Største Nav-utbetaling hittil: 637.000 kroner

Nav-direktør Sigrun Vågeng har nå utbetalt knappe 7 millioner kroner til ofre for trygdeskandalen. Senere denne uken skal Vågeng forklare seg i Stortingets åpne høring om saken.
Nav-direktør Sigrun Vågeng har nå utbetalt knappe 7 millioner kroner til ofre for trygdeskandalen. Senere denne uken skal Vågeng forklare seg i Stortingets åpne høring om saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nav har nå utbetalt 6,9 millioner kroner til ofre for trygdeskandalen. Den største enkeltutbetalingen er på 637.000 kroner.

Mens Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité forbereder denne ukens åpne høring om saken, fortsetter Arbeids- og velferdsdirektoratets (Nav) opprydning.

– 209 av sakene er ferdigbehandlet til utbetaling. Av disse er det 57 personer som ikke har betalt tilbake penger til Nav, og de vil følgelig heller ikke få penger tilbake, opplyser Nav tirsdag.

– Hittil har vi utbetalt til sammen cirka 6,9 millioner kroner. Den største utbetalingen er 637.000 kroner, heter det.

Aktuelt: Elleve Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

272 nye vedtak

Nav anslår fortsatt at 2.400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra etaten for arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger de har mottatt. Men antallet kan øke.

– Hittil har vi identifisert 1.042 tilbakekrevingssaker som kan være aktuelle for ny saksbehandling. Det er fattet 272 nye vedtak i disse sakene, hvorav 66 vedtak er delvis omgjort. Delvis omgjøring skjer blant annet som følge av opphold både utenfor og innenfor EØS-området, opplyser Nav.

Det kan gå noe tid fra vedtak blir fattet til pengene er på konto hos mottakeren.

Hittil er det identifisert 78 saker hvor domfelte er berørt av feiltolkningen. Kvalitetssikring av dette antallet pågår fortsatt sammen med Setteriksadvokaten og kan derfor bli endret.

– Vi har mottatt drøyt 2.100 henvendelser til Nav kontaktsenter fra personer som mener de kan være berørt av vår feiltolkning i tilbakekrevingssaker eller stans av ytelse på grunn av utenlandsopphold, heter det fra Nav.

Aktuelt: Carl I. Hagen anmelder en rekke Nav-ansatte

Åpen høring

Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

5. november redegjorde arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for saken i Stortinget. Redegjørelsen danner utgangspunktet for den åpne høringen i kontrollkomiteen torsdag og fredag.

Der skal flere statsråder fra den rødgrønne regjeringen, som hadde makten fram til 2013, spørres ut. Den mye omtalte trygdeforordningen ble som kjent innført i 2012. Også statsminister Erna Solberg (H), tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og Nav-sjef Sigrun Vågeng er innkalt til høringen.

Sentrale spørsmål i saken er hvorfor alarmen ikke gikk før, både i Nav og departementet, siden det internt og i form av flere kjennelser fra Trygderetten ble stilt spørsmål ved Norges praktisering av regelverket.

Aktuelt: Nav-granskere får fortsette etter habilitetsvurdering

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden