Norges Bank: Gjeldsveksten bremser opp

Tiltak for å bremse gjeldsveksten i husholdningene er i ferd med å virke, slår Norges Bank fast.
Tiltak for å bremse gjeldsveksten i husholdningene er i ferd med å virke, slår Norges Bank fast. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Boligprisene er høye, men har de siste par årene vokst langsommere enn inntektene, ifølge en rapport fra Norges Bank.

– Gjelden i husholdningene er høy, men oppbyggingen av gjeld bremser opp, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Norges Bank la tirsdag fram den årlige rapporten om det finansielle systemet i Norge, hvor det pekes på flere kjente risikomomenter.

De største sårbarhetene i det norske finansielle systemet er at folk har mye gjeld, og at eiendomsprisene er høye.

Grepene som er tatt de siste årene, har virket dempende, ifølge rapporten. Boliglånsforskriften, gjeldsregisteret og nye tiltak rettet mot forbrukslånsmarkedet er med på å bremse gjeldsveksten blant folk flest.

Norges Bank er derfor uenig med Finanstilsynet, som har ønsket en innstramming av boliglånsforskriften, skriver DN.

Internasjonal uro

Usikkerheten i verdensøkonomien utgjør også en risiko for den finansielle stabiliteten i landet. Rapporten nevner spesielt handelskonflikter og Storbritannias forhold til EU.

Uro ute kan smitte til Norge og bli forsterket av sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

– Så langt har usikkerheten internasjonalt ikke ført til alvorlige konsekvenser for norsk økonomi. Norske banker har i liten grad blitt påvirket, men dette kan endre seg raskt, sier visesentralbanksjef Nicolaisen.

– Må ta hensyn til klimarisiko

Klimaendringer og tiltak for å dempe dem kan lede til tap og finansieringsproblemer i bankene, påpeker Norges Bank.

– Det utgjør en risiko for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig at finanssektoren tar hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger, heter det i rapporten.

Banker kan tåle nedtur

Overordnet mener Norges Bank at sårbarheten i det norske finansielle systemet ikke er vesentlig endret det siste året.

Bankene er solide, lønnsomme og har god tilgang på finansiering. Stresstesten viser at bankene samlet tåler tapene fra en nedtur i norsk økonomi.

Samtidig kan de komme til å forsterke en nedgang ved å stramme inn for mye på utlån for å opprettholde kapitalkrav, ifølge rapporten. For å motvirke dette kan myndighetene jenke på kravet til kapitalbuffer og la bankene tære på øvrige buffere, påpekes det i rapporten.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden