er alle enig om at tilknytning til arbeidslivet er viktig. Men en ensidig tro på at arbeid til foreldrene løser fattigdomsproblemet, er en trussel mot barna. For noen vil det ta lang tid å komme i jobb, andre vil aldri komme i jobb. Samtidig vokser deres barn opp i fattigdom. Det kan vi ikke leve med, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Blant de 15 største kommunene i 2018 var det Drammen som hadde den største andelen barn med vedvarende lav inntekt med en andel på 18,7 prosent. Andelen var også høy i Fredrikstad, Oslo og Sarpsborg – rundt 18 prosent.

Den laveste andelen barn i lavinntektshusholdninger blant de store kommunene finner vi i Tromsø og Asker og Bærum, på 7 prosent.

Sammenlignet med 2013 har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt i alle de største kommune. Økningen har vært størst i Fredrikstad, Skedsmo, Stavanger og Sandnes.

Tall: Her har de tatt imot over ti ganger så mange flyktninger som i Norge

Amnesty: Europa misbruker lover for å straffeforfølge personer som hjelper flyktninger

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært