Ny undersøkelse: Seks av ti nordmenn har svekket tillitNav-skandalen påvirker nordmenns tillit til det offentlige

– Trygdesaken har rammet oss hardt, og ikke minst er det en alvorlig sak som berører svært mange mennesker. Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonene med både sinne, frustrasjon og nå tapt tillit i befolkningen, sier hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe O. Hellesen. (Illustrasjonsfoto)
– Trygdesaken har rammet oss hardt, og ikke minst er det en alvorlig sak som berører svært mange mennesker. Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonene med både sinne, frustrasjon og nå tapt tillit i befolkningen, sier hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe O. Hellesen. (Illustrasjonsfoto) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

En knapp måned etter at Nav-skandalen ble offentlig kjent, er folkets dom klar. Den er ikke nådig. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ny undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter viser at 61 prosent av nordmenn har fått lavere tillit til offentlige instanser etter Nav-skandalen.

– Før vi kan bygge opp igjen tillit, må det nå først ryddes opp. Vi må få full oversikt over alle som er rammet og urett må rettes opp. Når alt dette er på plass kan vi på nytt bygge tillit til Nav, noe både jeg og alle vi som jobber i Nav vil jobbe hardt for, sier hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe O. Hellesen, til ABC Nyheter.

Les også: Andersen (SV): – Så forferdelig at det skremmer folk

– Henger sammen med feiltolkningen av EØS-forordningen

I den ferske undersøkelsen er 1.020 nordmenn spurt «Hvordan har Nav-skandalen påvirket din tillit til offentlige instanser?».

Hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe Osland Hellesen Foto: Nav Parat
Hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe Osland Hellesen Foto: Nav Parat

24 prosent svarte at de har mye lavere tillit, 37 prosent lavere tillit, 29 prosent uforandret tillit – én prosent svarte «mye høyere tillit». Ni prosent synes det var vanskelig å ta stilling til spørsmålet eller visste ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er rimelig å tro at det henger sammen med feiltolkningen av EØS-forordningen.

Slik forklarer kommunikasjonsdirektør i Nav, Hege Turnes, hvorfor tilliten til offentlige instanser, blant annet Nav, er såpass lav i den norske befolkningen i kjølvannet av Nav-skandalen.

– Det er selvsagt viktig at folk har tillit til at Nav ivaretar deres rettigheter. Ettersom vår feiltolkning har hatt negative konsekvenser for en gruppe av Navs brukere, er det ikke overraskende at det gir seg utslag i lavere tillit, sier Turnes til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere titalls dømt og fengslet for trygdesvindel

28. oktober holdt Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch en felles pressekonferanse hvor de orienterte om de alvorlige og oppsiktsvekkende funnene:

SE VIDEO: ABC forklarer: Dette er Nav-skandalen:

Les også: Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge en en foreløpig kartlegging fra Riksadvokaten er minst 48 personer uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem har fått fengselsstraff.

Les også: Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning

Nav-topp: – Viktigst nå er at vi rydder opp

I Nav-ledelsen er man nå opptatt av å gjenreise tilliten blant brukerne, politikere og folk flest.

Fakta om straffesakene i NAV-skandalen

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Her er en oversikt over hvor sakene er blitt behandlet:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 saker

Kristiansand tingrett: 4 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 2 saker

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Totalt: 47 saker. (Riksadvokaten har så langt blitt varslet om 48 uriktige dommer totalt).

I en av sakene er straffeutmålingen også behandlet av Høyesterett, mens en av sakene er ankebehandlet i Agder lagmannsrett.

(Kilde: Domstolsadministrasjonen)

Tilliten til Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) er tynnslitt blant ansatte i Nav. Store deler av befolkningen i Norge har fått svekket tillit til offentlige instanser etter trygdekaoset, viser en ny undersøkelse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Tilliten til Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) er tynnslitt blant ansatte i Nav. Store deler av befolkningen i Norge har fått svekket tillit til offentlige instanser etter trygdekaoset, viser en ny undersøkelse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Våre årlige brukerundersøkelser viser at de fleste er trygge på at vi ivaretar deres rettigheter. Det viktigste nå er at vi rydder opp for dem det gjelder og fortsetter arbeidet med å levere stadig bedre tjenester til brukerne våre, sier kommunikasjonsdirektør i Nav, Hege Turnes.

– Hvordan skal Nav gjenreise tilliten?

– Ved raskest mulig å rydde opp i det vi har gjort feil og å fortsette å levere gode tjenester til brukerne våre.

Les også: Nav-sjefen slår tilbake etter Hauglies brev

Tynnslitt tillit til Nav-ledelsen: – Har rammet oss hardt

Nav-direktør Sigrun Vågeng skal ha hatt høy grad av tillit blant medlemmer av Fellesorganisasjonen, som representerer rundt 3000 Nav-ansatte, etter at hun overtok jobben som Nav-direktør i 2015.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er derimot tilliten tynnslitt på grunn av dårlig styring, både fra Nav og departementet, ifølge Dagsavisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe O. Hellesen, sier til ABC Nyheter at trygdekaoset har skapt en svært tøff situasjon innad i organisasjonen.

Både statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet full opprydning etter trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Både statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet full opprydning etter trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Trygdesaken har rammet oss hardt, og ikke minst er det en alvorlig sak som berører svært mange mennesker. Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonene med både sinne, frustrasjon og nå tapt tillit i befolkningen, sier Hellesen.

Nå er spørsmålet hvordan Nav skal gjenreise tilliten.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at det skal holdes en åpen høring om saken. Regjeringen har også satt i gang en uavhengig gransking av saken.

– Dette burde ikke skje i Norge

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor, og at den da gjaldt mindre alvorlige saker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hauglie hadde ingen møter med Nav måneden etter at alarmen gikk

Statsminister Erna Solberg (H) ga tidlig uttrykk for det mange tenkte og følte da skandalens omfang ble kjent.

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, Først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast, sa Solberg TV 2.

VIDEO:Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

Les også: Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

Domstolen varsler oppvask

Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig enn først antatt, og at mange nordmenn kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har allerede måttet svare på flere kritiske spørsmål i Stortinget. Torsdag kveld leverte Hauglie svarene på i alt seks nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Etter at svarene ble mottatt omtalte flere medlemmer av komiteen svarene som lettvinte og arrogante.

Styret i Domstoladministrasjonen har slått fast at domstolene også må ta sin del av ansvaret for feilbehandlingen og varsler rask opprydning i egne rekker.