Ber Nav svare om trygdesvindelsaker før 2012

 Hauglie: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel - se hele orienteringen her.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber Nav om å begrunne juridisk at trygdesvindelskandalen ikke også gjelder saker før 2012. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I brevet riksadvokaten sendte til Nav torsdag, understrekes det at etaten må klargjøre om feiltolkningen av regelverket ikke skjedde før 2012, ifølge Dagbladet.

Nav har vedgått at tolkningsfeilen kan ha ført til at 2.400 personer uriktig har fått krav om tilbakebetaling, og at 48 personer er uriktig dømt. Disse sakene strekker seg tilbake til 2012, men riksadvokaten spør om dette også kan gjelde saker før dette.

– Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt. Med utgangspunkt i det ansvar som følger for offentlige myndigheter ved å inngi anmeldelser mot enkeltpersoner, må riksadvokaten be om at direktoratet hitsender - så snart som mulig - en rettslig betenkning som underbygger at nevnte tidspunkt er avgjørende hva gjelder omtalte feil, heter det i brevet.

Riksadvokaten vil deretter vurdere om påtalemyndigheten har noen plikt til å foreta seg noe opp mot dommer som er avsagt før 2012.

Det var i 2012 at den aktuelle EU-forordningen som Nav har feiltolket, trådte i kraft. Flere har imidlertid påpekt at regelverket var relativt likt også før den tid.

Personvernpolicy