DNB tapte i Høyesterett – må ut med 350 millioner til kundene

VIDEO: Se forbrukerdirektør Inger Lise Blyverkets reaksjon på dommen.

Forbrukerrådet og 180.000 kunder gikk i Høyesterett seirende ut av søksmålet mot DNB. Kundene får utbetalt rundt 350 millioner kroner. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stridens kjerne var om DNBs forvaltning av flere aksjefond var tilstrekkelig aktiv, slik banken hevdet.

– Høyesterett har i dag gitt Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikke nådde fram med vårt syn om at fondene det var snakk om var forvaltet i tråd med det som var forespeilet kundene, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

– Det betyr samtidig at vi nå skal betale ut cirka 350 millioner i honorarer til andelseierne, i tråd med dommen, fortsetter han.

Fakta om gruppesøksmålet mot DNB:

* Forbrukerrådet saksøkte DNB på vegne av om lag 180.000 kunder som hadde andeler i tre av DNBs aksjefond mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

* Striden handler om DNB har drevet aktiv forvaltning av aksjefondene eller ikke.

* Et aktivt fond krever at aksjemegleren følger nøye med og vurderer hele tiden hvilke aksjer som skal være med. Dette koster normalt høye honorarer. Motsatsen er et passivt fond eller indeksfond, som følger indeksen automatisk.

* Forbrukerrådet mener at kundene ikke har fått en aktiv forvalting som skulle gi maksimal avkastning til kundene, slik det lød i kundematerialet. De krever 431 millioner kroner i prisavslag.

* DNB mener aksjefondene har vært aktivt forvaltet, og at forvalterne hele tiden har tatt aktive valg.

* Saken gikk i Oslo tingrett 20. november til 6. desember 2017. Forbrukerrådet tapte, men anket.

* Ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett tirsdag 19. mars til onsdag 3. april 2019.

* Forbrukerrådet vant fram i lagmannsretten, som kom fram til at forvaltningen av aksjefond var mangelfull.

* DNB anket dommen, og ankebehandlingen startet i Høyesterett tirsdag 21. januar.

* Fredag 28. februar ble det kjent at Forbrukerrådet og kundene vant fant, og DNB må ut med 350 millioner kroner til kundene.

Spareprodukt «av lav kvalitet»

Forbrukerrådet har hele tiden ment at DNBs kunder hadde krav på et prisavslag for et spareprodukt «av lav kvalitet».

– Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – også når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, sier en jublende Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

I dommen slår Høyesterett fast at forvaltningen av fondene ikke var i samsvar med den inngåtte avtalen med andelseierne.

«Fondene var ikke forvaltet slik at andelseierne hadde fått den finansielle risikoeksponeringen – og dermed muligheten for meravkastning ut over fondenes referanseindeks – som de hadde betalt for», skriver retten i sammendraget.

Aktuelt: Slutt på DNBs banktjenester på postkontorer

Skjønnsmessig prisavslag

Høyesterett konkluderer med at vilkårene for prisavslag er oppfylt, selv om det ikke var mulig å påvise en markedspris for den mangelfulle ytelsen.

Prisavslaget ble skjønnsmessig satt til 0,8 prosent av den enkeltes fondsandel.

Høyesterett understreker at dommen har betydning for tolkningen av avtaler om fondsforvaltning mellom finansforetak og ikke-profesjonelle investorer.

DNB ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner til de aktuelle fondskundene etter å ha tapt norgeshistoriens største massesøksmål, men anket dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett ga DNB medhold, en dom som Forbrukerrådet anket.

Høyesterett startet den drøyt ei uke lange behandlingen av saken 21. januar. Partene hadde til sammen 5.000 sider med dokumentasjon i den særdeles omfattende saken.

Luksusfellen-Hallgeir: – Bytt bank. Spesielt om du er DNB-kunde

Alle får brev

DNB kommer til å betale pengene så raskt som mulig, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld.

– Kundene vil få beskjed fra oss så snart vi er klare til å betale ut, så de trenger ikke å ta kontakt med oss. Alle kunder som har krav på erstatning vil få brev i nettbanken eller i posten der de blir bedt om å gi banken tilbakemelding på hvilken konto de ønsker pengene utbetalt på, sier han

I gjennomsnitt er det snakk om 1.900 kroner per kunde, men mange vil få langt mindre enn dette, siden enkelte større kunder drar opp gjennomsnittet.

Personvernpolicy