Minst 24 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Video: Hauglie: – Jeg beklager på det sterkeste.

Norske tingretter har funnet over 20 nye saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. Dette kommer i tillegg til de 48 allerede kjente sakene. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Domstolene går nå gjennom alle tidligere dommer for å se om flere kan være uriktig dømt for å ha tatt med trygdeytelser til andre EØS-land.

Så langt er det funnet minst 24 nye saker som mistenkes å være basert på feil tolkning av loven, men det understrekes at flere av sakene må vurderes nærmere før man kan konkludere sikkert.

I første omgang er det slått fast at loven er blitt feiltolket i saker etter 2012 hvor Nav-brukere har tatt med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Det er disse sakene domstolene nå jobber med å få oversikt over.

Aktuelt: Den nye riksadvokaten er inhabil i Nav-skandalen

Ubetinget fengsel

NTB har fått foreløpige tall fra rundt halvparten av landets 60 tingretter. Mange opplyser at de ikke har funnet noen slike saker, mens andre har avdekket noen nye saker.

I flere av de nye sakene er de tiltalte blitt dømt til ubetingede fengselsstraffer i opptil flere måneder.

I flere av de nye sakene er de tiltalte blitt dømt til ubetingede fengselsstraffer i opptil flere måneder.

* Oslo tingrett har funnet åtte nye saker, i tillegg til ni saker som ble kjent mandag

* Nedre Telemark tingrett har funnet tre nye saker, i tillegg til to saker som ble kjent mandag

* Fredrikstad og Halden tingretter har funnet sju nye saker, i tillegg til to saker som ble kjent mandag

* Follo tingrett har funnet minst to nye saker

* Fosen tingrett, Heggen og Frøland tingrett og Alta og Hammerfest tingrett har funnet én ny sak hver, altså tre til sammen.

* Stavanger tingrett har trolig funnet én sak

Professor: – En gjengs oppfatning at Nav-klienter er «bevisste svindlere»

Ble løslatt

I noen av de nye sakene har den dømte delvis oppholdt seg i andre EØS-land, men også delvis i utlandet for øvrig.

Dermed er det ikke sikkert at hele grunnlaget for straffen er uriktig, men altså deler av det, slik at den dømte skulle hatt lavere straff og lavere krav om tilbakebetaling.

Denne uken oppdaget politiet i Agder en slik sak, noe som førte til at en 38 år gammel mann ble løslatt fra fengsel torsdag.

Mannen ble i januar dømt til 30 dagers fengsel for å ha svindlet til seg 113.075 kroner i arbeidsavklaringspenger. Han startet soningen 17. oktober, skriver Fædrelandsvennen.

– Han ble løslatt i går etter beslutning herfra, såkalt soningsavbrudd. Han hadde da sonet 14 dager av dommen, sier påtaleleder Terje K. Skaar i Agder-politiet.

Saken kommer i tillegg til de uriktige Nav-dommene Riksadvokaten varslet om mandag.

Aktuelt: Riksadvokaten stanser etterforskning av Nav-anmeldelser

– Stor jobb

Domstolsadministrasjonen jobber med å få oversikt over omfanget av hele trygdesaken.

– Vi får fortløpende meldinger om saker tingrettene har funnet, men de må gjennomgås nøye. Vi har blant annet fått meldinger om saker som ikke hører hjemme i dette komplekset, blant annet hvor trygdeytelser er tatt med til land utenfor EØS, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

En jurist jobber nå for fullt med å gjennomgå sakene som er kommet inn. Samtidig er det ennå noen av de store tingrettene som ikke har meldt inn sine saker.

– Det er en forferdelig stor jobb. Norske domstoler har mange saker med trygdesvindel hvert år. Vi har nå bedt domstolene om å være ferdige innen onsdag i neste uke, og så regner vi med å ha en oversikt klar torsdag eller fredag, sier Brox.

Parallelt med gjennomgangen av saker fra etter 2012 som handler om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed kan skandalen komme til å vokse enda mer i omfang.

Se hele orienteringen om NAV-skandalen her:

Personvernpolicy